(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szatmár u.
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szatmár u.
 
Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 9
Ajánlatkérő: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Nyertes ajánlattevő: Prím Építő Kft.
Teljesítés helye: 1142 Budapest, Szatmár u. 26.
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Eljárás fajtája:
Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ
CPV kód: 45215200-9; 45262690-4; 45313100-5; 45421100-5
Közzététel dátuma: 2010/01/22
Iktatószám: 1169/2010
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: false
Rövid tartalom: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapest, Szatmár u. 26. szám alatti Családok Átmeneti Otthona intézményének épület-felújítási, korszerűsítési és akadálymentesítési munkáinak elvégzése tárgyú eljárás eredményéről való tájékoztatás.
 

 
 

Tartalom:
 
1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTő
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Postai cím: Szarvas Gábor út 58-60.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Mária projektvezető
Telefon: +36-1-252-3135
E-mail: kovacs.maria@maltai.hu
Fax: +36-1-363-1157
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.maltai.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont] x
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg): szociális ellátás, gyermekvédelem
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
 
II. SZAKASZ: A SZERZőDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapest, Szatmár u. 26. szám alatti Családok Átmeneti Otthona intézményének épület-felújítási, korszerűsítési és akadálymentesítési munkáinak elvégzése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
1142 Budapest, Szatmár u. 26.
NUTS-kód HU1
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Generálkivitelezési szerződés keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1142 Budapest, Szatmár u. 26. szám (hrsz.30375/4) alatti, két épületből álló Családok Átmeneti Otthona intézményének épület-felújítási, korszerűsítési és akadálymentesítési munkáinak elvégzése.
Mennyisége: 2 db épület (1 db kétszintes, és 1 db négyszintes) épület-felújítási, korszerűsítési és
akadálymentesítési munkáinak elvégzése, az alábbiak szerint. Az építési munkák elvégzésével érintett bruttó alapterület: 1500 m2.
- Külső homlokzati szigetelés, festés: 620 m2.
- Udvar burkolatának javítása: 137 m2, zöldfelület megújítása: 16 m2.
- Az Anyaotthon és Kápolna vonatkozásában a bejárati ajtók cseréje (18 db), továbbá az Anyaotthon és a tetőtér nyílászáróinak korszerűsítése (felújítás, vagy csere, össz. 46 db nyílászárót érintően).
- Külső homlokzati nyílászárók felületi kezelése: 500 m2
- A tetőtéri beázások megszüntetése, a beázások által érintett falak és mennyezetek javítása, festése (falfelület: 500 m2, mennyezet: 1500 m2).
- Az Anyaotthon és a Kápolna közötti szintkülönbség (lépcsőforduló) kiegyenlítése.
- Klubhelység felújítása.
- A függőfolyosókon új korlátok felszerelése.
- A vizesblokkok felújítása (szigetelés, korszerű és víztakarékos szerelvények, csaptelepek, wc tartályok beszerelése), az intézmény vízrendszerének felújítása.
- Energiatakarékos villamos szerelvények és világítótestek beépítése.
Akadálymentesítési munkálatok:
- A bejárat akadálymenetesítése.
- A porta mögötti WC akadálymentesítése.
- A porta mögötti helyiségekhez való hozzájutáshoz akadálymentesítés – emelő
helyének kialakítása a lépcsőnél.
- A közlekedőfolyósokon és közösségi területeken az akadálymentességi hiányosságok pótlása (szinteltérések korrigálása, megfelelő szélességű ajtókeretek kialakítása, küszöbök szintbehozása).
- Irodai WC akadálymentesítése.
- Az emeleti szintek megközelítésének akadálymentesítése lift beszerelésével.
- Négy lakás komplex akadálymentesítése (pl. a fürdőszoba, konyha – konyhabútor, villanykapcsolók lentebbre kerülnek).
- Az Anyaotthoni vizesblokk akadálymentesítése.
- Akadálymentesítési jelrendszer kialakítása.
Az építési munkálatokat az épület folyamatos használatának biztosításával kell elvégezni. Az anyaotthon funkció miatt a munkaterület fokozott biztosítása követelmény. A munka-és egészségvédelmi terv készítése, ill. a használatba vételi engedély beszerzése a vállalkozó feladata. Az ablakok méretére vonatkozóan a tervhez képest eltérő osztásrend is lehetséges. A részletes feladatleírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
További tárgyak: 45262690-4
45313100-5
45421100-5
 
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 77.992.538
Pénznem HU
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
 
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó, Ft) 60
Jótállási idő (hónap) 15
Beépítendő külső homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezőjének mértéke (W/m2K) 10
Késedelmi kötbér (Ft/nap) 10
Meghiúsulási kötbér (nettó ajánlati ár %-a) 5
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 21484 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/11/06 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Vállalkozási szerződés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapest, Szatmár u. 26. szám alatti Családok átmeneti Otthona intézményének épület-felújítási, korszerűsítési és akadálymentesítési munkáinak elvégzésére.
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/01/27 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 7
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Prím Építő Kft.
Postai cím: Illés u. 17.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1/299-0065
E-mail: primepito@primepito.hu
Fax: +36-1/299-0066
Internetcím (URL): -
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 75000000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 77992538
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 67979976 / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 89790418
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
Alvállalkozók igénybevétele: 10 % alatti, pontosan nem ismert.
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem
 
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
KMOP 4.4.1/B-2008-0032
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/01/11 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás x
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Károlyház Építőipari Kft.
Cím:
5000 Szolnok, Szapáry u. 14.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 84700000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
SIMI-ÉP Kivitelező Kft. és KarTa & V Kft. Konzorciuma, vezető ajánlattevő : SIMI-ÉP Kft. (név)
1221 Budapest, Magdolna u. 28. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
- (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
 
Épkomplex Kft. (név)
2100 Gödöllő, Rét u. 37. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
- (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
 
P.SZER Kft. (név)
6000 Kecskemét, Nyíl utca 25. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
- (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
 
MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. (név)
1062 Budapest, Bajza u. 17-19. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
- (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
 
AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. (név)
6644 Hajós, Kossuth u. 21. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
- (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
 
Prím Építő Kft. (név)
1083 Budapest Illés u. 17. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
- (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
 
Károlyház Építőipari Kft. (név)
5000 Szolnok, Szapáry út 14. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
- (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
Az Ajánlatkérő az eredeti eredményhirdetési, és szerződéskötési időpontot elhalasztotta, és erről, valamint az elhalasztás indokáról az Ajánlattevőket 2009. december 15-én tájékoztatta. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. január 11. 15.00 órára módosult.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/17 (év/hó/nap)

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
KiadványainkFőszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43