A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapításának harmincadik évfordulójához kapcsolódóan társadalomtudományokkal foglalkozó, szaklektorált folyóiratot hozott létre Máltai Tanulmányok néven. A tudományos lap interdiszciplináris megközelítésben közöl tanulmányokat a mentálhigiéné, a pszichológia, a szociológia, a szociális munka, a szociálpolitika, a társadalomföldrajz, a pedagógia, a történettudomány, a nevelés, valamint a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi segélyezés területéről, egyes témákat kiemelten kezelve. Célja, hogy tudományos igényességgel, elméleti szinten is reflektáljon a karitatív gyakorlat megvalósítására, a minket körülvevő világ fontos kihívásaira, a segítőszakma meghatározó eredményeire, eseményeire, az egyes kutatások főbb irányaira és más közérdeklődésre számot tartó szociális témákra.

A Máltai Tanulmányok arra vállalkozik, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat perspektívájából tegyen fel kérdéseket, és adjon teret, lehetőséget azok mélyre tekintő, tudományos igényű megválaszolására. Kérdéseink az önreflexióból fakadnak, munkánkból adódóan pedig a szociális gondoskodás minden formáját érintik. A lap évente négy alkalommal, negyedévente jelenik meg egy-egy tematikus számmal; az évközi időben az elektronikusan, az interneten, év végén pedig a négy szám összevontan, nyomtatott formában.

A jubileumi évfordulóhoz kapcsolódóan két-két összevont számmal indítjuk útjára a folyóiratot. Az ünnepi évhez szorosan kapcsolódva szimbolikus, a szervezet karakterét, sajátságos karizmáját meghatározó témákkal. A honi ,,máltai küldetés” leginkább életre váltója, gyakorlatban megvalósítója a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A harmincéves szeretetszolgálat anyaszervezete, eszmei és történeti forrása azonban a mára Szuverén Máltai Lovagrendként ismert, közel ezeréves múltra visszatekintő betegápoló, ispotályos közösség, így mi mással kezdhetnénk önazonosságunk meghatározását, mint saját történetünk felmutatásával.  Az első dupla számban ezért ,,Máltai” identitásunk gyökereihez nyúlunk vissza. Azon belül is annak magyar vonatkozásaihoz. Az első tanulmányban Hunyadi Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének docense tekinti át részletesen, rendkívüli alapossággal a johannita (keresztes) szerzetes-lovagrend magyar történetét a 12. század közepétől a 15. század elejéig, a konstanzi zsinatig. Az elemzést egy historiográfiai összefoglalás nyitja, amely a téma legfontosabb kutatóit, illetve az általuk kijelölt szakmai irányokat mutatja be és értékeli röviden. A második fontos egység a Rend történetének legfontosabb mérföldköveit villantja fel az alapítástól (1113) egészen az úgynevezett máltai korszak kezdetéig (1530), amelyek a Magyar–Szlavón rendtartomány tevékenységében is meghatározó szerepet játszottak. A dupla szám második tanulmánya Ribi András, az MTA–PTE–ELTE Középkori Egyházi Archontológia Kutatócsoport tudományos segédmunkatársának munkája, Hunyadi Zsolt elemzésének időbeni folytatása: a nyugati egyházszakadás nagy korszáknak a Rendre gyakorolt hatásait vizsgálja, amelynek eredményeképpen a 15. század második felére egy kvázi magyar-johannita ág jött létre. Munkájában a fehérvári johannita konvent fennmaradt magánlevéltári anyagának felhasználásával, a magyarországi rendtartomány középkor végéig tartó történetét ismerhetjük meg.

A folyóirat hivatalos bemutatójára 2019. október 11-én, 16 órakor kerül sor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos központjában. A bemutatón felszólal Győri-Dani Lajos, a Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke, amelyet követően Dr. Hunyadi Zsolt a Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének docense tart előadást „Szent János ispotályos testvérei: A johanniták Magyarországon a 12. század közepétől” címmel.

Időpont: 2019. október 11-én, 16 óra
Helyszín: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, földszinti nagyelőadó (refektórium), 1011 Budapest, Bem rakpart 28.


Várunk minden kedves érdeklődőt.

A Máltai Tanulmányok első száma letölthető az alábbi linkről.