Tudomány, közösség, szolgálat - ezen értékek köré szerveződött dr. Nagy-Bozsoky József pályafutása. A Napkeletnépe című kulturális és hagyományőrző portál portrét közölt róla, amelyben ő maga foglalta össze életszemléletét, megrendítő erejű mondatokban:

Két elkötelezettségem volt és van: a HAZA – minden előtt! A másik: az Istennel való dialógus, a teremtés csodája. Ez a két érték segít abban, hogy ne tartsunk fontosnak lényegtelen dolgokat. Az anyagi világhoz kötöttség ellenére a maradandó emberi értékek a szellemi szférában találhatók. A helyes értékrend a jó és a rossz világos megkülönböztetésén alapul, ez dönti el a jelenségek fontossági sorrendjét. Az igazsággal szemben fontosabb kategória a méltányosság. Általa kerülünk közelebb a dolgok megoldhatóságához. Az igazsághoz való túlzott ragaszkodás kegyetlenséget, könyörtelenséget hozhat magával. Irgalmasság, remény, szeretet, humanizmus a fontosabb kategóriák. A szabadság nem külső dolgoktól függ. A test rabszolgasága véletlen műve, de a lélek rabszolgasága, az már maga a bűn. Az ezredforduló minket felváltó nemzedékének legfontosabb feladata: érett és egészséges személyiségek kifejlesztése. E nélkül nem lehetünk az eljövendő világ teljes értékű alakítói, de részecskéi sem.

A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház volt orvosigazgatója, kórboncnok főorvosa nem csak családja és a helyi közösség számára volt szeretetre és tiszteletre méltó egyéniség, de nagy szellemi és társadalmi hatást gyakorolt országosan is. A Katolikus Lexikonban megjelent rövid életrajza annyi bátran vállalt feladatról, elvégzett szolgálatról és betöltött hivatásról ad hírt, amely több emberi életet is megtöltene: dr. Nagy-Bozsoky József 1956-ban a forradalom résztvevője, 1969-től a sátoraljaújhelyi Városi Kórház osztályvezető, majd igazgató főorvosa, 1970-től a Borsod Megyei Bíróság igazságügyi orvos-szakértője, a hazai cserkészet kiemelkedő alakja, a Magyar Vitézi Lovagrend hadnagya, országgyűlési képviselő és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete sátoraljaújhelyi csoportjának elnöke is volt. Neki köszönhető a Máltai Szeretetszolgálat sátoraljaújhelyi csoportjának megalakulása és az is, hogy a csoport saját épülettel rendelkezik a városban.

Az október 24-én elhunyt dr. Nagy-Bozsoky Józsefet november 9-én helyezték örök nyugalomra. Gyászolja őt három gyermeke és házastársaik, tizenkét unokája és dédunokája, testvérei és családjaik. Fájó szívvel, ám hálás szeretettel emlékezik rá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is. Hitből fakadó reménységgel imádkozunk elhunyt barátunkért, munkatársunkért és gyászoló családjáért. Isten nyugosztalja őt!