Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ADVENT I. VASÁRNAPJA B év (2020.)2020-11-29 00:00:00Olv.: Iz 63,16b-17.19b,64,1.2b.3-8 – 1Kor 1,3-9 – Mk 13,33-37        

         Virrasszatok

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek!

Egyre kevesebben vagyunk, a mi kis közösségünket is elérte ez a járvány. Szombaton egyre nő a telefonok száma és szólnak, hogy vasárnap nem leszünk ott a szentmisén. A mi családunkat is elkapta a vírus, ennek ellenére ebben az esztendőben is karácsonyra készülünk, a megváltó szeretet megünneplésére! Éppen ezért adventet tartunk.

 

ADVENT! ÚRJÖVET!

 

Az Úr mindenképpen eljön hozzánk napjainkban is és elhozza nekünk a megmentő szeretetet! A megváltott ember a szeretet gyermeke! Ma azért imádkozunk advent első vasárnapján ezen a szentmisén, hogy a magyarok közül és az európaiak közül egyre többen legyenek:

 

akik tudatában vannak,

hogy megváltottak,

hogy az istenszeretetben újjászülettek!

 

Mi ünnepelünk függetlenül attól, hogy ez a kereszténységben született Európa és Európa megkeresztelt emberei a harmadik évezredben eljutottak odáig, hogy megtagadták az Istent, elhagyták a hitüket, vallástalanokká, igen sokszor egyházellenessé váltak. Szembe kell néznünk a valósággal, az Európai Unió szekularizált európaiként határozza meg Európát, polgáraitól elvárja, hogy törekvéseik középpontjában a boldogulásuk legyen.

 

Mindezek ellenére adventet ünnepelünk!

Várjuk az Urat, mert az Isten megváltó szeretete

ma is csodákra képes!

 

Szentbeszéd

Kedves Testvérek!

Nektek mondom, mindenkinek mondom:

Veszélyben van az életünk!

 

Jézus Krisztus a megmentő, a megváltó,

aki azért lett Emberré, hogy nekünk segítsen,

 az Isten képére teremtett emberi arcunkat meg tudjuk őrizni!

 

Az idei advent egészen sajátos értelmét adja a Kárpát-medencében élők, egyáltalán az Európában élő emberek számára. Egészen más ennek a földrésznek a helyzete, mint az összes többié, mert Európa az egyetlen – sokszor hangoztatom – amely a kereszténységben született. Európa az elmúlt kétezer esztendő során a világ keresztény megújulásának a legfontosabb földrésze volt, innen indultak el a missziók Afrikába, Ázsiába, a Távol-Keletre, Amerikába.

Nem véletlen, hogy a keresztény Európa a XX. században célpont lett. Ma reggel a katolikus rádióban megdöbbentő ajánlatokat hallottam azok részéről, akik a keresztény Európa végét akarják, teljes egészében át akarják rajzolni a világ arculatát. Végérvényesen meg akarják szüntetni az istenszeretet ajándékát, amely sajátosan formálta a világot! Ezért nagyon komolyan el kell gondolkodni, hogy mi - akik itt vagyunk a templomban - úgy gondoljuk:

 

A boldogság az ember életében

fontosabb a boldogulásnál!

 

Az ember, aki csak boldogulni akar, nem számol a másik emberrel, csak a maga javát keresi. Sok jelzővel lehetne illetni, inkább nem teszem, mert abban a pillanatban fellázadna a világ!

 

Isten, a megváltó szeretet Istene azt akarja, hogy az ember boldog legyen! Csakhogy a boldogságát munkáló ember nagyon sok törvénnyel, korláttal szembesül. A boldogság csak abban az esetben lehet életünk meghatározója, ha le tudjuk győzni önző önmagunkat! Ha megpróbáljuk a másikat magunknál jobban szeretni! A felebaráti szeretet igazsága keresztény örökség. Annyiféle felsorolással szembesülünk, hogy mi a keresztény örökség.

 

A keresztény örökség alapvetően a felebaráti szeretet!

 Jézus hozta el, aki azt mondja:

Szeressétek egymást úgy, ahogy Én szerettelek titeket!

Jézus jobban szeret bennünket önmagánál!

 

A felebaráti szeretet ezt a csodát kínálja föl a másik embernek. Egymást boldoggá csak akkor tudjuk tenni, ha nyíltan és egyértelműen ki tudjuk fejezni, hogy a másikért élünk. Ha a másik arcát elveszítjük, akkor a magunk arcát veszítjük el. A mi emberi arcunk a másik ember arcában formálódik, alakul, annak az embernek az élete által, akiért élünk!

 

Az ellenségszeretet

az emberi szeretet legnagyobbja!

A rosszat nem rosszal viszonozza,

hanem inkább elszenvedi!

 

Oly kevésszer gondolunk arra, hogy nincs szünetelés a háborúkban, mert ha a rosszra rosszal válaszolunk, akkor állandósítjuk azt, ami tönkreteszi az emberi együttélést, ahol nem az ember javáról van szó, hanem az egyesek érdekéről. Ma reggel a rádióban is ezt hallottam, egyesek érdeke, hogy a keresztény Európa megszűnjön és mi, egyszerűen tudomásul vesszük.

 

Adventben a megváltó szeretet megünneplésére, karácsonyra készülünk. Az őskeresztények karácsonyt nem ünnepeltek, csak húsvétot ünnepeltek. A hatodik, hetedik századtól kezdődött el a karácsony megünneplése, mert a húsvétnak, Isten embermentő szeretetének az első pillanata akkor érkezett el erre a Földre, amikor Jézus értünk Emberré lett!

 

Úgy szerette Isten a világot,

hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz,

 el ne vesszen, hanem örök élete legyen!

 

Ezért készülünk mindennek ellenére a megváltó szeretet megünneplésére, karácsonyra. Csakhogy, ez nem magánügyünk, ez a világ megmentésének ügye! A világnak, az emberi életnek jövője csak akkor van, ha Jézus megváltó, megmentő szeretete az életünk lesz. Advent! Úrjövet! A mi Urunk eljön, elhozza nekünk az Isten megváltó szeretetét! Oly sokszor beszéltem erről az évek során, ezt az egyetlen szócskát kellene sokkal, de sokkal jobban a szívünk mélyére rejteni úgy, hogy aztán mindennap szólítgasson bennünket:

 

Értünk!

A megváltó szeretet ezt jelenti: hogy értünk!

Az emberi szeretet ezt jelenti: érted!

 

E nélkül hazudunk. E nélkül becsapjuk egymást. E nélkül áltatjuk egymást. E nélkül a szeretet üzenetét megmásítjuk. Advent, az Úr eljön és elhozza nekünk az Isten megváltó szeretetét, aki értünk lett Emberré, példát adott, mert Ő a világ világossága, Ő az út, az élet útja! Ennek a világosságnak fényében élhetünk csak emberi életet. Ezen az úton járva találunk egymásra.

 

A teológusok, a hittudósok sajátos módon beszélnek

Jézus hármas eljöveteléről!

Ezek által elérkezik hozzánk az Isten megváltó szeretete!

 

Jézus első eljövetele, amikor értünk Emberré lett

Ezzel kezdődött minden, elhagyta égi trónusát. A régi teológusok oly szívesen emlegették ezt. Mit hagyott el azért, hogy Emberré legyen, hogy Egy legyen közülünk? Emberi módon tudjon minket megszólítani, emberi életre tudjon minket tanítani. Valamit el kellett hagyni, ez az első eljövetel. Rögtön mondhatom, egymáshoz is csak akkor tudunk eljutni, ha elhagyjuk önző önmagunkat. Önző ember soha se tud elérkezni a másik emberhez. Csak azt hiszi!

 

Jézus második eljövetele, amikor megítéli a világot

Teológusok üzenik, amikor kiderül, hogy a megváltó szeretet hogyan alakította át életünket!

 

Jézus harmadik eljövetele a legfontosabb

Erről beszélnek legtöbbet a hittudósok. A harmadik eljövetel a mai napon csodálható meg és a holnapi napon és életünk minden egyes napján. Minden nap eljön! Ha a szegényekben, a betegekben, a fogyatékosokban, a hátrányos helyzetű emberekben fölismerjük az Isten arcát. Megtanuljuk, mit jelent a szegényekért tenni. Megtanuljuk, mit jelent a betegekért tenni. Megtanuljuk, mit jelent azokért az emberekért tenni, akik a másik nélkül létezni sem tudnak.

 

Bár senki sem tud a másik nélkül létezni. Akkor ebben a találkozásban, találkozásainkban megjelenik a világban a megváltó szeretet! Most advent elején, amikor új úton indulunk el, akkor erre kellene gondolni: a szeretet a megváltó! A szeretet az, ami igazol bennünket, embereket. Akit szeretnek, annak az élete megmentett! Akit szeretnek, azt értékelik!

 

Erre mindenkinek szüksége van. E nélkül nincs emberi élet. Jaj azoknak, akik egyedül maradnak önzésükben, mert nincs senki, aki kiszabadítja őket a maguk kicsinyes világából, amelyben esetleg jól is érzik magukat. Vagy amire éppen ez a szekularizált Európai Unió szólítja föl a polgárait: központi törekvésetek a boldogulástok legyen. Maradjatok meg magatoknak, az egyéni érdeketek legyen mindennél fontosabb. Ne törődjetek semmi mással.

 

Megváltó szeretet! Aki megmenekült ezáltal a megszólítás által kicsinyes, önző önmagától, az az ember boldog lesz, mert a szeretetben fölismeri az élete értelmét. Nem magunknak élünk! Nem magunkért élünk, egymásért! Ezáltal alakul át a világ és lesz a megváltottak világa, a keresztények világa.

 

Advent van. Az Úr elhozza nekünk a megmentő szeretetet! Értünk lett Emberré! Arra figyelmeztet bennünket az adventi időszak, hogy életünk értelmét az egymásért hozott nagylelkű megnyilatkozásokban, áldozatokban ismerhetjük fel. A felebaráti szeretet, jobban szeretni a másikat önmagunknál és az ellenségszeretet, ez a két örökség az alapöröksége a kereszténynek, inkább elszenvedni a rosszat, mint a rosszat rosszal viszonozni.

 

Ezek az igazságok, ezek az értékek az egymással való találkozást szolgálják. Egymással csak az Istenben tudunk találkozni, egymással Istenben csak a szeretetben lehet találkozni. Ha ezt komolyan gondoljuk és nem csupán szólamképpen születik meg ez a szó ajkunkon nap, mint nap, hanem valóban az élet igazsága lesz, akkor az ember megmenekül, mert a szeretet megmentő, mert a szeretet a megváltó!

 

Isten az embert, a világot szeretetben váltotta meg!

Értünk emberekért lett Emberré,

hogy megmentsen minket!

 

Kérjük a Jóisten kegyelmét most,

advent első vasárnapján 2020-ban,

hogy valóban egymásért tudjunk élni,

megmenteni önmagunk életét és egymás életét!

 

+  A M E N  +

 

 

Könyörögjünk

Kérünk Istenünk, szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat, amellyel már mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük és az örökkévalókhoz ragaszkodjunk Krisztus, a mi Urunk által.                                              Amen

 

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek!

A Jóisten segítsen mindnyájunkat, hogy jó advent legyen ez az idei. Szembesüljünk ezzel a hatalmas ajándékkal, mit jelent az, hogy az Isten szeret bennünket! Mit jelenthet az, hogy mi egymást szeretjük. Semmit se ér az, ha hangoztatjuk, hogy az Isten szeret, ha ezt nem tanuljuk meg tőle és az egymással való kapcsolatunkat sem tudjuk e szerint alakítani. Ez a keresztény Európa, az Istentől tanult emberi kapcsolatok világa! Az Isten áldása legyen velünk!

 

Ahogy említettem az elmúlt vasárnapon, megpróbáljuk ebben az évben is, - bár mindent ráfogunk a vírusra – hogy szombatonként reggel hét órakor roráte szentmisét tartunk! Ilyen budapesti hét órás kezdéssel, nem, mint régen a hajnali szentmisék. Hátha megújulunk ilyen kényelmes roráté ajándékaképpen is. Aki tud, vegyen részt ezen!

 

+  Á L D Á S  +