Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI IV. VASÁRNAP B év (2021.)2021-01-31 00:00:00Olv.: MTörv 18,15-20 – 1Kor 7,32-35 – Mk 1,21-28

    Jézus meggyógyít egy ördögtől megszállt embert

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Az egyházi év liturgikus rendjében – ahogy múlt vasárnap kiderült - Jézus megváltó művének átélésére készülünk, ami húsvétkor ér a tetőpontjára. Az év vasárnapjain egyre mélyebben szeretnénk megismerni ezt a titkot. A mai vasárnapon rákérdez a világ:

 

Ki ez a Krisztus? Honnan a hatalma?

 

Igyekszünk majd válaszolni erre! Most a szentmise elején azon kellene elgondolkodnunk, hogy a világunk mindennapjait a sátán ördögi reklámja uralja, vagy Isten világot formáló, átalakító szeretete? Nekünk ma válaszolni kell:

 

A sátán gyűlölet-reklámjában veszünk részt?

Vagy az Isten mindent megújító szeretet-programjában?

 

A válasz egyértelmű!

Isten segítségét kérjük, hogy jó válaszunk legyen!

 

 

Szentbeszéd

Krisztus híre elterjedt,

mindaz, amit mondott, evangéliumi örömhír volt!

 

Kedves Testvérek! Nekünk ma számba kell venni, – erről hallottunk az olvasmányban – a prófétákra hallgatunk, Jézusra hallgatunk, vagy a hamis prófétákra? Napjainkban mintha kevesebben hallgatnának Jézusra és sokkal többen a hamis prófétákra. Az emberek előveszik a simogatós telefonjaikat, aztán hallgatják. Bekapcsolják a rádiót, a televíziót és hallgatják.

 

Ezzel nem azt akarom kifejezni, hogy csak hamis dolgokat hallhatunk a különböző hírszerző eszközökön keresztül. Szó sincs róla, csakhogy napjainkban mintha az evangéliumot, az örömhírt kevesebben hallgatnák. Ezért említettem a szentmise bevezetőjében:

 

A sátán gyűlöletkampánya uralkodik-e a világban?

Vagy Jézus örömhíre uralkodik-e a világban?

 

Az isteni szeretet tanítása uralkodik-e? Jézus szeretetben újjászülető, megváltott világot akar! Hallottuk, úgy szólt Jézus, mint senki más! Hallottuk, minő hatalom a szóban! Tömegek hallgatták csodálattal! Akik igazán megértették, azok megrendültek hallván a szót, az isteni üzenetet! Megrendültek amiatt, hogy ez a szó átvilágítja az embert. Aki igazán nemcsak csodálkozik a hallottak fölött, hanem engedi, hogy szólítsa is, az megrendül.

 

Mi már csodálkozunk azon, hogy Assisi Szent Ferenc, amikor igazán a szívével hallotta meg a szót, megbolondult. Csodálkozunk azon, hogy Istenes Szent János, amikor hallotta a szót, eszelősen kezdett rohangálni. Sok más emberre is hivatkozhatnék. Akik igazán meghallották Jézus szavát, azok új életre születtek. Nekünk ma ezen a vasárnapon ebben a világban, amelyben élünk egy új élet ajándékát kellene megjelenítenünk.

 

Isten igazi arcát fölragyogtatni ebben a világban!

Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött fiát adta,

 hogy aki benne hisz, el ne vesszen!

 

Ezzel az üzenettel a világ új történelme kezdődött el

Legyőzetett a sátán, minden gonoszság fejedelme és Jézusban, Jézus által egy új világ indult el az útján. Mi keresztények vagyunk. A keresztségünk révén ennek az új világnak lettünk a tagjai. A világ ugyan megváltatott, de a világ megváltása az idők végéig folytatódik általunk. A kegyelem, Isten irántunk való jóindulata, szeretete jelen van a világban és általunk.

 

A kérdés csak az:

Mennyire rendített meg bennünket?

Ez a megújító hatalommal bíró üzenet

eltalált-e bennünket?

 

Sokféle módon és sok próféta által szólt az Isten

A végső időkben Fia által szólt, akiben megjelent világunkban az emberszerető Isten. A sátán koncentrálta erőit és gyűlöletében elérte azt, hogy Jézust meggyilkolták. Abban a pillanatban minden átfordult. Az üzenet: Jézus a kereszten uralkodik! Elítélték a világ fejedelmét, mert nagyobb hatalom a szeretet, mint a gyűlölet! Győzött a szeretet, annak a szeretete, Aki értünk lett Emberré! Aki mindvégig szeretett bennünket az élete odaadásáig!

 

A világ fejedelmét elítélték

A gonoszság fejedelme ördögi zajt csap ebben a világban. Ördögi zaj uralkodik világunkban. A sátán mozgósít mindent, hiszen elveszítette a hatalmát, mindent megtesz annak érdekében, hogy az emberek az ő hatalma felé forduljanak. Jézus hatalma felől csodálkozva kérdezték az emberek, honnét van a hatalma? Egyértelmű a válasz:

 

Jézus hatalma Istentől van!

Isten hatalma a legnagyobb, a legyőzhetetlen!

Ez a szeretet hatalma!

 

Nem véletlen, a keresztény üzenet minden rosszra szeretettel válaszol

Mi sajnálatos, elferdült világban élünk, ahol az Istent-gyűlölők, a keresztényeket kifigurázók ezt hogyan értékelik? Humorosan, mert jelen van a hatalmát vesztett gonosz a gyűlölet által. A gonosz egyetlen törekvése, hogy valamiképpen elhitesse az emberekkel, hogy az ő hatalmára van szükségük. Ebben a világban csak a sátáni hatalommal juthat valamennyire az ember. Milyen ez a hatalom? Azt tehetem, amit akarok! Milyen ez a hatalom? A pénz hatalma. Milyen ez a hatalom? Az uralkodás hatalma.

 

Jézus hatalma a szeretet hatalma

A sátán azért teremt a világban állandó nyugtalanságot, hogy elhitesse az emberekkel, ő a világ ura. Jézust is megpróbálta! Gondoljunk arra, amikor a pusztában megkísértette Őt az ördög: Neked adom az egész világot, ha leborulsz előttem.

Távozz sátán!

Jézus válasza egyértelmű és világos!

 

Miféle uralom az, amely hatalmaskodást jelent a másik fölött? Miféle uralom az, amely kiszolgáltatottá teszi a másikat és a gyűlöletre épít. A sátán kampánya a gyűlölet. Mit lehet várni attól, aki ebbe kapaszkodik bele? Azt hallottuk a mai szent könyörgésünkben:

 

Egész szívünkből imádjuk az Istent!

Embertestvéreinket pedig szeretettel szolgáljuk!

 

A gondolkodók azt mondják, akik a mai világ mindennapjait elemzik, hogy ez a gondolkodás eltűnt ebből a világból. Sajátosan fogalmaznak, nem mi, nem a templomokban fogalmazzák meg ezeket a félelmetes jelenségeket, nem is mondom igazságnak. Azt mondják, hogy ennek az isteni világnak ma két ellensége van. Az egyik a szingli, a másik a minden elkötelezettség nélküli partneri kapcsolat. Ez a két tévedés uralja a sátán által uralt ember mindennapjait.

 

A napokban olvastam a sport-újságban

Általunk agyontapsolt embertársunkról olvastam, - sok sikert, győzelmet szerzett hazánknak – amikor nyilatkozott: Huszonkilenc évet éltünk együtt és ma megpecsételtük kapcsolatunkat. Sokévi próbálkozás után megpecsételték a kapcsolatukat. Az emberi közösség legnagyobb veszélyét jelentik azok, akik csak magukra gondolnak.

 

A szinglik

Akik végeredményben a gondolkodás mélyére ereszkedve csak magukra gondolnak. A másik ember nélkül ők se tudnak élni. Csak ez egy másfajta kapcsolat a másik emberrel.

 

Az el nem kötelezett kapcsolatok

A megpróbáljuk jegyében összeverődő emberek világa. Óvatosak vagyunk, mert valójában magunktól is félünk, meg egymástól is. Okunk is van rá, ha őszintén önmagunkba nézünk és nem engedjük az isteni szeretet világát a szívünkbe, akkor minden okunk megvan arra, hogy önmagunkat illetően is gyanakodjunk, meg a másik emberrel kapcsolatosan is. Csak az a baj, hogy ez a gondolkodás és az ebből épülő világ semmi biztonságot nem jelent.

 

A mai vasárnapon Jézus felé fordulunk,

aki értünk Emberré lett!

 

Aki az életét nekünk ajándékozta, hogy nekünk új életünk legyen! A világ megújulási lehetősége meglegyen általunk. A világ olyan, amilyen, ezért Pál apostol azt köti a lelkünkre, hogy nekünk a világban van küldetésünk. Nem a világot kell elhagyni, a világ olyan, amilyen. Az Írás ebben is eligazít bennünket.

 

Jézus maga mondja:

Nem azt kérem Atyám, hogy vedd ki őket a világból,

hanem őrizd meg őket a gonosztól!

 

A világ – ilyen értelemben – számunkra közömbös, legfeljebb nem könnyű élni ebben a világban. Sokkal inkább a világiasságra figyelmeztet bennünket Pál apostol: A világiasság szellemétől óvd meg őket, attól a kísértéstől, amit a gyűlölet fejedelme kínál föl, az e világi lehetőségeket az ő gonosz szellemében, hogy mindent a maga javára fordíthat az ember. Ez a mai vasárnap valóban elgondolkodtat bennünket, ha halljuk az Úr szavát és ha megszólít bennünket, akkor megrendültségünkben be kell látnunk, hogy ez a világ éppen olyan gondot, problémát, bajt jelent ma is és az idők végezetéig, mint ahogy ez Krisztus korában is volt.

 

Ebben a világban kell nekünk megjeleníteni

az Isten világot megújító szeretetét!

 

Imádni az Istent!

 Szeretni egymást!

Ezáltal a világ arculatát

Isten arca szerint formálni és alakítani,

hogy jövőnk legyen!

 

+  A M E N  +

 

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Ma Bosco Szent János ünnepe is van. Vasárnap lévén ezt nem tudjuk úgy ünnepelni, ahogy méltó lenne. Azért gondoljunk a Szalézi Közösségre, akik az ifjúság neveléséért oly nagy áldozatokat hoznak! Kérjük számukra Isten bátorító, erősítő kegyelmét!

 

Mi Atyánk…

 

 

Könyörögjünk

Megváltásunk égi eledelével tápláltál minket Istenünk, kérünk, hogy örök üdvösségünknek ez

a tápláléka növelje bennünk mindenkor az igaz hitet Krisztus, a mi Urunk által!             Amen

 

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Ezen a héten kedden, február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Este ½ 6 órakor lesz az ünnepi szentmise. Aki tud, hozzon magával gyertyát. Régen a megszentelt gyertyát hazavitték és amikor bármi veszedelem fenyegette őket, akkor meggyújtották és ennél a gyertyánál kérték az Isten segítségét. Ünnepeljünk méltóképpen, nem parancs szólít bennünket ide, hanem a lelkiismeretünk.

 

+  Á L D Á S  +