2019-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapja:

A képre kattintva megtekinthetik a díjazottakról készült képgalériát, lejjebb görgetve elolvashatják laudációikat. 

 

 

Kuraly Edit
közösségi gondozó - Fogadó Pszichoszociális Szolgálat

13 éve a Szeretetszolgálat munkatársa. Műszaki és iparművészeti diplomái mellé szociális ápoló-gondozó végzettséget, majd mentálhigiénés szakember diplomát, családterapeuta és autogén tréning terápiás képzettséget is szerzett. A szenvedélybeteg családokat, a hajléktalan rászoruló embereket példamutató, önzetlen emberséggel, hittel, kitartással, derűvel szolgálja, ezzel személyesen erősíti az intézmény „befogadó” jellegét. Ismereteit kreatívan és bölcsen alkalmazza munkájában, tapasztalatait örömmel megosztja munkatársaival.

Dr. S. Tóth Mária
főorvos - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tüdőszűrő Program

Dr. S. Tóth Mária 55 éve dolgozik orvosként. 20 évig az Uzsoki Kórház Tüdőosztályán tevékenykedett.  1984-ben osztályvezető-helyettes főorvossá nevezték ki, majd 1991-től az Uzsoki Kórház Tüdőgondozójában folytatódott pályafutása. 2005 szeptemberében az intézmény vezető-helyettes főorvosaként ment nyugdíjba. Pályafutása alatt több elismerésben részesült. 2006-tól 2017-ig a Szeretetszolgálat Tüdőszűrő Programjának vezető főorvosaként tevékenykedett. Jelenleg is aktívan dolgozik, feladatkörét meghaladó, áldozatos munkájával segíti a programot.

Aba Botond Csaba
intézményvezető - Krisztinavárosi Hajléktalan Centrum

13 éve dolgozik a Szeretetszolgálatnál. Utcai szociális munkásként sokszor tett tanúbizonyságot rátermettségéről, majd egy intézmény elindítását és felépítését segítette munkájával. A Szeretetszolgálat fővárosi hajléktalanellátó rendszerének fejlesztését innovatív ötletekkel segíti, az ellátás meghatározó szakembere. Az egyesület önkénteseként a budapesti csoport vezető helyetteseként is sokat tett és tesz a közösségért.

Boros Odette
csoportvezető – Monori Csoport

2011-től a Monori Csoport vezetője, egyúttal tartópillére, támasza és motorja is. A település közéletében aktívan részt vesz. A rászorulók támogatása érdekében jó együttműködést alakított ki a helyi segítő szervezetekkel és az egyházközségekkel is. Saját képzőművészeti alkotásaiból kiállítást rendezett a Monori Vigadóban, szervezője volt több kiállításnak, a monori kézművesek adventi vásárának, és több, nagysikerű jótékonysági estnek is.

Sövegjártó Éva
játszótéri segítő - Máltai Típusú játszótér-játszóház – Tatabánya-Bánhida

2013 óta dolgozik játszótéri segítőként a tatabányai játszótereken. Első napjától kezdve példaértékűen látja el feladatát, minden korosztállyal megtalálja a hangot, különösen a kisgyermekes családokra figyel. Innovatív gondolkodása számos új programelemmel és módszerrel gazdagította a játszótereket. Munkabírása átlag feletti, önkéntesként is rengeteget segít.

Hidas Ágnes
intézményvezető - Gondviselés Háza Esztergom

Az esztergomi integrált intézmény vezetője. A városban élő hajléktalan embereket névről ismeri ma is. Az általa segítettek szerint bármikor, bármilyen helyzetben hívható, elkötelezett segítő. Intézményvezetői megbízása mellett a helyi csoport vezetője is.

Hörömpöli Erzsébet
önkéntes - Komáromi Csoport

Segítőként gyakran van jelen a komáromi máltai intézményben, mintha már nem is önkéntes, hanem főállású dolgozó lenne. Szakács képzettségét többnyire a konyhában kamatoztatja, de az ellátottak gondozásába is szívesen besegít, és az az intézmény kertjében is rendszeresen tevékenykedik. A fogyatékos fiatalokat tisztelettel és szeretettel kezeli. A komáromi csoportban  is aktív, rendszeresen segít a ruharaktárban, élelmiszerosztásban, rendezvényeken.

Göcs-Füzi Hajnalka
intézményvezető – Sorstárs Támogató Szolgálat, Győr

17 éve dolgozik a Szeretetszolgálatnál. A fogyatékkal élők ellátásában végzett munkája szakmaisága és emberi hozzáállása miatt is példaként állítható a hasonló intézmények munkatársai elé. Máltai dolgozóként aktívan részt vállalt a munkaköréhez nem kapcsolódó tevékenységekben is, árvíz idején a gátakon, szükséghelyzetben az utcákon, az országon átvonuló menekülők érkezésekor pedig a határon segített.

Szabó Kálmán
önkéntes – régió raktár, Győr
Szabó Kálmánt Győrött Öcsi néven ismerik. 1993-ban csatlakozott a Máltai Szeretetszolgálathoz. Önkéntes munkájával 26 éve járul hozzá a mindennapos feladatok ellátásához. Regionális raktárosként önkéntesként vezeti az adományraktárat. Két és fél évtized alatt számos alkalommal bebizonyosodott, hogy minden helyzetben lehet rá számítani.

Csányi Józsefné
önkéntes szociális segítő - Szolgáló Szeretet Háza, Hajléktalanok Nappali Melegedője - Pécs

Csányi Józsefné 15 éve aktív tagja a Hajléktalanok Nappali Melegedőjének. Önkéntes munkáját mindig töretlen elhivatottság, kiszámítható rendszeresség jellemezte. Még az egészségi állapotában történt változások sem korlátozták abban, hogy a hajléktalan embereknek naponta zsíroskenyeret osszon, teát főzzön, vagy egy jó beszélgetéssel segítsen lelkükön.

Elek Lászlóné dr. Varga Judit
önkéntes orvos – Pécsi Járóbeteg Szakrendelés

Varga Judit doktornő a pécsi önkéntes orvosi ellátás kezdeteitől részt vállalt a máltai munkában. A délszláv háborúk ideje alatti humanitárius akciókban Pécsett segített, a külföldről érkezett gyógyszeradományokat fogadta, rendszerezte és dokumentálta. Később a járóbeteg szakrendelőben kapott feladatokat. A mai napig kitartó és nélkülözhetetlen tagja az önkéntes orvos csoportnak. Munkáját a rászoruló és beteg emberek iránti elkötelezett és megingathatatlan hivatástudat, és türelmes, emberséges hangnem jellemzi.

Oroszné Szelekovszky Enikő
szociális munkatárs – Hajléktalan Szálló, Miskolc

20 éve dolgozik a Szeretetszolgálatnál, munkáját nagy szakértelemmel, becsületesen, lelkiismeretesen, a máltai szellemiség jegyében végzi. A kezdetektől önkéntesként is tevékenykedik. Az ügyintézésben nyújtott teljesítménye kimagasló, az ellátottakkal kapcsolatos hivatalos teendők mellett maximális energiával intézi a hajléktalan embereket érintő személyes ügyeket is. Az ellátottak jellemző módon bizalommal fordulnak hozzá.

Osváth Béla
gépjárművezető - Nyitnikék Kistérségi Támogató Szolgálat és Napközi Otthon – Tokaj

2005 óta dolgozik a tokaji intézményben, előtte három éven át önkéntes munkát vállalt, díjazás nélkül szállította a beteg embereket és az ellátottakat. Mindennapos munkájában ma is gyakran vállal olyan plusz teendőket, melyek nem tartoznának feladataihoz, de az idősek és az elesettek számára fontosak. Munkaidő után magukra maradt, idős embereket látogat, gondozza a kertjüket, bevásárol nekik, ellapátolja a havat a járdáról.

B. Kis János Pál
önkéntes - Tiszanánai Csoport

A 2007 novemberében alakult Tiszanánai Csoport alapító tagja, csoportvezető-helyettese. A települést alaposan ismeri, hiszen már 1961-től a Tiszanánai Általános Iskola tanára volt. 1991-től a római katolikus egyházközség oszlopos és meghatározó tagja. Példátlan munkabírással, korát meghazudtoló lendülettel végzi küldetését.

Bogdánné Halász Márta
önkéntes – Debreceni csoport

A Debreceni Csoport krízisirodáját közel 10 éve vezeti, a feladatot édesanyjától vette át. Mintha főállású dolgozó lenne, minden munkanapon megjelenik az irodában, megszervezi és lebonyolítja az adományok gyűjtését, osztását, koordinálja az önkéntesek tevékenységét, teszi mindezt fizetség nélkül.

Dr. Endrődiné Dr. Mészáros Gabriella
önkéntes – Debreceni Csoport

A Debreceni Csoport alapító tagja. A rászorulókat segítő tevékenységét nagylelkűen támogatja. Bíróként jogi tanácsadással is segítette a krízishelyzetbe került rászorulókat, csakúgy, mint a helyi szervezetet. Csaknem harminc éve segít önzetlenül. Mióta nyugdíjba vonult, minden héten részt vesz az adományosztásban.

Kiss Tibor Zoltán
szociális gondozó, segítő – Utcai Szociális Szolgálat, Kecskemét

2011-től dolgozik utcai szociális munkásként. Munkáját lelkiismeretesen végzi, segítőkészsége példamutató. Az utcai munkán túl bármikor megkérhető egyéb feladatok elvégzésére, legyen ez szállítás, gépkocsik karbantartása, adományok szerelése, táboroztatás stb

Dr. Márton Rozália
szolgálatvezető háziorvos – Orvosi Rendelő, Kecskemét

40 éve dolgozik orvosként, egy rövid ideig Svédországban is tevékenykedett. A Máltai Szeretetszolgálatnál hajléktalan emberek háziorvosaként a legnehezebb egészségügyi és emberi helyzetekkel találkozik. Humora és életigenlő vidámsága gyakran átbillenti betegeit a legnehezebb pillanatokon.

Simon Edina
önkéntes csoportvezető – Kiskunfélegyházai Csoport

2015-ben csatlakozott a Szeretetszolgálathoz az „Egészséges Bács-Kiskunért” projekt mentoraként, egy rövid ideig a Mezei utcai közösségi házban is dolgozott. 2017-ben a kiskunfélegyházi önkéntes csoport vezetőjének választották. Állandó segítője a Mozgáskorlátozottak Országos Találkozójának.

Szeretettel gratulálunk, a rászoruló emberek nevében hálásan köszönjük áldozatos munkájukat, életükre és szolgálatukra Isten áldását kérjük.

Bővebb képgaléria hamarosan.