Egységes állapotfelmérő rendszert, sorstárssegítő szolgálatot, demenciában szenvedő embereket gondozó gyakorlatokat vezetett be, valamint a szakmai munkát és az együttműködést segítő képzéseket szervezett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a bentlakásos idősotthonokat és hajléktalan embereket ellátó intézmények szervezetfejlesztési projektjében. Az Európai Szociális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 328 millió forinttal támogatott projektben a máltai szervezet 16 bentlakásos intézménye vett részt. 

A záró konferenciát Kecskeméten rendezte a Szeretetszolgálat november 7-én. A szakmai nap elején Kozma Imre atya, a karitatív szervezet elnöke mondott köszöntő beszédet. Köszöntőjében az elnök azt hangsúlyozta, hogy erre a találkozóra a legjobb helyekről érkeztek a résztvevők: az idős, beteg és hajléktalan emberek mellől, akikkel nemcsak egymásra találhatnak, de Istennel is találkozhatnak és önmagukat is jobban megismerhetik. „Csodálatos, kalandos, izgalmas küldetés ez. A mai napon bátorítjuk és erősítjük mindannyiunkat, akik az idős és hajléktalan emberek mellett találtuk meg a helyünket. Vigyázzunk ezekre a helyekre, mert ezek a legjobb helyek.” – mondta Kozma Imre atya.

A konferencián Vecsei Miklós, a Szeretetszolgálat alelnöke megnyitó gondolataiban felidézte a Máltai Szeretetszolgálat alapításakor Imre atya által megfogalmazott alapelveket. „Egyszerű tanítások ezek, amelyeket Imre atya tanított nekünk. Az első, hogy a kereszténység nem elmélet, hanem gyakorlat és csoda csak azokkal az emberekkel történik, akik cselekszenek és nem azokkal, akik csodákra várnak. A második, hogy a szeretet sok bűnt eltakar. Ez valami olyasmit jelent, hogy nem kell megvárni a jó cselekedethez, hogy az ember megjavuljon, hanem fordítva. Van, hogy az ember elkezd valami jót csinálni és közben van esélye rá, hogy megjavul. A harmadik pedig, hogy kockázatvállalás nélkül nincsenek reformok.” Az alelnök hangsúlyozta, hogy a szakmai és szervezetfejlesztésnek mindig legyen része, hogy felteszünk olyan, kérdéseket, hogy a szeretetből való szolgálat megfelelő helyen van-e a munkánkban, „Az igazán jó szervezet, egy közösség. Meg tudja határozni a közös értékeit akkor is, ha nagyon sok félék vagyunk. Legyen néhány dolog, amit minden máltai intézmény tud. Mindegy mit mond a jogszabály, mert a jogszabály nagyon fontos keret, de hogy mivel töltjük meg, az a mi felelősségünk. Az ószövetségi történetben Ábrahámhoz vendégek érkeznek. Ő hellyel kínálja őket, enni ad is inni ad. És miközben ezt a szolgálatot végzi, felismeri az Urat. És aztán csoda történik, megszületik Izsák. Szolgálat közben van a felismerés és a csoda is. jelent ez nekünk valamit? Kalkulálunk azzal, hogy nyolcágú kereszt alatt történhet csoda? Miközben gondját viseljük ez embereknek, közben nekünk is gondunkat viselik? Ez közeli a szívünkhöz? Ha a Máltai Szeretetszolgálat a gyökereihez, a 900 éveshez és a 30 éveshez is hű akar maradni, akkor ezeket a kérdéseket minden nap fel kell tenni magunkban. És egy kicsit olyan lehet, mint az egyház zsolozsmája: miközben ezen gondolkodunk, ránk is gondol valaki. Ebből lehet az a közösség, amelynek nem kell minden nap találkoznia, hogy közös értékei legyenek.” Vecsei Miklós azzal zárta nyitó gondolatait, hogy a szükséges és hasznos szervezetfejlesztés mellett legyen ugyanilyen fontos, hogy lelki struktúrákat is építeni tudják. 

A szakmai napon Dr. Simon Attila István szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta, a szociális ágazatban több mint 517 ezer ember vesz igénybe naponta valamilyen ellátást, és közel 100 ezer szociális szakember végzi munkáját.

Idős hozzátartozót gondozók támogatásának jelentősége a szociális ellátásban címmel tartott előadást Dr. Tróbert Anett Mária mentálhigiénés szakember, kutató a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének munkatársa. Az EFOP- EFOP-1.9.8-17-2017-00001 számú Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban című projekt során kidolgozott jó gyakorlatokról és a Szeretetszolgálaton belül elkészült szakmai kézikönyvekről Takács Péter szakmai vezető és Diósszilágyi András szakmai munkacsoport vezető beszélt. A szakmai vezető ismertette a projektben használt módszertanokat, valamint az elkészült kiadványokat, és az idősgondozás terén végzett fejlesztéseket: a hozzátartozók segítésének módjait, a mozgásterápia területén bevezetett fejlesztéseket. A munkacsoport vezető pedig részletesen bemutatta a demenciában szenvedő idős emberek gondozásában előremutató terápiás módszereket, köztük a speciális zene terápiát.

„Emberi méltóság – korlátok nélkül” vázlat az ombudsman hajléktalanügyi munkáiból (2007 – 2019) címmel Dr. Borza Beáta, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalának Esélyegyenlőségi és Gyermekjogi Főosztályának főosztályvezetője mutatott be prezentációt.

A hajléktalan emberek ellátásában bevezetett jó gyakorlatokat Kovács Ivetta szakmai munkacsoport vezető és Aba Csaba szakmai munkacsoport vezető mutatta be, köztük a sorstárs segítő szolgálatot, valamint az egységes szükségletfelmérő kérdéssort.

A konferencia délutáni szakaszában kerekasztal beszélgetésben osztották meg tapasztalataikat a karitatív szervezetek szervezetfejlesztéséről Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke, Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója, Csoma Áron, református lelkész, szervezetfejlesztő a Református Szeretetszolgálat képviseletében és Nagy Péter, a Konett Kft. ügyvezető igazgatója, aki a máltai szervezet szervezetfejlesztését irányítja. A beszélgetést Morva Emília, a Közép-Magyarországi Régió vezetője moderálta.

A konferencia zárásaként átadták a szociális munka napjához kötődve a Szeretetszolgálat által alapított Ambrózia-díjat.

Kozma Imre atya zárszavában kiemelte, a konferencia bátorítás volt mindenkinek, aki vállalja, hogy életét áldozza a rászorulók szolgálatára. „Higgyék el a kedves testvérek, azért is meg kell vívnunk a harcunkat, hogy a helyünkön legyünk. És ne keressenek soha más helyet. A mi helyünk a legkisebbek mellett van. Miattuk az egész világgal szembe szállhatnak, és akkor az egész életüket kiteljesítheti ez a szolgálat. Aki erre a szolgálatra vállalkozik, az élete értelmet nyer.” – zárta a szakmai napot a Szeretetszolgálat alapító elnöke.

A konferencia képekben: