Fra’ Giacomo 1944. december 9-én született Rómában. A római egyetem bölcsészettudományi karán diplomázott, keresztény archeológia és művészettörténet szakon. A Pápai Urbaniana Intézetben oktatott ógörögöt, valamint főkönyvtárosi és levéltárosi funkciót töltött be az intézet jelentős gyűjteményeinél. Sok tanulmánya és publikációja jelent meg a középkori művészettörténet témakörében.

Fra’ Giacomo Dalla Torre 1985-ben lett a Máltai Rend tagja, és 1993-ban tette le az ünnepélyes fogadalmat. 1994-1999 között Lombárdia és Velence nagyperjele, 1999-2004 között a Szuverén Tanács tagja. A 2004-es Nagykáptalan a Rend Nagykancellárjának választotta, majd a 78. Nagymester, Fra’ Andrew Bertie halálát követően ideiglenes Helytartó volt. 2008-tól 2017-ig a Római Nagyperjel tisztségét töltötte be. Fra' Giacomo Dalla Torre a 2017. áprilisától a Rend (ideiglenes) Nagymesteri Helytartója volt, 2018. májusában választották meg a Szuverén Máltai Lovagrend nyolcvanadik Nagymesterévé.

Az emberszeretet és hit hatotta át életét, különösen nagy figyelmet szentelt a rászoruló emberekre, rendszeresen osztott ételt a római Tremini és Tiburtina vasútállomásokon a hajléktalan embereknek, állandó résztvevője volt a Rend lourdes-i, lorétói és assisi zarándoklatainak, és nagy szeretettel vett részt a nemzetközi mozgáskorlátozott táborokon.

Néhány hónapja súlyos betegséget diagnosztizáltak nála, melyet méltósággal és hittel viselt. Április 29-én éjfél után néhány perccel visszadta lelkét a Teremtőnek. Fájó szívvel, de hálás szeretettel emlékezik rá a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is. Hitből fakadó reménységgel imádkozunk érte. Isten nyugosztalja őt.

A Szuverén Máltai Lovagrend alkotmányának 17. cikke értelmében Fra 'Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas Nagykommendátor lett a Rend ideiglenes helytartója,  és az új Nagymester megválasztásáig ő vezeti a Rend kormányát.