A Magyar Máltai Szeretetszolgálat fájdalommal búcsúzik a Szuverén Máltai Lovagrend Nagymesterétől, temetése napja gyásznap a karitatív szervezet intézményeiben. Fra’ Giacomo Nagymestert az Aventinói Santa Maria templom kriptájában helyezik örök nyugalomra a Rend korábbi, elhunyt Nagymesterei, Fra’ Angelo de Mojana di Cologna és Fra’ Andrew Bertie sírja közelében. A Nagymester gyászszertartásáról élőben közvetített szentmise május 5-én, kedden 11.00 órakor kezdődik a Lovagrend központi honlapján: www.orderofmalta.int

Május 7-én 18.00 órakor Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke és Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök, a Szuverén Máltai Lovagrend magyar szövetségének vezető káplánja szintén szentmise keretében emlékezik meg a Rend nagyra becsült és szeretett Nagymesteréről. A szentmisét zárt körben, a gazdagréti Szent Angyalok Templomában mutatják be, melybe élőben bekapcsolódhatnak a http://apostoltv.hu/Online-adas oldalon.

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közösségének imádsága

Mindenható és Teremtő Isten!

Szomorúsággal és fájdalommal búcsúzik a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat közössége, a Szuverén Máltai
Lovagrend uralkodó Nagymesterétől. Hálát adunk
Neked, Fra’ Giacomo testvér földi szolgálatáért és
mindazért a sok jóért, amit a szegényekért, elesettekért,
peremre szorultakért tett életének földi útján.

Hisszük, hogy ez a pálya nem végéhez, hanem mindössze
befejezéséhez ért. „Nyílna-e vadvirág a réten, ha
tudná, hogy sorsa a hervadás. Küzdene-e az ember
oly merészen, ha nem hinné, hogy van feltámadás!”

Vond magadhoz közel, szeretett Nagymesterünket és
alázattal kérjük, hogy a szentek közösségében imádkozzon
értünk, akik hűen igyekszünk tovább járni
közösen megkezdett utunkat.

Atyáink Istene! Adj örök irgalmat és nyugodalmat
számára. Boldogságos Szűz Mária, könyörögj érte.

Nekünk pedig, méltatlan szolgáidnak, továbbra is
add meg a hitet és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk
minden segítséget ,,urainknak a betegeknek”.
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Ámen.

 

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto
a Szuverén Máltai Lovagrend 80. uralkodó Nagymestere
(1944 -2020)

1944. december 9-én született Rómában. A római egyetem bölcsészettudományi karán diplomázott,  keresztény archeológia és művészettörténet szakon, a Pápai Urbaniana Intézeten oktatott ógörögöt, valamint főkönyvtárosi és levéltárosi funkciót töltött be. Sok tanulmánya jelent meg a középkori művészettörténetről.

Fra’ Giacomo Dalla Torrét 1985-ben vették fel a Máltai Rendbe, tiszteleti lovagként, majd 1993-ban tette le az ünnepélyes fogadalmat. 1994-1999 Lombárdia és Velence Nagyperjele, 1999-2004 a Szuverén Tanács tagja.

2004-ben nagykommendátorának választották, 2008-tól 2017-ig a római nagyperjel tisztét töltötte be. A 79. Nagymester, Fra’ Matthew Festing lemondását követően 2018. május 2-án megválasztották a Szuverén Máltai Lovagrend 80. Nagymesterének.

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto egyénileg is segítette a rászorulókat, ételt osztva a
Terminie és Tiburtina pályaudvaron meghúzódó hajléktalan embereknek. Rendszeresen részt vett a Máltai Rend nemzetközi zarándoklatain és nagy örömmel vett részt a fiatal mozgássérültek nemzetközi táboraiban is.

Nagymesterként számos látogatást tett más országokban. Legutóbb Beninben, Kamerunban, illetve Németországban, Szlovéniában, Bulgáriában találkozott az államelnökökkel. Utazásai során mindig ellátogatott a Máltai Lovagrend egészségügyi, szociális intézményeibe, hogy személyesen üdvözölje az ott dolgozókat és az ápoltakat.
A Szuverén Máltai Lovagrend 80. Nagymesterét mély emberség jellemezte és odaadóan végezte a szolgálatát.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közössége a gyásznapon imádsággal emlékezik szeretett Nagymesterére.