A Fő utcai épületünkben nem csak a cikkekben említett idősotthon üzemel, itt működik a hajléktalan emberek orvosi rendelője és fekvőbeteg ellátó intézménye, ez a mentőszolgálatunk központja és itt látjuk el a menekültek integrációs programjának feladatait is, ide kötődnek a Venezuelából 2018 óta érkező menekültek is.

A Magyarországon élők számára kötelezően szükséges a lakcímbiztosítás, ez nem csak az ügyintézés alapja, hanem az egészségügyi, szociális és közoktatási ellátások és jogosultságok is lakcímhez kötődnek. Bemutatjuk a folyamatot, ahogyan ez végbemegy.

A hozzánk érkező menekültek közül sokan speciális tartózkodási engedélyre jogosultak. Ezt közvetlenül érkezésük után kell igényelnünk az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál. A kérelem benyújtásakor nyilatkoznunk kell arról, hogy a menekültnek mi lesz az állandó bejelentett lakcíme. Más lehetőségünk nincs is, mint saját ingatlanunkat megjelölni erre a célra.

A lakcímkártyára a TAJ-kártya megszerzéséhez, így az egészségügyi ellátásokhoz szükséges jogosultság folyamatos fenntartásához is szükségük van. A lakcím nélkülözhetetlen a munkavállaláshoz, kisvállalkozás indításához, felsőoktatásban vagy szakmai továbbképzésben való részvételhez, a gyermekek utáni családtámogatások igénybe vételéhez. Ugyanígy elengedhetetlen saját albérleti szerződés, bankszámla nyitás, mobiltelefon előfizetés megkötéséhez is. Gyermekek esetében a házi gyermekorvoshoz való bejutásban, az óvodába és iskolába való beíratásban van alapvető jelentősége a lakóhelynek.

A menekültek valós lakhelye az integrációs program alatt egy albérlet, amelyet leggyakrabban csak tartózkodási helyként tudnak megjelölni, tehát az állandó lakcím fenntartására még elég hosszú ideig szükségük lehet.

A lakcím kétféleképpen szűnhet meg: vagy úgy, hogy maga az ügyfél új lakcímbejelentést tesz (ez akkor történik, ha megoldódik a helyzete és állandó lakhatást talál), vagy úgy, hogy az ingatlan tulajdonosa kijelenti az illetőt. Mi évente kétszer vizsgáljuk felül, hogy az ügyfeleinknek szüksége van-e még a lakcím biztosítására. Akivel a kapcsolat megszűnik, vagy már nincs szükség a magyarországi életviteléhez erre a segítségre, azokat kijelentjük az ingatlanunkból.

A lakcím bejelentések és kijelentések folyamatosan történnek, ebben kizárólagos szempontunk a menekültek érkezése, és az a segítő feladat, amit velük kapcsolatosan ellátunk. Nem jelentünk be senkit azért, mert választás közeledik, és nem befolyásoljuk a lakcímmel rendelkező ellátottakat, hogy menjenek el szavazni. Idén sem történt másképpen, az indokolatlanná vált bejelentéseket januárban és május végén megszüntettük. Tíz nappal a választások előtt, május 31-én 74 venezuelai menekültet jelentettünk ki a Fő utcai címről.

Magyarországon minden szavazó ott jogosult szavazni, ahol az állandó lakcíme van, kivéve, ha átkéri magát a valós lakhatása szerinti szavazókörbe. Több százezer ember él nem az állandó lakcíme szerinti ingatlanban.

A központunkba (tehát nem az idősotthonba) bejelentett szavazásra jogosult ügyfeleink Budapest I. kerületének 02. számú egyéni választókerületében, a 04-es számú szavazókörben önállóan adhatják le szavazatukat. Idén is úgy történt, ahogyan öt éve, akkor azonban ez senkinek nem okozott gondot.

A szavazásról kapott hivatalos értesítés az ügyfelek az állandó lakcímére érkezik, tehát az ingatlanunkba bejelentett személyek esetében hozzánk, a Máltai Szeretetszolgálathoz, mi pedig automatikusan továbbítjuk a tartózkodási helyükre. Ezen túl semmilyen módon nem működünk közre a szavazásukban, tudomásunk sincs arról, hogy szavazati jogukkal hányan és kik élnek, ez nem is feladatunk. (A 444.hu munkatársai azonban utánajártak, befolyásolhatták-e a menekültek a választás eredményét, és a jegyzőkönyvekben szereplő adatokra hivatkozva megállapították, hogy nem: „Feleslegesen riogatott a menekültekkel a Párbeszéd, nem a venezuelaiakon múlt Naszályi veresége” )

Végezetül szeretnénk kifejezni, hogy a sajtóban sok helyen bemutatott ingatlan mellett sok más ingatlanunkban is vannak ügyfeleink bejelentve. Például a hajléktalan embereket ellátó intézményeinkben nagy számban biztosítunk lakcímet a rászorulóknak, ahogyan teszik ezt más intézmények is, legyenek önkormányzati vagy egyházi, civil fenntartásban. Magyarországon a lakcím olyan szükséglet, amely nélkül nincs szociális segítség. A jogszabályok jelenleg ezt kötelezővé is teszik.

Büszkék vagyunk arra, hogy segíthetjük ezeket az embereket, legyen szó idősekről, hajléktalanokról, menekültekről. Szomorú, hogy a hatóságok, önkormányzatok által régóta és részleteiben is ismert szituációt a választási kampányban mint valami tudatos és szavazást befolyásoló tényezőt mutatták be, hamisan és eltorzítva.

Tesszük tovább a dolgunkat, ahogy eddig. Ez az eset oly módon világít rá a tevékenységünkre, hogy annak lehetőségeit és korlátait is megmutatja.  Lehetőségeinket maximálisan kihasználva igyekszünk a rászorulóknak segítséget adni, korlátainkat pedig türelemmel tudomásul vesszük.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat