Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ADVENT I. VASÁRNAPJA C év2018-12-02 00:00:00Olv.: Jer 33,14-16 – 1Tessz 3,12-4,2 – Lk 21,25-28,34-36

         Krisztus második eljövetele

                 

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL

Interneten: http://www.kozmaimre.hu/

 

Szentmise bevezetése

 

Isten nevében kezdjük ezt az új egyházi évet!

Advent első vasárnapja

az Úr eljövetelére figyelmeztet bennünket!

 

Kedves Testvérek! Hármas Úrjövetet ünnepel a világ, elsősorban a keresztények!

Az Úr első eljövetele, amikor Isten Testet öltött és Emberré lett közöttünk!

Az Úr harmadik eljövetele az idők végezetével lesz!

Ezt az emberek ma kételkedve hallgatják és fogadják! Mintha elfelejtenék: aminek kezdete van, annak vége is lesz. A világ kezdődött, akkor vége is lesz! Ha megszületik az ember, akkor a halálával is szembesül!

 

Az Úr második eljövetele napjainkban tart az idők végezetéig.

Az Úr el akarja hozni nekünk az ajándékait. Meg akar bennünket ajándékozni isteni adományokkal, isteni értékekkel, hogy a világnak lelke legyen, hogy az ember a lelkét jobban értékelje, értékesebb és értelmesebb életet éljen!

 

Mi most élünk! Nekünk most van lehetőségünk arra, hogy találkozzunk az Istennel!

Találkozzunk azokkal az értékekkel, amelyek gazdagabbá, szebbé, emberibbé tehetik az életünket! Ha Istennel találkozunk, akkor lehetőséget és segítséget kapunk, hogy emberi életünk is jó találkozások sorozata legyen!

 

    Készüljünk találkozásra az Istennel!

 

 

Könyörögjünk

Mindenható örök Isten! Te híveid szívét szent elhatározásra bírod, hogy jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé! Ő pedig egykor jobbjára állítson országában és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökkévalóságban, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké!                                                                                    +  A M E N  +

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Váratlan esemény miatt kicsit várakozni kell a szentbeszéd elkezdésére.

Ez a néhány pillanat arra is jó, hogy rádöbbenjünk, milyen fontos életünkben a várakozás. A várakozó ember terveket sző! A várakozó ember a jövőt érleli!

 

Advent, az Úrjövet arra szólít fel bennünket, hogy várakozzunk az Úrra.

Az Úr eljön napjainkban, eljön különböző eseményekben, emberi találkozásokban. 

A különböző történések, emberi találkozások megmérnek bennünket!

Fölépített életünk hogyan tud helytállni ezekben az eseményekben?

Megméretik az ember!

 

Apokaliptikus képeket hallottunk, miképpen lesznek változások a teremtett világban.

Ennek következtében abban a világban is, amelyben mi élünk,

emberi világunkban is és ezek ijesztők tudnak lenni!

Ezek nem egyszerű jövendölések, hogy majd a világvégén ilyen történések lesznek. Ezek ma is történnek, gondoljunk földrengésre, árvízre, bármi természeti csapásra. Ezek mind-mind meghatározzák a mindennapjainkat is.

 

Megméretik emberi világunk, amit mi építünk föl, amik megjelennek a Földön!

Az emberi értékek világa ezen a Földön jelenik meg.

Mindezen történések az emberi magatartásunkat is meghatározzák!

 

Advent üzenete: bátorító jelet kaptunk.

Ezek a történések mindig lesznek! Nekünk embereknek ezen a Földön

mindig lesznek gondjaink, mindig lesznek megpróbáltatásaink,

néha megoldhatatlannak tűnő, vagy emberileg nem is megoldható problémáink!

Éppen ezért olyan nagyon fontos az a bátorító jel, amit hallottunk:

 

Emeljétek föl a fejeteket!

 

Nekünk szól, mert nem lehet a vesztes ember életét élni!

Másképpen mondja ezt a világ, hogy vesztes ember

és másképp beszél erről a hívő világ. Nem lehet lehorgasztott fejjel élni!

Amikor a csintalanságon kapott gyerek szembesül azzal, amit tett,

akkor lehorgasztja a fejét és az elé áll, aki érte felelős, aki azt várja tőle,

hogy emelje föl a fejét! Annak a szeméből olvassa ki az ítéletet, aki előtt megállt!

 

Eljön az Emberfia és elhozza az isteni értékeket.

Bátorító, amit hallottunk, mert az Emberfia - bibliai képeket használva – azt mondja: megjelenik az ég felhőiben és elérkezik a mi emberi, földi világunkba.

Isten világából elhozza nagyon emberi világunkba az égi, isteni értékeket,

hogy emberhez méltó módon tudjunk élni!

Ne a világ eseményeinek, a természet törvényeinek kiszolgáltatottjaiként éljünk.

Ne önmagunknak és egymásnak kiszolgáltatottan éljünk.

 

A nagy lehetőség:

Megmenthetitek a lelketeket!

 

Most a III. évezred elején – sajátosan azt is mondhatom –

2018 - 2019 fordulóján leginkább erre van szükség:

Az Emberfia hozza el nekünk azokat az értékeket,

amelyek megmenthetik az embert, megmenthetik a lelket!

 

A világnak erre van szüksége!

Újra és újra a kereszténységben született Európára kell gondolni!

Ez az Európa elvesztette a lelkét. Ez az Európa megtagadta az Istent.

Ez az Európa istennélküli világot épít, tudományoskodva ezt így mondják:

szekuláris világot, e világi világot épít, amelyben mintha nem lenne helye a léleknek!

 

A lélekre azért van szükségünk, hogy fel tudjuk mérni a helyzetünket!

A világban, amit mi teremtett világnak mondunk, ebben a világban az ember,

akire az Isten rábízta a világot, nem úgy jelenik meg, mint akinek lelke is van!

Akinek lelke van, annak felelősségtudata van!

 

Ha a lelkünket elveszítjük, akkor úgy gondoljuk:

ezzel a világgal kényünk-kedvünk szerint tehetünk azt, amit akarunk!

Ha az ember elveszíti a maga egyéni életében és emberi kapcsolataiban a lelket,

akkor félő, hogy kihasználjuk egymást. Félő, hogy az emberi kapcsolatainkban

csak a magunk vágyai, a magunk igényei, a magunk elvárásai jelennek meg.

Ha ez így van, akkor katasztrófává válnak az emberi kapcsolataink!

Nem vagyunk képesek emberi kapcsolatokban élni!

 

Mentsétek meg a lelketeket!

A lélek megmentésének ajándékával

érkezik hozzánk Jézus Krisztus!

 

Ez azért fontos, mert a világ, amelyben élünk, a természet rendje szerinti világ.

A világot, amelyet építünk, emberi értékekre hivatkozva próbáljuk fölépíteni.

De mindez, amit fölépítünk, ebben a múlandó világban jelenik meg.

Következésképpen egyszer csak azt tapasztaljuk,

hogy ez az emberi értékekből fölépített világ nagyon is labilis!

Nagyon is tele van kérdésekkel és kérdőjelekkel!

Ha még az igazságot is említem, az ember alkotta törvényeket is említem,

akkor végérvényesen így van!

 

Ha ebben a világban nem jelennek meg a mi emberi értékeinken túl a lelki értékek, akkor kétségbeejtő mindaz, amivel szembesülünk a természeti katasztrófákban!

Mindaz, amit elszenvedünk az emberek egymással való kapcsolatában,

ha egyáltalán lehet azt mondani, hogy közösségében.

Ennek a kapcsolatnak tragédiája az egymással való közösség hiánya!

 

Advent az isteni világból hoz üzenetet.

Advent az örökérvényű isteni értékeket jeleníti meg ebben a világban!

Hallottuk az isteni Sarj, Jézus Krisztus elhozza nekünk az igazságot!

Múlt vasárnap elmélkedtünk erről: Mi az igazság? Egy igazság van! Nincs több!

Az igazság az, hogy Isten szereti a világot és szeret minket! Ez az igazság!

Tőlünk azt várja, ahogy Ő szeretett minket, úgy szeressük mi is egymást!

 

Ha ez az igazság hiányzik a világból, akkor ez itt a vég!

Mi emberek siettetjük sajnos ezt a véget azzal, hogy pusztítjuk a világot!

Nap mint nap hallunk arról, hogy a pusztulásnak milyen jelei jelennek meg

ebben a gyönyörű szép világban.

 

Felelőtlenek vagyunk!

Siettetjük emberi életünk pusztulását azzal, - erre figyelmeztetett a szentlecke –

hogy felelőtlenül élünk. Kiszolgáltatottjai vagyunk önmagunk érzéseinek, vágyainak,

jó esetben jó törekvéseinknek is. Közben elsikkad az igazi ajándék,

hogy egymásért áldozatos lélekkel, nagylelkűen áldozatokat tudunk hozni

 

Jó lenne, ha megjelenne a Lélek

ebben a nagyon emberi e világi világban!

 

Különösen a jelekre és a figyelmeztetésekre kellene figyelni.

A jelek a természetben vannak, a jelzések az emberi kapcsolatok világában vannak. Alázatosabbnak kellene lenni, túlságosan elteltünk önmagunkkal,

túlságosan büszkék vagyunk arra, amit esetleg sikerül létrehozni ebben a világban.

Csakhogy ez a világ múlandó, az ember pedig halandó!

Ha a múlandó világban és a halandó ember életében

az örök értékek nem jelennek meg, az kétségbeejtő helyzetet teremt!

 

Figyelmeztetések is elhangoztak: Virrasszatok! Imádkozzatok!

Mind a kettő felszólít bennünket, hogy fegyelmezettebbeknek kellene lennünk!

Fegyelmezettebbeknek lenni emberi vágyainkban, törekvéseinkben, kapcsolatainkban. Ezekben a bajokban mindennek oka az ember fegyelmezetlensége.

Mindent tudunk, mégis tesszük. Csak egyetlen dolgot említek: cigaretta.

Mindenki tudja káros hatását. És? A különböző stimuláló szerek.

Mindenki tudja, hogy az ember az életét veszélyezteti vele. És?

Fegyelmezetlenek vagyunk! Talán neveletlenek is!

 

Vigyázzatok! Figyelmeztet bennünket a Lélek!

Ösztönösen élünk, automatikusan élünk, mintha az életünk futószalag lenne.

Megyünk előre, csakhogy nem csak haladni kell, növekedni is!

A növekedés lelki érték! Lélek nélkül nincs növekedés, csak haladás!

Ne legyünk a haladás áldozatai! Emelkedett lélekkel emberi kapcsolataink legyenek.

 

Az imádság! Imádkozzatok! Az ember dönt újra meg újra.

Dönt – ha dönt – amikor házasságot köt, amikor választ valakit, ha választ.

Dönt, amikor pályát, hivatást választ. Tudjuk, mit hoz a holnap?

Tudjuk, hogy mi lesz a holnap azzal, akit választottam?

Tudjuk, miképpen valósul meg mindaz, amit a hivatásomba beleálmodtam?

Váratlan események következnek! Ezekben a helyzetekben megjelenhet az Isten!

Aki nem tanult meg imádkozni, vagy elhagyta az imádságot,

az a váratlan helyzetek megoldását egyszerűen kidobta az egyéni életéből.

 

Advent van! A mi Urunk eljön!

Az Örökkévaló érkezik az Isten világából

ebbe a nagyon emberi világunkba!

 

Ebbe a nagyon emberi világunkba az Igazság érkezik, a Szeretet érkezik,

ez a világ értékelését és az ember értékelését jelenti!

Érdemes elfogadni ezt a hatalmas ajándékot! A Lelket adja vissza nekünk!

 

Akkor a nagyon is emberi világunk lelkibb lesz!

Földhöz ragadt emberi életünk

emelkedettebb lesz és boldogabb!

 

+  A M E N  +

 

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Most az Úr imádságát fogjuk imádkozni. Ha valóban egymásban az Istent keressük, az isteni értékeket és az isteni elvárásokat szeretnénk megvalósítani, akkor tudomásul kell venni, ennek előkészítésére egyetlen fórum van, a keresztény tanítás és egyetlen tere van – amiről szó van minden alkalommal – az Egyház közössége, a szentmise!

Aki ezekről lemond, az az isteni értékekről mond le!

 

Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, hogy lelki emberekké váljunk!

 

Mi Atyánk…

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Kezdjünk egy új egyházi esztendőt, amelyben helyet készítünk Istennek a világunkban és a szívünkben! Tudomásul kell venni, hogy a prófétai jövendölések - amelyek Jeruzsálem pusztulását is megjövendölték - arról szólnak, hogy a történelem során nemcsak épített örökségek mennek tönkre, pusztulnak el, hanem kultúrák is. Elpusztult a görög kultúra, romjaiban van világunkban. Elpusztult a római kultúra, csak kevés maradt belőle.

 

Bármilyen fájdalmas, pusztulófélben van a keresztény kultúra! Sajnos, be kell vallanunk, hogy a mi kezünkön vérzett el. Nem könnyű és nem egyszerű ezekkel a tényekkel szembenézni. Az Egyházzal kapcsolatosan Jézus azt mondta: A pokol kapui sem vesznek erőt rajta! A pogányok éppen eléggé döngetik kapuját!

 

Csak a keresztény kultúra hordozza a Lelket!

 

Ezt ne felejtsük el! Kérjük a Jóisten segítségét, hogy megmaradjon a világban a Lélek, amit a hit, a kereszténység jelenít meg! Csak ott lehet ezt megtanulni, másutt erről nincs szó! Egyetemeken, fórumokon erről nincs szó, inkább ennek a támadását éljük meg rádióban, televízióban szélhámosok által és az e világi gondolkodásban.

 

Higgyék el, nagyobb ez a baj, mint gondoljuk!

Isten segítsen!

 

Szombaton, december 8-án van Szelőtelen Fogantatás ünnepe, a Betegápoló Irgalmas Rend magyarországi egységének Pátrónája. Ebben az országban hatalmas ünnepléssel emlékeztek meg erről. Sajnos nincs elég segítségünk ehhez, főleg a keresztények részéről, a hívek részéről, csak a kormányzat részéről van segítség. Ugyanakkor mindenki nagyon várja, hogy jelenjen meg a gyógyítás világában az irgalmasság szemlélete. Tavaly ünnepet hirdettünk, aztán nem érdekelt senkit.

 

Szombaton reggel egyébként is 7 órakor lesz adventi rorate szentmise, aki akar, jöjjön el és mi azon a reggelen a Magyar Irgalmas Rendi Tartomány Pátrónáját köszöntjük, akinek nagy hálával tartozik Magyarország! Mi vagyunk az utódok, akik ezt tovább tudjuk vinni!

 

Kívánok mindenkinek jó készülődést!

Jó találkozásokat Istennel és Istennel egymásban!

 

+  Á L D Á S  +