Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP A év (2020.)2020-07-05 00:00:00Olv.: Zak 9,9-10 – Róm 8,9.11-13 – Mt 11,25-30

         Jézus hálaadása

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Egyetértünk abban, hogy általános hangulatot fejez ki ez a furcsa megfogalmazás: húzzuk az igát! A modern ember mintha ezzel akarná kimondani a létmódját, húzza mindenki az igát. Mi marad az életből? Általában az igát más rakja rá az emberre.

 

Gondolkodjunk el azon:

akarjuk-e, tudjuk-e választani a legkönnyebb igát,

mert van ilyen is!

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket,

hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Nagy bajban vagyunk, elsősorban a civilizált világ, mert az elhatalmasodott ismeretek világában azt gondolhatja, hogy istenné válhat. Épül egy istennélküli világ, emberistenek építik. Az ember egyszer már megpróbálta, amikor úgy gondolta, hogy az égig érő tornyot fölépíti, Istenig akart elérni. A vége az lett, hogy összezavarodtak az emberek. Igen nagy zavarodottság van.

 

Nagyon sajátos, különböző válaszokat keres az Istent ismerő emberiség. Egyre kevesebben vagyunk, ezt be kell látnunk. Jellemző az is, hogy nem állt helyre a rend ez után a járvány után. Összekuszálódott az emberek lelke, az emberek gondolkodása. Olyan sokan voltak, akik azt gondolták, ez egy figyelmeztetés, majd csak észhez térnek az emberek. Tovább butultak.

 

Nem, hogy észhez tértünk volna, még jobban összezavarodtunk, mert - úgy tűnik - ez a fenyegetettség, ez rádöbbentette az embereket arra, hogy lehet tudásuk, lehet szervezettségük, lehet egy összkomfortos világ, amit az ember magának épít, - ez nem az Isten válasza az embernek. Ez az ember próbálkozása. Rendjén való, csak a baj onnan keletkezik, hogy beteljesedik az, amit Jézus itt kimondott:

 

Áldalak téged Atyám,

mert elrejtetted a bölcsek és okosak elől!

 

Kik ezek a bölcsek és okosak? Mi vagyunk. A mai ember, aki nagyra nőtt ismereteiben, tudásában, az okosságát ebben akarja kifejezni, hogy az isteni igazságok nem alkalmasak egy jobb világ építésére. Jobb világot akarunk, akkor félre ezekkel az isteni igazságokkal, ezek az isteni igazságok valami furcsa dolgot ajánlanak nekünk embereknek.

 

Az isteni igazságokkal kapcsolatosan hallottuk, hogy az Isten országa építéséről van szó ebben a világban. Jézus Isten szándékát nyilatkoztatta ki. Istent nem ismeri a világ, lassan már a keresztények sem ismerik. Hol vannak olyan tanítások, ahol Istenről, az isteni igazságokról van szó? Sokszor még a hittanórákon sem erről van szó, szórakoztatás sok esetben. Az isteni igazságok a bölcsek és okosak szerint semmire sem valók. Vizsgáztat bennünket az élet!

 

Jézus ajánlata: Vegyétek magatokra igámat!

 

A mai vasárnapon ezen kell elgondolkodnunk, mit jelent ez, vegyétek magatokra. Az igát általában ránk rakják. Vannak olyan igák is, amiket magunkra vállalunk, nem biztos, hogy jó szándékkal és jó célból, az esetek többségében megalkuvásból, furcsa alkalmazkodásból. Jézus másfajta igát ajánl, megpróbálom ezt a testvérek számára világossá tenni.

 

Mennyire nagy a baj ezzel kapcsolatosan, a magyar kormány éppen most meghirdette azt a nagyon fontos igazságot: a történelmi vallások megkülönböztetett támogatását, mert az ő segítő szolgálatuk nélkül nincsenek emberi közösségek. Megtapasztaltuk a kommunista évtizedekben is, ami maradt a kereszténységből, a keresztény közösségek vigyázták, őrizték.

 

Ami megmaradt nekünk magyaroknak a Kárpát-medencében, azt az ott élő keresztény közösségek biztosították. Az istentelenek mindent megtettek, hogy ezeket a közösségeket szétverjék. Legyenek helyettük különböző civil közösségek, mert közösségekre szüksége van az embernek, csak nem ilyenekre. Azt kell megvizsgálni, hogy ezeknek mi a céljuk és mi a célja a keresztény közösségnek? Gondolkodjuk el ezen:

 

Kinyilatkoztattad a kicsinyeknek!

Igen Atyám, így tetszett ez neked!

 

Miről van szó? Sajnos ez a rövidke evangélium az előzményeket ismertnek gondolja. Az előzményekben az volt, hogy Jézus egyre inkább magára maradt az isteni válasszal. Istennek egyetlen gondja van, hogy a világot megmentse, bennünket embereket megmentsen. Kiderúlt Jézus számára is, akkor is, ma is és mindig is így volt és mindig is így lesz.

 

Lesznek-e elegendően, akik ezt az isteni gondolatot magukévá teszik?

A helyzet csak ennek függvénye. Ezen múlik a világ sorsa, a világ jövője! Lesznek-e olyan emberek, akik az isteni igazságokat hordozzák! Ezek nélkül a világ egyszerűen elsüllyed az önzésben! Egyszerűen idegenné válunk egymás számára. A keresztény közösségek küldetése az, hogy megajándékozzuk egymást azzal az isteni erővel, amely az életet jelenti.

 

Az önző ember a bűnös ember. Nehogy félre értsük, hogy vannak bűnkategóriák, ezeket vizsgálgatjuk lelki tükörképpen, ilyen is van. Valójában bűnös ember az önző ember, aki csak magára gondol. Akinek döntéseit egyértelműen az ő önző céljai határozzák meg. Az ilyen ember az, aki csak magának él. Az ilyen ember nem tud közösségben élni a másik emberrel. Még abban az estben sem, - az esetek többségében - amikor ki is választhatja, kivel akar együtt élni szeretetben, megelégedettségben és örömben.

 

Jézus nagyon egyértelműen mondja az Isten ajánlatát: Isten szeretni akar bennünket! Ilyen egyszerű! Akarunk-e ezzel az Istennel közösségben lenni? Istent Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki nekünk. Hallottuk: Senki se ismeri az Atyát, csak a Fiú és akinek a Fiú kinyilatkoztatja! A Fiú a megváltó, a Fiú a világ megváltója, a Fiú a mi üdvözítőnk! Az jut emberi kapcsolatra a másik emberrel, aki megismerte a Fiú kinyilatkoztatását az Istennel kapcsolatosan.

 

A Fiú egyetlen ajánlattal áll elénk:

Isten szeret!

Jézus arra tanít bennünket,

hogy mi tőle tanulva szeressük egymást!

 

Roppant egyszerű válasz ez így. Csakhogy azt nem szabad elfelejteni, hogy ez a sokat emlegetett szeretet azt jelenti, hogy a másikért vagyunk! Egymásért vagyunk, e nélkül nincs emberi kapcsolat. Nézzük meg, minden emberi kapcsolat fölborult. Mintapéldányok vannak, ahol ez valamiképpen működik. Az emberi kapcsolatok egyetlen hordozója az, amit az Istentől tanulhat meg az ember, az, amiért Jézus áldja az Atyát!

 

Isten akarata az élet!

 

Az istentelen világ az Isten akaratát kineveti, az Isten akarata semmit nem jelent számára. Az emberek mintha nem is értenék, hogy közben önmagukat teszik tönkre. Nem lehet összetartozni egy másik emberrel csak úgy, ha Jézustól tanuljuk az életet, aki értünk van, ez azt jelenti, hogy szeret bennünket! Vagy egymásért vagyunk, vagy vége a világnak.

 

Amikor Jézus ezt a nagy igazságot kimondja, akkor azzal szembesít bennünket, hogy az határozza-e meg az egymással való kapcsolatunkat. Egymásért vagyunk, nem úgy, hogy én érted, te meg értem, ez természetes lenne, de nem ez a meghatározó, hanem azért fordulok valakihez, mert én érte vagyok! Neki milyen a válasza, az rajta múlik.

 

A keresztény világ ezt jelenti:

az isteni igazság határoz meg mindent!

 

Az üldöztetések idején fölismerték azt a keresztény erőt, amely abból származik: szeret a másik! A keresztény közösséget vagy ez hordozza, vagy nincs. Máshol Jézus azt mondja: Vegyétek magatokra igámat, vegyétek a keresztet és úgy kövessetek engem! Jézus igáját hordozzuk! Ez az iga az ember áldozatkészsége. Ez a legkönnyebb iga, mert nem más rakja rám, hanem én magam fogadom el Jézusnak ezt az ajándékát! Ez az élet, az életnek ára van!

 

Megtanultam Jézustól, hogy csak így lehet élni a másik emberért, különben önző, bűnös ember vagyok. Ha mindenkit a magam javára akarok kisajátítani, hogy szolgáljon, ma a világot ez határozza meg. Európában a XVIII. században ez volt az első csapás, hiteltelenítették az Egyházat. Ti vagytok az Egyház. Mi vagyunk az Egyház. Nem vagyunk szentek, a papok se szentek, akik a vezetői. Nem erről szól.

 

Arról szól, hogy mi ennek az értéknek jegyében éljük az életünket. Százszázalékosan soha sem, de micsoda különbség, amikor ez a cél határoz meg mindent. A XIX. században az Egyházat ellehetetlenítették, - ez tart azóta – neki mentek az Istennek. Most a XXI. században nyavajog a világ, mert neki mentek az embernek. Ha létében boncolgatják az embert, az isteni értékeket háttérbe szorítjuk, ezek nem alkalmasak az emberi élet alakítására, akkor ide jutunk.

 

Azt mondja Jézus: Vegyétek magatokra az én igámat! Fogadjátok el, ez a legkönnyebb iga, ez a természeteteknek megfelelő. Ez azt jelenti, hogy minden ember szeretetre vágyik. Ez nem arról szól, hogy élek a világban, várom azt, hogy mindenki szeressen engem, hanem én megtanultam Jézustól, hogy milyen az Isten. Ennek az Istennek követségében szeretettel fordulok mindenki felé valamilyen mértékben, de senkitől meg nem tagadva ezt.

 

Jézus azt mondja, az én igám könnyű!

Az Én igám édes, az Én terhem könnyű!

Olyan igazságot fejez ki, amire mindenki vágyakozik. Ez nem arról szól, hogy a másik, a másik, hanem én, én, én. Ezt elfogadni. Görögben az iga azt jelenti: rászabott! Rászabott az emberre, ahogy a szabó a ruhát rászabja az emberre. Méretet vesz és elkészíti a rászabottat.

 

Az iga is ilyen, emberre szabott. A német etimológia sajátosan azt mondja: ez az iga nem nyom. Példával is megvilágítja a német gondolkodás, azt mondja, ahogy nyom az ember cipője. Milyen kellemetlen tud lenni. Főleg a nők lába tönkremegy azokban a rossz cipőkben. Jézus igája nem nyom, mint a rossz cipő. Méretes.

 

Jézus igáját van, amikor két állatra terhelik!

 

A falusi emberek ezt ismerik. Nem egyedül hordozza az ember a terhet, hanem Jézussal együtt, ezért édes, ezért könnyű. Minden szenvedés könnyű, ha valaki velem együtt szenved. Minden öröm dupla öröm, ha velem együtt valaki tud örülni! Erről szól, ez az élet!

 

Magát okosnak gondoló ember azt hiszi, hogy isteni igazságokról nincs szó, ő minden igazságot tud. Eljutottunk oda, ahol vagyunk. Az iga Jézus ajándéka, velünk együtt hordozza az élet terhét. Jézus így mondta: ismerem az Atyát. A héber fogalomban az ismerem azt jelenti, hogy összetartozunk. Akivel összetartozom a szeretetem révén, ez azt jelenti, hogy élhető az élet, mert az élet kemény harc, kemény küzdelem.

 

Isten ezért ajánlja nekünk ezt, amiről itt szólok. Ebben az esetben mindenek fölé emelkedik az ember. Ha ez hiányzik, akkor elmerülünk, akkor a terhek agyonnyomnak bennünket. Tessék körülnézni, ma mindenki nyafog, panaszkodik. Ma mindenki elégedetlen, valakivel, valamivel baja van, mert ő mindenkinél másnak gondolja magát.

 

A szelíd Jézus, az alázatos Jézus!

 

Mi van a Bibliában? A szelídek öröklik a Földet. Én szelíd vagyok, - mondja Jézus! Amikor a rosszat nem viszonozza rosszal. Ez a szelídség. Nézzük meg napjainkban, a rossz harcol a másik rosszal, a rosszak harcolnak egymással. Az alázatos azt jelenti: az olyan fontos, ami velem történik? Nem ez a döntő, hanem kivel tartozom össze, ha Istennel, akkor van remény arra, hogy a másik emberrel is összetartozom. Ez az egyetlen menekülő út. Nincs több!

 

Meneküljünk!

Éljünk szelíden és alázatosan,

ezt az áldott igát hordozva az új élet örömében!

 

+  A M E N  +

 

Könyörögjünk

Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösség szerző javaiddal és mindig buzgók legyünk dicséretedben Krisztus, a mi urunk által.      Amen

 

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Az áldással megyünk tovább. Az élet útján induljunk el, azon járjunk, ami azt jelenti, éljünk abból az ajándékból, hogy az Isten értünk van, szeret bennünket! Mi legyünk egymásért, szeressük egymást! Ilyen egyszerű, ez az élet – azt mondhatom – receptje.

                                                                        

+  Á L D Á S +