Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP C év 2019-03-03 00:00:00Olv.: Sir 27,5-8 – 1Kor 15,54-58 – Lk 6,39-45

         Vakmerő ítélet

               

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL

Interneten: http://www.kozmaimre.hu/

 

Szentmise bevezetése

Jézus keresztény erkölcsiséget akar tanítani nekünk,

ennek közvetítője a szó!

A szó életformáló tényező!

 

Kedves Testvérek! Nagyon sajátos az emberek gondolkodása, amikor a szó felelősségét vitatják: Vizet prédikál és bort iszik. Kinek a szavát vonnák kétségbe az emberek, csakis a papokét. Mintha másnak a szava nem is lenne fontos. A mai szentmisét az élő papokért ajánljuk fel. Sokan meghaltak már, de azokért aggódunk, akik még élnek, nem könnyű a helyzetük ebben a világban, amely világ nem a keresztény értékek világa.

Vajon a papok ajkán elhangzó szó köves talajra hullik,

sivatagba, falra hányt borsó,

avagy másképp is állhatunk ehhez!

 

A mai vasárnapon adjunk hálát a Jóistennek azért, hogy még vannak, akik felelősséget vállalnak a szóért! Ez nem azt jelenti, hogy ez az emberi tökéletesség fokmérője, de jelez! Most mi, akik oly sokszor nyitjuk szóra a szánkat, gondoljunk arra is, hogy mindegyikünk a saját szavaiért felelős! Tartsunk önvizsgálatot!

Szentbeszéd

Jézus a keresztények helyes erkölcsi magatartására

akar támpontokat adni!

Kedves Testvérek! A mai evangélium sajátos üzenete olyannak tűnik, mint az etikai kódex. A mai világban a keresztények etikai kódexe, útmutatója a Biblia, amiből ma hallottunk. Azért aktuális ez a kérdés, mert olyan világban élünk, amikor egyre kevesebb ember forgatja a Bibliát, talán nincs is nekik. Régebben legalább minden háznál volt Biblia és olykor-olykor elővették, bele-bele olvasgattak A mai embernek talán máshonnan kellene elindulnia e felé a keresztény erkölcsi magatartás felé.

Az idei karácsonykor ezt a kis könyvecskét választottuk, - mutatja az Atya - hogy ajándékképpen adjuk azoknak, akik részben munkatársaink, vagy akik a Máltai Szeretetszolgálat tagjai. Valamilyen felelősséget szeretnénk elültetni a szívükben, mert az emberek gondja-baja felé indulnak. Tudjuk, hogy milyen korlátjaink vannak és ugyanakkor milyen a keresztény kihívás! Ezt a könyvet mindenki kezébe veheti akár úgy is, mint etikai kódexet, ezzel a szóval adtam át a kórházunk minden munkatársának is, mert igen nagy a felelősségük a beteg emberek életéért, a gyógyításukért.

Ennek a könyvecskének a címe:

Emberhez méltón!

Annyi szót hallunk az emberi méltósággal kapcsolatosan. Nem véletlenül. Mindig arról van sok szó, amiben az ember gondja-baja rejtőzködik. Talán az emberi méltóság van a legnagyobb veszélyben olyan világban, amelyben az Istennek nincs helye, következésképpen azoknak az értékeknek sincs nagyon helye, amelyek a Bibliában fogalmazódtak meg.

Ma Jézusra figyelünk

Jézus a keresztény ember elhivatottságát, erkölcsi magatartását akarja meghatározni. Az erkölcs a lélek világa. Az erkölcs azt jelenti, hogy az embernek egészséges lelke van, egészséges a gondolkodása. Jézus két fogódzópontra hivatkozva kezdi el erkölcsi tanítását.

Az egyik: Az ember akkor tökéletes, ha olyan, mint a mestere!

A másik: A fát gyümölcséről lehet megismerni!

 

Az egyik: Jézus a mester

Jézus az ember mestere, tanítómester! A latin magister. benne rejtőzködik a magis, aki többet, aki jobban tud valamit, mint az, akihez szól, akit tanít, mint mester. Itt vannak a felettünk lakó fiatalok. Úgy örülök, hogy itt vagytok megint. Miért járnak ezek a fiatalok egyetemre? Azért, hogy elsajátítsák azt a nagyobb tudást, amit a tanítómestereik tudnak. Tőlük szerezzenek olyan ismereteket, amiben ők is gazdagok szeretnének lenni, aztán vigyék tovább ezt a tudást.

Jézus a mester, aki mindegyikünknél többet tud az életről, az élet lényegéről. Lukács evangélista a görög ajkúakhoz szól, mindenkinek ezt mondta: az ember akkor tökéletes, ha egyre jobban hasonlít a mesterhez, aki többet tud, jó esetben jobb és példakép. Ha egyre jobban hasonlít a mesterhez, akkor olyan mértékben nő az önismerete.

A másik: a fa

Fontos kép a gyümölcs miatt, mert olyan a gyümölcs, amilyen a fa. Mélyebb gondolkodás szerint azt mondjuk, hogy az ember olyan, mint a szava. Az ember olyan, mint a tettei. Meghatározzák az ember magatartását a szavai és a tettei. Nincs szemfényvesztés. A kereszténység az Ige vallása. A kereszténység a tettek vallása. Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, ő lett Emberré értünk, az Ige, Jézus, aki a szót kimondja. A kereszténységben meghatározó a kimondott szó. A keresztény ember érzékeny a szóra.

A megszólaló felelős a szóért!

A hallgató felelős a hallgatásáért.

 

Amikor megszólal az ember és elhallgat, mikor kimondta azt, amit ki akart mondani, akkor derül ki, milyen súlya van a szavának. Amikor a hallgató - aki felelős a hallgatásáért - megszólal, akkor kiderül, hogy milyen mélységes volt a hallgatása, hogy a hallgatásában jól felkészült-e a kimondandó szóra. A szó meghatározza sok szempontból a magatartásunkat, az életünket. Amikor valaki szól, akkor valamilyen vélemény megfogalmazódik a hallgatókban.

A szó árulkodik az emberről

Különösen, amikor az ember kritikus szavakat mond, amikor az ember látszat szerint ítélkezik, látszat szerint alkot véleményt. Egyről ne feledkezzünk meg, amikor valami nagyon rosszat mondunk valakiről, mert minden ember, akiről ilyet mondunk, biztosan több és biztosan nagyobb annál, mint ahogy mi vélekedünk róla.

Akkor is megjelenik ez nagyon sajátosan, akit rossznak tart mindenki és ha valaki arról az emberről jót mond, akkor teljes csend lesz, mert az a jó, ami a legrosszabbnak tartott emberben is van, az valamiképpen megszólal, élni kezd. A kereszténység a szónak a vallása. Felelősség, érzékenység a szavainkat illetően, vagy ahogy a Biblia szavait tolmácsoljuk, de minden szavunk esetében ez áll.

 

Olyan az ember, amilyenek a tettei

A fa és a gyümölcs képe. Nincs kereszténység jócselekedetek nélkül. Hiába mondja valaki magáról azt, hogy ő hívő ember, ha nincsenek jó tettei, nem hívő. Nincs hit cselekedetek nélkül. A keresztény ember erkölcsiségét fejezi ki, hogy belegyökerezik Jézusba, ő a szőlőtő, mi a szőlővessző. Jézus az élet fája, úgy tartozunk hozzá, mint az oltóág, amit beoltanak a fába, ha igazán Krisztushoz tartozunk. Jézus a tanítómesterünk, ez azt jelenti, hogy jézusi gyümölcseink vannak, jó gyümölcsök, a Lélek gyümölcsei.

A Lélek gyümölcsei:

szeretet, béke és öröm!

 

Mindenki mérlegre teheti a gyümölcseit, mennyi van ezekből? Akinek ezek a gyümölcsei vannak, az a Lélek szerint él! A világnak a Lélek gyümölcseire van szüksége! Élvezhetetlen, savanyú gyümölcs éppen elég van a világban. Szeretet, béke, öröm: a Lélek gyümölcsei!

 

A helyes keresztény élet erkölcsisége

Ezeket a kérdéseket kell magunk elé állítani. Ha igazán keresztények vagyunk, akkor egyre jobban hasonlítunk Jézus Krisztushoz. Ha igazán keresztények vagyunk, akkor egyre inkább krisztusi, lelki gyümölcseink vannak. Az emberek olyan sajátosan értékelik még a gyümölcsöt is, van egy ilyen mondás: A Földön minden jócselekedet megkapja méltó büntetését!

A héten volt itt nálunk Szíriából Ágnes nővér. A tegnapi Magyar Nemzet mellékletében nagyon szép írás van róla. Ez a nővér a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. Egyik szíriai programunkban csodát művelt. Olyan kórházat működtet az ő szerzetesi közössége, a Karmelita Rend, aminek egyáltalán nem ez a hivatása. De mindig az a keresztény ember hivatása, amit éppen tenni kell adott helyzetben és adott helyen. Ez az egyetlen kórház Szíriában, ahol ingyen gyógyítják a szegényeket. Nincs több ilyen kórház.

Ennek az apácának fejére vérdíjat tűztek, mások meg Nobel békedíjra terjesztették föl. Ilyen az emberi gondolkodás, amikor a tettekről van szó. Ennyire különbözőképpen tudjuk a tetteket értékelni.

Legyünk nagyon óvatosak,

ne a látszat szerint,

hanem az igazság szerint ítélkezzünk!

 

Itt a probléma! Mi az, hogy igazság szerint? Honnan tudom én, hogy mit jelent igazság szerinti megítélése valakinek és a tetteinek megítélése? Az igazság szerinti ítélet foglalata a szerény szeretet! Jó lenne, ha a lelkünkben helyet kapna ez a fogalom, ami azt jelenti, hogy aki ennek a birtokába jut, az akkor, amikor bármivel találkozik, nem csodálkozik, - legyen az akár a legrosszabb is – hanem előnyt ad. Mit jelent, hogy előnyt ad? Megbocsát!

A bocsánatban akkora erők jelennek meg,

hogy minden az élet szolgálatába áll!

 

Említettünk néhány szempontot

 az ember keresztény erkölcsiségéhez!

Jó lenne, ha egészséges lelkű emberek lennénk! Hallottuk ezt is, vak vezet világtalant. Mindenki vak, mert mindenki szemében van szálka, következésképpen Jézus szerint vak. Teljesen vak akkor az ember, ha gerenda van a szemében!

 

Szálkával a szemünkben,

ha egyre jobban hasonlítunk Jézushoz,

ha egyre jobban törekszünk arra,

hogy jó gyümölcseink legyenek,

akkor még ilyen vak helyzetünkben is

tudunk vezetni embereket!

Csak a gerendára figyeljük!

Jaj, gerendát ne tűrjünk meg a szemünkben!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Most az Úr imádságát imádkozzuk, szeretném, ha még egy gondolatunk lenne a papok irányába. Nagyon jól tudjuk, hogy szálka van a mi szemünkben is, de talán még sincs minden pap szemében gerenda. Ez a hitetlen világ szinte csak a papok bűneivel foglalkozik, vannak, mondtam szálkásak. De az azért elgondolkodtató, hogy a hitetlenek és a pogányok elérték azt, hogy a világ a papok bűneivel foglalkozzon. Elterel mindent és az ítélkezők meg úgy gondolják, hogy ők a makulátlanok. Térjünk magunkhoz mindannyian gyarló emberek, akiket Isten elfogad, még ha a hitetlenek nem is fogadnak el! Imádkozzunk!

Mi Atyánk…

 

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! A szentmise első részében hallottuk, hogy utoljára felhangzott az alleluja. Szerdán hamvazószerda lesz, ezzel elkezdődik a nagyböjti idő. Készülünk a keresztények legnagyobb ünnepére, húsvétra, arra a titokra, hogy Isten úgy akar bennünket elérni, hogy értünk a szeretetéből mindenre kész, az életét is odaadja! Hamvazószerdán este ½ 6 órakor lesz szentmise, mint minden nap, de azért a nagyböjtöt kezdő szentmise kicsit más az üzenetével, mint az összes többi hétköznapi szentmise.

 

Jó lenne, ha minél többen jól kezdenénk a nagyböjti időt. Ezt így írja az egyházi törvénykönyv, - rossz ez a szó, hogy törvénykönyv, az emberek vagy törvénytisztelők, vagy nem élnek emberi életet - hogy hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk, nem eszünk húst. A székelyek úgy mondják, amikor vendéget fogadnak: faljon kend, hamvazószerdán nem falunk, nem is falatozunk nagyon. Az éhséggel is kicsit megsanyargatjuk magunkat, hogy más értékek is a középpontba kerüljenek, ne csak az, amit eszünk-iszunk.

Nagyböjt péntekjein húst nem eszünk. A péntek esti szentmisék előtt a keresztutat idézzük fel magunk számára, azt az utat, amely Krisztus életének utolsó óráit, napjait állítja elénk. Ez is jó alkalom arra, hogy az ember elgondolkodjon azon, hogy végül is az emberi kapcsolataink keresztutak. Annyit érnek a kapcsolataink, amennyi keresztet felveszünk egymásért.

+  Á L D Á S  +