Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA B év2018-03-18 00:00:00Olv.: Jer 31,31-34 – Zsid 5,7-9 – Jn 12,20-33

         Jézus és a pogányok               

        

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL (internetről: http://www.kozmaimre.hu/)

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Ma fekete vasárnap van, csak mi magyarok nevezzük így. Magyar gondolkodásunk minden egyházi ünnepnek és egyéb ünnepeknek is ad valamilyen magyar megközelítést. Ez dicsőséges múltunk emléke, ami most van az a jelenünk. A ministránsoktól kérdeztem: megtartsuk-e ma a szentmisét? Ez a helyzetjelentés magyar kereszténységünkről, ide jutottunk! A mai vasárnapon az emberiség nagy gondjával foglalkozunk: a szenvedéssel és a halállal. Nagy gondolkodók keresték ennek az értelmét. Nem találtak választ!

 

Jézus humanizálta ezt a kérdést:

Aki szenvedésével és halálával váltotta meg a világot!

Ez a válasz: Szenvedésből, halálból élet!

 

Kérjük a Jóisten segítségét, hogy valamit fölfogjunk az életnek ebből az üzenetéből. Hiszen csak akkor van közünk egymáshoz, ha egymásért tudunk szenvedni és bizonyos értelemben egymásért az életünket is tudjuk kockáztatni. Különben nem szabad szeretetről beszélni! Ma menjünk a mélységekbe, hogy valamit megsejtsünk az élet igazi valóságából!

 

Ma Sándor napja van, köszöntjük Sándor nevű testvéreinket! Ketten itt vannak, ők olvassák majd a szentírási üzenetet. Értük különösképpen is imádkozunk! A szentmisét azokért a fiatalokért ajánljuk fel, akik vakmerő vállalkozásra indulnak, amely a papságra vezető út!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Mához egy hétre virágvasárnap lesz. Virágvasárnap alapvető üzenete: Jézus Krisztus akkor bevonult Jeruzsálembe szenvedésének, halálának színhelyére, amikor az emberek döntöttek, hozsannáztak, aztán: Feszítsd meg! – kiáltották.

 

A döntés feltárja a szív titkait!

 

Nagyböjtben minden elmélkedés arról szólt, hogy minket elhívtak az élet útjára, mert hivatásunk van az élet, az emberek, egymás szolgálatára és ezzel új világot teremtsünk! A hívó szó nemcsak lebeg a levegőben, hanem erre válaszolunk! A válasz a döntés!

 

Ma van a döntés vasárnapja: Jézus dönt!

Jézus, aki eljött, igent mond az Atyának!

 

Jézus olyan emberi életet élt, mint mi, mondhatom azt is, hogy félt! Valóban emberi módon szenvedett! Legszívesebben megszabadult volna attól a szenvedéstől, de aztán eljutott odáig:

 

 Atyám! Legyen meg a te akaratod

és szenvedésével, halálával

végérvényes választ adott az Istennek és a világnak!

Hallottuk ezt a megrázó mondatot:

Ítélet van most a világon!

Most vetik ki a világ fejedelmét!

 

Erről elmélkedtünk már, ő a hazugság atyja, ő a kísértő, ő az ellentmondó! Most vetik ki a világ fejedelmét! A kérdés az, hogy mi, akiket elhívtak a keresztények útjára, Jézus követésére, mi most kacérkodunk a világ fejedelmével, vagy döntünk? Az is lehet döntés, ha az ember ebbe a cimboraságba belemegy, csakhogy ez kétségbeejtő út!

 

A keresztény üzenetekben - amiket Jézus állít elénk - ellentétpárokban fejezi ki Jézus az igazságokat. Isten nem azért küldte Fiát ebbe a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön általa a világ! Ugyanakkor: Ítélet van most a világon! A Világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, hogy akik nem látnak, lássanak, akik látnak, elvakuljanak! Gondoljunk bele ebbe a fogalomba: Látván lássanak, látván ne lássanak! Tények, események vannak a világban, emberek vannak a világban, mi mindezeket látjuk.

De mi megtehetjük,

hogy azt látjuk, amit akarunk!

 

Sajátos helyzet, az ember úgy gondolja, hogy lát, valójában azt látja, amit akar, mert a látás nem fényképezés. A szemünkkel nem fényképezünk. A látás nem technikai, műszaki, hanem pszichológiai, azt látjuk, amit akarunk! Hallással kapcsolatban is: azt hall meg, amit akar!

 

Igen, az ítélet döntés! A Világosság a világba jött! A kérdés az, a Világosságot akarjuk, vagy a sötétséget? A kérdés az, hogy az igazságot akarjuk, amit Jézus nyilatkoztatott ki, vagy az önzést? Emberi világunkat az önzésünkre építjük, amely az isteni rendet fölfordítja, amely embertelenné teszi az emberi kapcsolatainkat. Hazudjuk egymásnak a szeretetet. Valójában magunkat állítjuk a középpontba! Szeretetet hazudunk a másiknak, közben azt várjuk, hogy minden a mi javunkra dőljön el! A látás döntés, pszichológiai kérdés!

 

Sokat beszélnek arról, hogy a történelem olyan, amilyen! Rengeteget hallunk a történelmi eseményekkel kapcsolatosan. Rengeteget beszélnek az önzésről, az igazságtalanságról, a különböző megátalkodott magatartásokról, vélekedésekről. Az ember áldozata lesz annak a naivságnak, hogy ez a világ a fejlődésben egyszer csak elérkezik odáig, hogy mindezek megszűnnek. A kommunizmus például egyértelműen hirdette, hogy az ember maga majd megszűnteti ezt a helyzetet. Nem kell sokat visszanéznünk.

 

A XX. század talán az emberiség – legalább is így vélekednek róla – legkegyetlenebb százada volt. Az elmúlt 2000 esztendőnek – azt mondják – a legkegyetlenebb évszázada volt a XX. Volt kommunizmus, a kommunista eszme, amely elindult Oroszországból. Volt nemzeti szocialista eszme, amely elindult Németországból. Mindkettőnek sok-sok kinövése volt.

 

Ma van a globalista szemlélet, amely egyfolytában az ember jogaival foglalkozik. Mintha mindazok megvalósulhatnának: úgy, hogy az isteni rendet, amely értékeket jelenít meg, felfordítottuk és úgy, mintha csupán emberi elvárások, - az ember természetileg önző - emberi törvények mindezekből ki tudnának bennünket emelni.

 

Ítélet van most a világban! – mondta Jézus 2000 évvel ezelőtt. Nyugodtan megismételhetjük: Ítélet van most a világban! Most vetik ki a világ fejedelmét! Avagy hatalomra jut, uralomra jut a világ fejedelme, a sötétség ura, az ellentmondás fejedelme, a kísértő. Amin az ember megdöbbenhet, hogy azt látjuk, azt halljuk, amit akarunk! Hacsak a magyar közéletet nézzük és a médiumok világát nézzük: ijesztő! Műsorok tömege, ahol egymással hadakoznak, vitatkoznak a szereplők. Műsorvezetők teszik fel azokat a nevetséges és álságos kérdéseket.

 

Közben mindenki tudja,

hogy az ember csak azt látja, amit akar,

azt fogadja el, amit akar!

 

Szédítjük egymást, mintha igaz lenne, hogy az ember azt látja, ami van, majdnem képtelenek vagyunk rá. Ha az ember nem tudja önző természetét valamiképpen kezében tartani, Isten segítségével formálni, alakítani a gondolkodását, amely értékekre hivatkozik és az emberi kapcsolatainkat  meghatározza, akkor mit akarunk, mit várunk?

 

Az invázióval kapcsolatosan is amiket hallunk a legkülönbözőbb csatornákon, az ijesztő! Ijesztő az ember számára, mert nem csupán arról van szó, hogy a zsidók összetörték a kőbevésett parancsolatokat és Isten nélkül, hálátlanul akarták megszervezni az életüket, ez a végzetük lett, a vesztük lett. Isten nem hagyja!

 

Jön Jézus, aki az isteni törvényeket

emberi szívekbe írja, meleg emberi szívekbe!

De ha az ember helytelenül dönt,

akkor a szívébe írt törvényeket összetöri,

a szívét töri össze!

 

A mai világ vezérszava a korrupció! Ez a fogalom az összetört szív világa! Ezzel el lehet vinni a figyelmet, mert ez is korrupt, az is korrupt, mindenki korrupt, közben mi magunk törjük össze a szívünkbe írt értékeket, dobjuk ki, ne ezek határozzák meg az életünket!

 

Jézus az Újszövetség ajándékát hozta el nekünk!

Isten szívünkbe írja az ő igazságait! Mi dönthetünk!

Senkit nem kényszerít az Isten!

Dönthetünk, mert ítélet van most a világban!

Az ítélet a mi döntésünk! Isten nem ítélkezik!

Az ítélet a mi döntésünk!

Ha Istent választjuk, az is döntés,

ha az Istent nem választjuk, az is döntés!

Európa nem az Istent választja. Európa hitetlen lett!

Magyarország hitetlen lett, ha tetszik, ha nem!

Vannak még teli templomok is és ez félrevezet bennünket.

Ma Magyarországon az emberek 5 %-a jár a vasárnapi szentmisékre.

Ezzel az 5 %-al semmire se lehet menni.

Ítélet van most a világban! A világ fejedelmét most ítélik el!

Szövetséget kötünk vagy a világ fejedelmével, vagy az Istennel!

 

Sajnos az az érzésem, ha az Istennel szövetkezünk,

maximum arra számíthatunk, hogy tisztességes lesz a végünk!

Legalább nem leszünk árulók.

Legalább nem leszünk a sátán beszervezettjei.

Nem leszünk a világ fejedelmének hízelgő emberekké.

Legalább akkor tisztességes lesz a halálunk!

El kell gondolkodnunk azon, hogy mit akarunk látni!

Látni akarjuk-e magunkat?

Látni akarjuk-e a valóságot?

Vagy még mindig azt látjuk,

amit láttatnak velünk?

Ítélet van!

Ez mi esetünkben a döntésünket illeti!

 

A mai vasárnap fekete vasárnap arról szól,

hogy Jézus azzal akar nekünk segíteni a döntésünkben,

hogy elénk áll és azt mondja:

Az életemet adom oda értetek!

Ez az élet döntése!

A szenvedésből lesz élet!

Az elvetett búzaszemből lesz élet!

 

Vagyis a mi emberi világunk, ha az élet világa, akkor ez azt jelenti, hogy egymást szeretjük! Egymást nem szavakkal szeretjük, hanem tettekben, mennyit tudunk szenvedni egymásért, mennyi áldozatot tudunk hozni egymásért! Hiszünk-e abban, hogy

 

a szeretet mértéke mérhetetlen, akár a halál?

 

Ne legyen ijesztő ez a mai üzenet, a Biblia teszi elénk ezt a kérdést. Szeressük egymást, de legfőképpen Krisztust szeressük, mert alapvetően Krisztust kell mindennél jobban szeretni és Krisztust szeretni azokban, akikben ő jelen van. Amit egynek tesztek, Nekem teszitek! – mondja Krisztus! Vigyázat! Mi is mindig az egymás iránti szeretetről beszélünk. Világos, de Jézus azt mondja: Engem szeressetek! Aki jobban szereti apját, stb. az nem méltó Hozzám!

 

Krisztust kell mindennél jobban szeretni

és akkor őt szeretjük egymásban!

Micsoda traszplantáció!

Ez az élet!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Azt szeretném kérni, hogy most külön is imádkozzunk egyik kedves Testvérünkért, Tiborért! Édesanyjának mondom, hogy vigye el Tibornak a mi imádságunkat, szeretettel gondolunk rá! A síelés! A gerince tört! Nem nekünk való sport! Sok-sok figyelmeztetés ellenére az ember kísérthető! Valamiért valamit! Imádkozzunk Tiborért, hogy gyógyuljon fel, hálásak lehetünk sok mindenért neki! Amikor Ervin Atya a kórházban gyógyult, ahol Tibor volt az intenzív osztály vezető főorvosa, akkor nagy szeretettel, odaadással vette körül az egész osztály! Imádkozzunk Tiborért, hogy minél előbb gyógyuljon meg és egészséges emberként tudja folytatni az életútját! Bízunk benne!

 

Mi Atyánk…