Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP B év2018-10-14 00:00:00Olv.: Bölcs 7,7-11 – Zsid 4,12-13. – Mk 10,17-30

         A gazdag ifjú       

        

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL (internetről: http://www.kozmaimre.hu/)

 

Szentmise bevezetése

 

A vasárnap az ember nagy lehetősége:

megállhat!

Isten meg akarja állítani a rohanó embert!

 

Isten el akar szólítani bennünket a televíziótól, a számítógépet is említhetném, noha egyeseknek ez munkaeszköz. Isten azt akarja, hogy az életünk kérdéseivel is foglalkozzunk, ne csupán az életünk lehetőségeivel! A mai vasárnap üzenete ezzel a kérdéssel kapcsolatos.

 

Mintha csak ennek az üzenetnek megfelelően rendelték volna a mai szentmise szándékát. Születésnaposokért imádkozunk szinte minden korosztályból, a legfiatalabb Imikéért, aki 11 éves, a 25 éves fiútestvérünkért és az idős 93 éves Anna testvérünkért. Ha számon tartjuk egymást, akkor közünk van egymáshoz, kérjük Isten kegyelmét az ő életükre! Többet kell gondolnunk arra, hogy sok minden nem lehetséges az embernek, de Istennel sok minden lehetséges, több, mintha Isten nélkül tervezzük az életünket! Nézzünk önmagunkba!

 

Ebben a megállásunkban

gondolkodjunk el az életutunkról!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Mindegyikünk életében vannak nagy kérdések és ezekre keressük a választ. Nem a kérdés a legfontosabb, a kérdésre adott válasz a kérdés igazából az életünkben. Meghalljuk-e a választ, megértjük-e a választ és szerinte alakítjuk-e az életünket? Egy nagyon idős testvérünk olvasta fel a Bibliából a választ.

 

A válasz:

 Bölcsesség!

A választ csak az tudja meghallani,

csak az tudja érteni és értelmezni,

aki bölcs szívet szerzett magának!

 

Salamon

Fiatalok vannak itt, miattuk különösképpen is hangsúlyozom: a bölcs szív megszerzése egyik legfontosabb emberi feladat! Amikor Salamon lehetőséget kapott, kérjen, amit akar, akkor nem gazdagságot, egészséget kért, hanem értő, érző, bölcs szívet! Az elmúlt hetekben utaltam arra: dőreség, ha valaki azt gondolja, hogy ebben a földi életben Isten nélkül is boldog lehet!

 

Bölcs szívre az az ember jutott, aki fölismerte és érti,

hogy Istennel

az ember számára sokkal több minden lehetséges,

 mint Isten nélkül!

Jó Mester!

Mit kell tennem,

hogy elnyerjem az örök életet?

 

Mit kell tennem

A fiatalember ezzel a kérdéssel kereste Jézust. Sokan mondanák - ebben a világban, amelyben élünk majdnem mindenki, oly kevesen vannak, akik nem így gondolkodnak: Mi az, hogy elnyerni az örök életet? Mindenki boldogulni akar, boldog is akar lenni, csakhogy a mi emberi világunkban a boldogulás még az emberi boldogságunkat is megelőzi, ami tévedés!

 

A fiatalember az örök életre vezető utat keresi!

 

Bibliaolvasó ember

Ma hitetlen világban élünk, az emberek legtöbbje nem is hisz az örök életben. Csak, ha bibliaolvasó emberek vagyunk, akkor sokkal többet tudunk meg a mindennapok világából is. Az Isten országa, az üdvösség, az örök életet behelyettesítő fogalmak. A földi élet megkezdett örök élet, figyelmeztet a Biblia! Elérkezett hozzátok Jézussal az Isten országa. Aki az isteni ország tagja, az az üdvösség útján jár!

 

Az üdvösség nem más,

mint az emberi életünk megoldása!

 

Nincs olyan megoldás, amely minden zavartól, gondtól, bajtól mentes. Honnan ismerhetnék meg az emberek Isten országát? Csak a Bibliából, amely az egyetlen igazi könyv, amely az életbölcsességre elvezethet bennünket. Az összes könyv tankönyv.

 

A bölcsességre elvezető egyetlen könyv:

a Biblia!

Arról szól, hogy az ember Istennel járja az útját!

 

Isten az útitársunk

Isten úgy gondolta el az életünket, - bölcs ember az, aki ezt fölismeri – hogy Isten és ember útja közös. Az Istennel való kapcsolatunk azt jelenti, hogy odakötöznek bennünket Istenhez!

 

Áldott kötelék!

Ha Isten a mi útitársunk,

akkor ez azt jelenti:

Isten adja nekünk a biztonságot!

 

Nem számításból tervez az ember ilyen közös utat! Minden emberi közös utunk sem lehet számításból megalkotott. Az emberi kapcsolatok tragédiája mind abból származik, hogy a legtöbb közösnek mondott út számítás szülötte. Ez az út sehova se vezet, legfeljebb pillanatnyi ígéretekre, de ez zsákutca! Minden közös út arról szól, hogy egymásnak adósai vagyunk és egymásért élünk!

 

Ez a fiatalember az örök életre vezető út felől érdeklődik.

Valójában arról van szó,

hogy a mi emberi életünk csupán létezés,

ami a legnagyobb vágyunk!

Csakhogy Isten nélkül ez a létezés is megkérdőjeleződik!

Vajon elsősorban a világ javainak birtoklása, 

annak a megszerzése határozza meg ezt az utat?

Bocsánat, hogy így mondom, emberi kapcsolatainkban

egymást birtokolni akarjuk, vagy szeretetközösséget építünk?

Valójában a birtoklás határozza meg az életünket elsősorban,

vagy az Istentől meghatározott, elhatározott emberi kapcsolataink,

ami az Istennel való kapcsolat mintájára szerveződik?

 

Kérdést kellene föltenni mindenkinek, fiataloknak különösképpen ajánlom.

A kérdés egyetlen döntésen múlik: Mit hagytunk el Isten kedvéért?

Miről tudtunk lemondani ebben a világban Jézus Krisztusért?

Ha ebből a szemszögből nézem az életutunkat

és ezt a mai evangéliumi üzenetet, akkor ez azt jelenti,

amit a fiatalember a kérdésére nagyon egyszerű válaszként kapott:

Tartsd meg a parancsokat!

 

A tízparancsolat

Az új egészségügyi minisztert, Kásler Miklóst ezzel kapcsolatosan megkérdezték, egyszerűen válaszolt: be kell tartani a tízparancsolatot. Azóta támadások kereszttűzébe került, gúnyolják is. Igaz, Jézus után mondja: Tartsd meg a parancsokat! A fiatalember azt mondja: Ezeket mind megtartottam gyerekkorom óta. Azért fontos ez, üzenem innen is, ha valaki hallja a kritizálók közül, hogy a tízparancsolat az emberi kapcsolatok szociális problémáinak a megoldását nyújtja. Szóciusz: a társ. A szociális problémák a társkérdésből származnak.

 

A hajléktalanokkal kapcsolatos új szabályozás lépett életbe, amely a felelősséget állítja a középpontba. Felelősek vagyunk egymásért! A felelősség nem abban áll, hogy pl. a hajléktalan azt tehet, amit akar, függetlenül a társadalom egészétől. Az a válasz, hogy tartsd meg a parancsolatokat, abban a világban az emberi kapcsolatokat rendezte. Ma is képes lenne rendezni Kásler Miklós szerint is. Az emberi kapcsolatainknak ez az alapja, amit tízparancsolatnak mondunk. Ma már a tízparancsolat sem üzenet az emberek számára, ettől is függetlenítik magukat. Közben a szociális problémák nőttön-nőnek, mert

 

a szociális probléma társadalmi kérdés,

vagyis a társsal való kapcsolat kérdése!

 

Add el, amid van

Ez a fiatalember többre vágyott. Jézus azt mondja: Add el, amid van. Jézus megszerette, - ahogy hallottuk - de a fiatalember szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. A zsidóknál ajánlott gesztus volt, aki a javait is meg tudta osztani másokkal, a rászorulókkal, azokat hívták az ószövetségi igazaknak.

 

Aki a Bibliában valakivel kapcsolatosan azt olvassa,

hogy igaz ember volt, azt az jelenti, hogy olyan valaki,

aki jobban ragaszkodott a másik emberhez,

mint a javak birtoklásához!

 

Jöjj és kövess Engem

Jézus még egy lépést ajánl: Jöjj és kövess Engem! Ez Isten és ember kapcsolatának a csúcspontja. A mindennapok világában a parancsolatok megtartása elég az életre vezető úthoz. A javaink megosztása már nagy emberi teljesítmény!

Isten segítsége kell hozzá,

mert jobban ragaszkodunk a javainkhoz is, mint az Istenhez!

Az a lehetőség, hogy valaki mindezt azért teszi,

mert Jézushoz akar teljes egészében tartozni,

ezáltal minden ember életét szolgálni,

ez az emberi élet legmagasabb szintű megnyilvánulása!

 

Péterék meg is kérdezték

Mi mindent elhagytunk, követtünk Téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus áttételesen válaszol: Velem vagy! Ez a jutalom! Te mindig Velem vagy! Te Hozzám tartozol! Nem mindenkinek hivatása a papi hivatás, a szerzetesi hivatás, mert erről van szó.

 

A papok, a szerzetesek jelenléte ebben a világban arról szól,

hogy Istenhez tartozni azt jelenti,

hogy az ember az emberekhez való tartozását is fölismeri!

Valójában ezt az ajánlatot teszi Jézus ennek a fiatalembernek:

Elveszített, de megtalált élet!

 

Mindegyikünk hivatása

Amikor az üdvösségre vezető útról gondolkodunk, akkor ezekre jó lenne jobban figyelni: A parancsok megtartása rendezik emberi kapcsolatainkat. A javak megosztása bensőségesebb összetartozást jelent ember és ember között. Nem csupán a papok, szerzetesek hivatása az, hogy mindenüket elhagyva követik Jézust!

 

Valamiképpen mindegyikünk hivatása,

 hogy Jézussal járjunk az úton!

Elsősorban ne a birtoklás határozza meg az életünket!

 

Jézus nem azt mondja, hogy a javainkat dobjuk ki,

azok megszerzéséért ne tevékenykedjünk,

hanem azt akarja, hogy azokhoz ne láncoljuk oda a szívünket!

A javak ne tudják megakadályozni a szívünk lendületét,

a szívünk vágyait, ami abban az irányban teljes,

hogy egymáshoz tartozunk!

 

Árpád-házi Szent Erzsébet

Nekünk magyaroknak még egy fénylő csillag is adatik ezzel kapcsolatosan. Árpád-házi Szent Erzsébet, amikor 24 éves korában özvegyen maradt, akkor mindenét elhagyta, a szegények életét választotta. Az élete kiteljesedett példaként az emberek számára. A rokonai bolondnak tartották, azt mondták, megőrült. Halála után négy évvel szentté avatták. II. Frigyes király levette a koronáját és rátette a koporsójára. Ez volt a vallomása, mert szerette volna feleségül venni özvegységében: Ha nem tudtalak császárnévá tenni, akkor tudomásul kell vennem:

 

Isten koronázott meg

és adott példaképül mindnyájunknak ebben a világban!

 

Isten hozta a Testvéreket!

Gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken!

 

+  A M E N  +