Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP A év2020-09-20 00:00:00Olv.: Iz 55,6-9 – Fil 1,20 ad-24.27a – Mt 20,1-16a

         Példabeszéd a szőlőhegy munkásairól

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Gondoljunk azokra a betegekre, akiket még a templomtól is elzár ez a járvány. Tegnap fájdalmasan mondta az a fiatalember, aki az idős betegeket szokta átsegíteni, hogy tilos ez az átkísérés. Jó, hogy mi itt lehetünk! Minden vasárnap arra való, hogy tudatosítsuk magunkban az irányt! Örülök az emeletünkön lakó fiatalok jelenlétének.

 

A mai generáció, amikor irányba állítja magát, akkor a GPS-t veszi elő – GPS = Global Positioning System, magyarul = Globális helymeghatározó rendszer. – Néha jó kerülőket is tesz a GPS az emberrel. A mi GPS-ünk az evangélium! A mi GPS-ünk Jézus Krisztus!

 

Jézus Krisztus azt mondja:

Én vagyok az Út!

 

Azért vagyunk itt minden vasárnap, mert szeretnénk az életünket irányba állítani! Szeretnénk az életünknek igazán értelmet adni! Ma is, amikor imádságra, énekre nyitjuk ajkunkat, akkor gondoljunk erre, hogy Isten felé fordulunk, aki nekünk az Út, az Élet!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek!

Nagyon izgalmas a mai vasárnap üzenete. Ezt minden vasárnap elmondhatnám. Ezzel kezdtük a mai szentmisénket, hogy megkapjuk életünk kiteljesedéséhez a helyes irányt. Az evangélium az iránymutatónk, - megszemélyesítve – Krisztus az iránymutatónk, aki az Út!

 

Jézus Krisztus azt mondja:

Jöjjetek utánam és elvezetlek benneteket az Életre!

Ma sajátos fogalmat kell körüljárnunk: az üdvösség fogalmát!

Az üdvösség a kereszténység központi üzenete!

 

Isten minden embert üdvözíteni akar! Jézus Krisztus azért lett értünk Emberré, hogy üdvözítsen bennünket! Az üdvösség nem más, mint eljuttatni bennünket az emberhez méltó életre! Folyamatos ennek a sajátos, izgalmas fogalomnak a kibontása. Kelet-Európa, Magyarország, a történelmi, királyi Magyarország a II. évezred első ötszáz évében, aztán még a török hódoltság alatt és utána is nyugat védőbástyája volt. A miniszterelnök úr is emlegeti Európa keleti és nyugati felét. Van egy régi mondás: Lux ex oriente = A nap keletről jön!

 

A világ hangosan követeli az igazságot! Egymás után teszik fel a kérdést: mi az igazság? A Földön nincs igazság, ez egyre inkább erősödhet bennünk, mert eltávolodott attól a kereszténységtől, amely felragyogtatta az emberiségnek az igazságot. Az összes többi földrész keresztény missziója Európából indult évszázadokon át, ez volt a küldetése. Európa volt az egyetlen kereszténységben született földrész.

A kereszténység üzenete - amivel a misszionáriusok, az igehirdetők elindultak - felszabadító volt, a szeretet üzenetével mentek és vitték el az üdvösség üzenetét. Egyetlen ilyen üzenettel sem jönnek ma Európába, de más földrészre sem. Amilyen mértékben a kereszténységet elnyomják, olyan mértékben tűnik el az az éltető, megújító erő, amit mi Isten szándékaként tartunk nyilván. A világ igazságot követel, az igazság az Isten!

 

Isten az igazság!

 

Miért? Azért, mert Isten az egyetlen, aki azzal érkezik hozzánk, azzal akar megajándékozni bennünket, amire minden egyes embernek szüksége van. Mivel érkezik az Isten? Mivel érkezett a megváltandó világba Jézus? Az Isten szeretetével, ezzel az üzenettel, hogy Isten a te üdvösségedet akarja, ember. Isten szeret téged, jóságos az Isten! Irgalmas az Isten! Mi újíthatja meg az embert, ha nem az, hogy valaki azt mondja az embernek, jó, hogy vagy! Jó, hogy élsz! Szeretlek! Ezzel értelmet adunk egymás életének! Az az ember adhat értelmet az életemnek, aki gyűlöl, aki gonoszkodik, aki támad? Lehet ott szó életről?

 

Mi az igazság? Isten az igazság! Ezért igaz az, hogy a Földön nincs igazság. Ha az Istent elűzzük köreinkből, akkor az igazságot űzzük el, közben áhítozunk az igazság után. Hogyan hallottuk? A mi gondolataink olyanok az Isten gondolataihoz mérten, mint Föld az éghez! Olyan magasak az Isten gondolatai és útjai, mint amilyen magas az ég a Földhöz képest!

 

Gondolkodjunk el azon, hogy miközben az igazságot követeljük, a mi életünkben jelen van-e az igazság? Igazságot követel az istentelen ember, isteni igazságot! Csakhogy ez az isteni igazság nem járandóság! Az igazságot követelő emberek úgy lépnek föl, hogy minden jár. Úgy lépnek föl ezek a követelők, hogy minden igényemet ki kell elégítse a világ. Jár!

 

Az isteni gondolkodás Isten gondolatainak a rendkívülisége!

Ez nem járandóságot jelent, hanem ajándék!

 

Az, hogy az Isten jó, az Isten szeret, az Isten irgalmas, ez nem járandóság. Isten mindenkit szeret, csak nem mindenki fogja föl! Nem mindenki él ebből az ajándékból. De ez ajándék, nem járandóság! Itt jön segítő gondolatként az üdvösség fogalma. Amint mondtam, az üdvösség a kereszténység központi gondolata, központi üzenete!

 

Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön! Megmeneküljön, ez az üdvösség második jelentése. Az üdvösség harmadik jelentése: Isten ki akar menteni bennünket. Isten ki is ment bennünket mindabból a veszélyből, ahol az életünk forog kockán. Ez a központi üzenet! Isten ki akar bennünket menteni minden bajból, ami veszélyezteti a mi életünket.

 

Valójában mi veszélyezteti az életünket?

A csak emberi gondolkodásunk!

 

A csak emberi gondolkodás azt jelenti, hogy az ember önzően csak magára gondol. Ez a legnagyobb veszély a világban. Minden úgy legyen, ahogy én gondolom, ahogy én tervezem, ami az én érdekem, az én célkitűzésem. Jön az Isten gondolata, amely olyan magas ehhez a Földhöz ragadt gondolkodáshoz képest, mint amilyen magas az ég a Földhöz képest. Emberi kapcsolatainkban az igazságosság mindegyik fél számára egyformán kötelező! Csakhogy az Istennel való kapcsolatainkban nem így áll! Ha mi igazságosságot emlegetünk emberi kapcsolatainkban, - ha tetszik, ha nem - tudomásul kell vennünk, hogy az igazságosság, mint norma, mindkét fél számára kötelező!

Ha az emberi igazságosság szerint kötelező ez, akkor nekünk jaj, mert mindenki a maga javát akarja érvényesíteni! Az Istennel való kapcsolatunkban nem így van. Az Istennel való kapcsolatunkban az Isten igazsága érvényesül!

 

Az Isten igazsága a szeretet, a jóság, az irgalom!

Tehát ez a menekülés útja! Ez az üdvösség!

 

Az üdvösség fogalom kijelöli, értelmezi számunkra az Isten e világban való jelenlétét. Miért van jelen a világban az Isten? Azért, hogy minket üdvözítsen, vagyis megszabadítson bennünket az életveszélyes helyzetekből. Megszabadítson bennünket önmagunktól. Megszabadítson bennünket a kapcsolatainkban önző gondolatainktól, hogy emberhez méltó életet éljünk! A zsidók életében ez azt jelentette, hogy a zsidók fölfogták azt, hogy az Isten minden katasztrofális helyzetből kimenti őket. Amikor bajban voltak, a bajban mindig az Istenhez fordultak, mert tudták, hogy az Isten kimenti őket. A bajt mindig ők maguk okozták. Ahogy mi is az emberi gondolkodásunkkal bajt okozunk magunknak és egymásnak.

 

Ha az Újszövetség világát nézem, Krisztus azért lett értünk Emberré, hogy minden embert megmentsen! Krisztus mivel menti meg az embert? Isten gondolatait jeleníti meg a világban: - nem emberi gondolatokkal - Az Én utjaim, nem a ti utjaitok! Jézus Krisztus Isten útját, Isten gondolatait jeleníti meg ebben a világban! Vagyis meneküljünk kicsinyes emberi világunkból egy tágasabb világba, amely világban egymásért vagyunk!

 

Ez az egymásért vagyunk azt jelenti, hogy egymást megajándékozzuk

 a szeretetünkkel, a jóságunkkal, az elfogadásunkkal, a jóakaratunkkal!

Ez az az út, amely az élet útja!

 

Az egész kereszténységnek ez a küldetése! Az evangéliumot meghallgatva, - ami minden vasárnap fölhangzik – az ember kezébe veheti a Bibliát. A keresztény szellemiség ezt jelenti, hogy az ember engedi érvényre jutni életében az Isten tervét, Isten szándékát, aki meg akarja menteni, üdvözíteni akarja az embert, a világot!

 

Ez az út azt jelenti, hogy nem magunknak élünk! Nem önzően bezárkózunk magunkba! Tüntetünk, követelődzünk, mert minden jár, miközben nem járandóságról van szó. Ebben a vonatkozásban az Isten titkáról van szó. Isten titka az, amiről beszéltünk, hogy minket megszabadítson a kicsinyes emberi világunkból és bevezessen Isten országának világába!

 

Isten országának világa az, hogy egymásért vagyunk, ilyen kapcsolatokat alakítsunk ki a másik emberrel. Ez a kereszténység üzenete, ezt hozta el Jézus Krisztus! Ez az Isten akarata! Ez az üdvösség, minden ember ilyen kapcsolatban legyen a másik emberrel! Jézus ezért mondta el a példázatot a gazdáról, aki munkásokat hívott és mindenkivel megegyezett.

 

Azokat is hívott, akik a nap végén álltak munkába és ugyanannyit kaptak. Igazságra hivatkoztak az elsők. Milyen könnyen hangolódnánk arra, hogy nincs igazuk? Itt nem az igazságról van szó, hanem az Isten jóságáról! Isten jósága nem azt jelenti, hogy igazságtalan, nem volt igazságtalan az elsőkkel sem! Megkapták azt, amiben megállapodtak. A gazda az ember szükségleteire figyelt. A munkanélküliség kérdése, egész nap ott álltak és senki se fogadta föl őket, ebből a szemszögből is nézzük ezt.

 

Valójában a fizetség az, hogy mi az Isten munkatársai lehetünk! Isten az igazság, nekünk egy lehetőségünk van, hogy beengedjük életünkbe az evangélium felszólítását és válaszolunk rá!

Elindulunk azon az úton,

amely úton egymásra találunk.

és egymás javát tudjuk szolgálni!

Ez értelmet ad az életünknek!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Ezt a szentmisét azokért ajánlom fel, akik az üdvösség útját választják. Jézus így mondta ezt: Aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti, aki magának akar élni, az elveszítette az élet értelmét. Aki igazából elveszíti az életét a mások életének a szolgálatában, az megmenti az életet, értelmet ad az életének! Ma Európában ez az egyetlen reménységet jelentő igazság! Imádkozzunk!

 

Mi Atyánk…

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Az áldással megyünk tovább az utunkon. Jó lenne, ha ezen az úton Krisztus - aki az út - vezetne bennünket. Kedves Fiúk! Nektek külön köszönöm, hogy itt vagytok! Ma sokat beszélnek a fiatalokról, csakhogy nem elegendő okosodni, jobbá is kell lenni! A rossz okosoktól kétségbe eshetünk akár, de akik lelkileg is gazdagodnak, azok a felkészültségükkel helyt tudnak állni Isten előtti adósságtudatukkal! A keresztény Európa csődöt mondott. Az én generációm fejezi be ezt a tragédiát, 50 évvel ezelőtt Magyarországon jobb volt a helyzet keresztény értelemben, ma egész Európát tekintve majdnem tragikomikus. Ezért vigasztalásomra van, hogy ti itt vagytok, jöjjetek, amikor csak tudtok, ne csak akkor, amikor úgy mondjátok, hogy kötelező. Semmi sem kötelező, mert minden ajándék!

 

Nem mindenütt ilyen tragikus a helyzet, csak az a baj, hogy más földrészeken a keresztények megtűrtek évszázadok óta. Legalább Európa volt az, amely a kereszténységet fölragyogtatta a világban ma ez a fény elaludt. Számomra hallatlan ajándék volt a keresztény Indiában, Indiának a keralai tartománya a keresztény része. 30 millió ember él a keralai tartományban, ebből 29,5 millió a keresztény. Ott öröm kereszténynek lenni! Közben egész Indiában állandó atrocitások vannak muszlimok részéről és más különböző misztériumú vallások követőitől is.

 

A döbbenetes, hogy ez a keresztény Kerala kommunista Kerala, kommunista vezetése van. Amikor ezzel találkoztam, nem tudtam összehozni a lelkemben. Aztán kiokosítottak, azt mondták, a kommunista eszmékhez nem tartozik hozzá az ateizmus. A normális kommunista eszmék nem ateista eszmék. Ezt a moszkovita kommunizmus találta ki, a harcos ateizmust. Eljött az első vasárnap és Keralában a keresztények 90 %-a részt vett a szentmisén. Nincs elég templom, pedig rengeteg van, de nem férnek el a templomokban.

 

Mi oda jutottunk, - akik a kereszténységen nőttünk föl - hogy a francia forradalom óta ez a keresztény lejtmenet a legmélyebb pontján van. Fiúk! A ti jelenlétetek nekem személy szerint vigasztalás! Jó lenne, ha Istennek is az lenne!

 

Hétfőn, szeptember 21-én Máté apostol ünnepe. Csütörtökön, szeptember 24-én Gellért püspök ünnepe, amikor Gellért testvér névnapját ünnepeljük!

 

+  Á L D Á S  +