Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA A év (2020.)2020-04-01 00:00:00Lázár halála és feltámasztása

                

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek!

A világ hatalmas erőket mozgósít a világjárvány leküzdésére. Csodálatos a helytállása kormányunknak, minisztériumoknak, orvosoknak, nővéreknek, patikusoknak, katonáknak, rendőröknek, tanároknak, életmentésünket biztosító termelőknek, szállítóknak, az üzletek dolgozóinak. Mindnyájunkat fegyelemre, önuralomra, önlegyőzésre szólít fel ez a küzdelem.

 

Csodálatos a helytállás, de azért nap mint nap megtapasztaljuk,

hogy teljes egészében nem a mi kezünkben van a megoldás!

 

Ezért álltam az Isten elé!

Ezért mutatjuk be ezt a szentmiseáldozatot

és kérjük az Isten segítségét!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek!

Nagyböjt van, a szent 40 nap lelki megújulásra szolgáló idő. A világjárvány miatt a világ fele karanténban van. Ez a váratlan csodálatos helyzet lehet lelki megújulási idő azok számára, akik önkéntesen, vagy kényszerítve ebben az elzártságban felismerik a lelki ajándékokat. A szent 40 nap vége felé, nagyböjt V. vasárnapja van. Arra gondolunk, hogy méltóképpen ünnepeljük meg Urunk szenvedésének, halálának, feltámadásának emlékezetét!

 

Mindez a helyzet összefüggésben van életünkkel, szenvedésünkkel, megpróbáltatásainkkal, halálunkkal. Hallottuk János evangélista üzenetét Lázár feltámasztásáról. Bizonyos értelemben lelkileg előkészít bennünket Jézus szenvedésére, halálára és feltámadására. János evangélista megjegyzi, hogy sokan jöttek Lázár feltámasztásának hallatára ahhoz a házhoz. Ennek a csodának hatása megmozgatta a zsidókat, a zsidó főtanács elhatározta végérvényesen, hogy Jézustól meg kell szabadulni.

 

A mai vasárnapon el kell gondolkodnunk azon, hogy a mi emberi életünk élet-halál harc. Sokan voltak azok, akik Jézustól meg akartak szabadulni, lehet, hogy ma is nagyon sokan vannak, akik Jézustól meg akarnak szabadulni. A mai üzenet arról szól, hogy ebben az élet-halál harcban az esetek többségében az ember megtapasztalja a maga gyarlóságát, gyengeségét, de minden esetben azt, hogy a halál eljön.

 

Ugyanakkor a mai vasárnap jézusi üzenete éppen az,

hogy a halál az élet erejében,

 a krisztusi erő erejével legyőzhető!

 

Ettől a Jézustól akar megszabadulni a világ, aki ezt az ajándékot hozza nekünk, hogy az Ő erejével, az Ő erejében legyőzhető a halál! Ezekiel próféta jövendölése Izrael történelmében a legszomorúbb, legkiszolgáltatottabb helyzetben hangzott el. Ezekiel próféta jövendölése: Kihozlak benneteket a sírjaitokból! Megszabadítalak benneteket a halál kötelékeiből!

 

Ez a jövendölés Jézus életében valósul meg, aki – a mai vasárnap üzenete szerint - életet ajándékoz a meghalt Lázárnak és aki életet akar ajándékozni a világnak! Ezekiel látomása Jézusban valósul meg azáltal, hogy Jézus csodái, Jézus tanítása a halállal vívott harcával az Isten erejét nyilatkoztatja ki! Jézus a halált nem szünteti meg.

 

Jézus vállalja a halált

Isten iránti és irántunk való szeretetében,

mert bizton tudja,

hogy az Isten ereje nem hagyja Őt a halálban!

 

Isten ereje nemcsak Lázár sírját nyitja ki, húsvét hajnalán Jézus sírját is kinyitja, mert Isten nem engedheti meg, hogy a halál eluralkodjon Jézuson, legyőzze Jézust, legyőzze a jézusi tervet, aki nekünk életet akar ajándékozni! Sajátos távlatokat ad életünknek Jézus tanítása!

 

A mai vasárnap üzenetében

az élet nem a túlvilág vigasztalása, nem a túlvilág jutalma,

hanem a hit ajándéka már ebben az életben!

 

Ez az új távlat azt jelenti a mi számunkra,

hogy ugyan halandó testben élünk, de eközben

a hit ajándékaképpen a feltámadottak életét éljük!

 

Csodálatos távlat! A halál nem szűnik meg, de mindeközben a mindennapjainkban a feltámadott életet élheti az ember. Ez Jézus vigasztalása a mi számunkra. Ez az üzenete:

 

Az ember a halálra ítélt testben

feltámadott életet élhet a mindennapjaiban!

Ez Jézus ajándéka!

 

Jó lenne, ha mindegyikünk magáévá tudná tenni ezt az üzenetet! Aki Jézussal találkozott lelkében, - nincs is más találkozási lehetőségünk – ha igazán találkozott valaki Jézussal, akkor az a szeretet, amely abban a találkozásban megjelenik, az élet ajándéka! Pál apostol mondja ezzel kapcsolatosan: Sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység el nem szakíthat bennünket Krisztus szeretetétől!

 

A mai nap üzenete, a halál nem veszi el a fájdalmunkat, nem veszi el a szomorúságunkat, hiszen a szeretteinktől tud elszakítani bennünket. Jézus is megsiratta Lázárt, Jézus is szomorú volt barátjának halála miatt. Akik barátok, azoknak közös a lelkük!

 

Lázár Jézus barátja volt!

Lázár hitt Jézusban!

Lázár hitte, hogy Jézus az Isten Fia, Jézus a megváltó!

 

Isten ezt a vallomást várja tőlünk is!

Ezt a vallomást és akkor

az Isten szeretetétől semmi sem szakíthat el bennünket,

a halál sem!

Ne nyugtalanítson bennünket, hogy olyan keveset tudunk Lázár feltámasztása utáni éltéről. Ennek az üzenete az, hogy aki Jézussal találkozott, mint Lázár, aki Jézus barátja, mint Lázár, annak az életében meghatározó az Isten szeretete! Lázár élt és meghalt. Aztán feltámasztotta Jézus. Tovább élt, aztán megint meghalt, de a lényeg nem változott: Isten szeretete hordozta!

 

Ebben a történetben, az új keresztény közösségek egy szimbolikus választ is kaptak.

Lázár, aki meghalt, - a szimbolikus tanítás szerint, annak az embernek az életét szimbolizálja - aki kiszakadt az Istennel való kapcsolatából, a keresztény közösségből, halott, mert magának él. Lázár a feltámasztott, aki új életet él, az a valaki, aki Istenhez és a keresztény közösséghez tartozik. Ez az élet Isten ajándéka! A két testvér szerepére is gondolhatunk, Márta és Mária szerepére. Ők a családi közösségben, az egyházi közösségben a közösség gondját viselik. Gondban vannak testvérük, Lázár miatt és Jézushoz fordulnak.

 

Ez a világjárvány oly kiszolgáltatottá tesz bennünket. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az az igazság, hogy az élet Krisztus erejében győz a halál fölött. Ennek az az igazsága, hogy életünk Isten kezében van. A világ meg akar bennünket győzni arról, hogy saját kezünkben van a sorsunk. Életünk, sorsunk az Isten kezében van! Ma ezt sajátosan megtapasztaljuk ezekben a nagyon fájdalmas történésekben.

 

Mennyire kiszolgáltatottak vagyunk ennek a világjárványnak!

Eljuthatunk arra a felismerésre,

hogy Isten kezében van az életünk!

 

Jó, ha Istenhez tudunk tartozni,

mert ez a kapcsolat azt a nagy igazságot is hordozza,

hogy egymás kezében van a sorsunk,

egymásra bízott bennünket az Isten!

Ebben a halandó életünkben,

ebben a világban ez az élet üzenete!

Halljuk meg!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Felelősek vagyunk az életünkért, egymás életéért. Ne felejtsük el, a mi sorsunk, a mi életünk az Isten kezében van, Hozzá fordulunk, amikor most imádkozunk!

 

Mi atyánk…

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Köszönjük meg Istennek az élet ajándékát! Köszönjük meg Jézus Krisztus megmentő szeretetét! Aki Jézushoz tartozik, az már most földi életében a megváltottak, – mondhatom a mai üzenet jegyében – a feltámadottak életét éli!

 

Isten kegyelmi csodája, hogy gyarló, esendő, halandó emberek

az élet tetteire vagyunk képesek! Ezt az életet Jézus Krisztus szerezte meg

szenvedésével, halálával és feltámadásával és ránk is bízta!

 

+  Á L D Á S  +