Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI XII. VASÁRNAP B év (2021.)2021-06-20 00:00:00 

Olv.: Jób 38,1.8-11 – 2Kor 5,14-17 – Mk 4,35-41

         A vihar lecsendesítése                                           

                    

Szentmise bevezetése

 

Isteni szeretettel szeretném egybeölelni a Testvéreket!

 

Minden egyes találkozásunk itt az Isten házában istendicséretre szólít bennünket és az egymással való találkozásra. A mai szentmise két nagyon fájdalmas hírrel keres bennünket és egy nagyon-nagy örvendetes hírrel. Két kedves jó Testvérünk fájdalmát és közösségünk fájdalmát szeretném megosztani. Tegnapelőtt Tamás édesanyja meghalt, ő a négy gyerek közül a legnagyobb. Mi osztozunk az ő fájdalmában. Tegnap édesanyjáért szentmisét mutattunk be, de ma is emlékezünk rá, mert hiányzik.

 

Vince, a te fájdalmad: egyik osztálytársad egy éves kórházi szenvedés után meghalt leukémiában, rá is gondolunk ebben a szentmisében. Az örömben is osztozunk, nem csak a fájdalomban. Két nagyon kedves Testvérünk, Zsuzsa és László ötvenedik házassági évfordulójukat ünneplik itt az Isten házában. 50 évvel ezelőtt az Isten színe előtt mondtak igent egymásnak. Hűségben Istenhez és egymáshoz elérkeztek ehhez a naphoz.

 

Értük ajánljuk fel elsősorban a mai szentmisét

és gondolunk a két fájdalmas hírrel ideérkező testvérünkre!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek!

Nagy viharok dúlnak, néha ezek még nagyobbra is nőnek, mert összezsugorodott a világ. A világ túlsó végén, ha valami történik, egy óra múlva már mindenki tudhat róla, ha akar. Ijesztők ezek a viharok, azt is mondhatnám, hogy válság van, világválság!

 

Jézus megígérte a világnak, nekünk keresztényeknek,

hogy velünk marad minden nap a világ végéig!

 

Csakhogy a mai ember kitiltotta az Istent a világból!

Istennek nem ad helyet a közügyekben!

 

Jézus azért jött, hogy megmentse a világot!

Megmentsen bennünket, embereket önmagunktól

és egymástól!

 

A viharok, a válságok is bennünk vannak, mindez bennünk tombol. Az ember nem tud mit kezdeni önmagával, az emberi kapcsolataink is nagyon viharosak. Ha a mai evangélium képére gondolunk, akkor olyan sokszor hallottuk és halljuk, hogy az Egyház hajó! Ez a hajó mindig hatalmas viharok közepette igyekszik a biztos kikötő felé. Hol van Jézus? „Azt mondta, hogy Én veletek maradok minden nap a világ végéig!”

Mit keres az a vánkos abban a csónakban, amelyben az apostolok eveznek és Jézus alszik? Az apostolok a legjobb szándékkal azt akarták, hogy Jézus pihenjen. Úgy gondolták, hogy ők ismerik a tengert. Ismerik magukat, tudnak a maguk tehetségéről, tudásáról. Amikor bajba kerülnek, akkor Jézust keltegetik: Elveszünk!

 

Mi olyan világban élünk, amely világ – ahogy már előbb említettem – az Istent kitiltotta a közéletből. Ez a világ, amelyben élünk, úgy gondolja, hogy nincs szükségünk az Istenre. Jól megvagyunk Nélküle! Közben mi magunk is többször emlegetjük, hogy válságban van a vallásos hit. Válságban van az Egyház is. Válságban van a keresztények mindennapi élete, mert az emberek elfogytak a templomokból.

 

Az Európai Parlament

nem talál helyet Istennek az alapokmányában!

 

Európa tépi föl a keresztény gyökereit. Hol az Isten? Testvérek, lemondtunk Róla! A modern ember egyszerűen úgy gondolja, hogy van elegendő lehetősége, tehetsége ahhoz, hogy megoldja a világ problémáit és a maga problémáit. Ahhoz, hogy jobban értsük az istennélküli világ gondolkodását, szeretném a testvérek számára világossá tenni, hogy ez az istennélküli világ megszüntette a vallásos hitet, ugyanakkor ezzel együtt megszűnt a természetes hit is.

 

Mit jelent ez az összevisszaság, amit ez az istennélküli világ művel? Ez a világ ellene van a vallásos hitnek. A vallásos hit azt jelenti, hogy mi a hitünkben, egymással való kapcsolatunkban – ez a vallásos hit – Istenre hivatkozunk! Ez a világ ezt félretolja, nem csak a tagadással, hanem a tetteivel dönti le a kereszteket, leszedi a kereszteket az iskolák tantermeinek faláról. Megszüntetik a katolikus templomokat, közben mecsetek épülnek.

 

Ez is elgondolkodtató. Nagy hangon hirdetik, hogy a három nagy vallás ősatyja Ábrahám, a zsidóknak, a keresztényeknek és a muszlimoknak. A zsidók esetében értjük, a keresztények estében tudjuk, de baj van. Muszlimok esetében hogy van jelen ez a közös ősatya, ez az Ábrahám? Erre nincs válasz.

 

Arra tudok válaszolni, ha összekeverjük a természetes hitet a vallásos hittel, akkor nagy baj van. A mi bajunk alapvetően ebből származik, hogy a természetes hit is kiszorult az egyéni életünkből. Kiszorult az egymással való kapcsolatunkból, kiszorult a társadalmakból. Az, hogy a vallásos hitet száműzni akarja az istennélküli világ, ez az Európa is, amelyben élünk. Mi magyarok még küszködünk és harcolunk és hivatkozunk makacs küzdelmeinkre, a mi ősi hitünkre, őseink buzgóságára, vallásosságára. Nem lehetünk túl nyugodtak a magunk keresztény elkötelezettségét illetően sem.

 

Ez a vallásos hit nélküli világ lemondott az Istenről. A nagy baj az, hogy ez megölte a természetes hitet is. A természetes hitre pedig szükségünk van, függetlenül attól, hogy valaki vallásos, vagy hitetlen. A természetes hit az emberi természetünkbe ágyazódik. Ez a természetes hit támaszt bennünk bizalmat egymás iránt. Ha nincs meg ez a bizalom egymás iránt, akkor egyszer csak idegenek leszünk egymás számára. Azok lettünk.

 

Ez a világ, amelyben élünk, már nem a közösségek világa, hanem sok-sok feszültséggel, bajjal, egymás mellett élő emberek világa. Miért olyan nagy baj ez? Egyszerűen azért, mert ez a vallásos hit nélküli világ azt mondja: megoldjuk a világ problémáit, elsősorban a gazdasági kérdéseket. Mit hazudik ez a világ, amikor a gazdasági kérdések megoldásáról van szó?

 

Jövőnk a jólét!

 

2004-ben, amikor mi az Unióhoz csatlakoztunk, akkor jött valaki nyugatról, Angliában született és az Unió küldte ide. Szűk körnek tartott egy előadást, én is részese lehettem ennek a 20 emberből álló együttlétnek. Akkor azt hirdette meg ez az ember, hogy jövőnk a jólét. A jólét a gondtalan anyagi helyzet! Magyarországon gondtalan anyagi helyzet van? Európában gondtalan anyagi helyzet van? A világon ilyen helyzet van? Soha sem lesz!

 

Jézus mondta:

Szegények mindig lesznek veletek!

 

Sohase lesz jólét, a jólét fogalma szerint. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés: megoldjuk az egymással való kapcsolatok világát. Békét teremtünk. Hogyan akar az istennélküli világ békét teremteni? Békeharccal! Az ellenséget megöljük és béke lesz. Az ellenség ellenséget támaszt. Félretehetjük ezt is. Megoldjuk az emberi kapcsolatainkat. A legfontosabb emberi kapcsolat a házasság. Két idős testvérünk 50-dik házassági évfordulójukat ünneplik. Az emberi társadalom alapja a két ember egymással való kapcsolata, erre épül az élet, erre épül a világ, amely ma a legnagyobb bajban van.

 

Egyetlen lehetőségünk van, a természetes hitet legalább visszahozni, arra épül talán a vallásos hit, ami azt jelenti: Istent megismerni, szeretni, szolgálni, ezáltal üdvösségre jutni. Ez a vallásos hit világa. Pál apostol üzenetében ma hallottuk, hogy ne emberi módon ítéljük meg a világot és az embert, hanem magasabb szempont szerint. A természetes hit nélkülözhetetlen az emberi életben. Az ókori világ az elemekkel harcolt, mert az ókori ember tudta, hogy az elemek legyőzhetetlenek. Az ókori ember belső erői rendben voltak, mert tudták azt, hogy egymás nélkül nem lehet élni.

 

Az újkori ember tragédiája, mi azt mondjuk, hogy mi legyőzzük a külső erőket. Mit győzünk le? A természeti katasztrófákat tekintjük, egyéb katasztrófákat, egy világjárványt? Mekkora beképzeltség. Közben a belső erőinket elveszítettük. Közben harcolunk ezekkel a külső erőkkel, amik számunkra legyőzhetetlenek, ugyanakkor a belső erőink rendezetlenek. Az egymással való kapcsolatunk fölborult. El is jött a pszichológusok időszaka.

 

Ezért fontos, hogy legalább a természetes hit világát visszahozzuk, amelyben egyik ember a másik ember felé kinyitja az életét. E nélkül nem lehet együtt élni az embereknek. Ez a természetes hit világa. Erre épül a természetes remény. Akinek kinyitom az életemet, azzal összetartozom. Aki felé kinyitom az életemet, akivel szövetkezem a remény jegyében, hogy össze tudunk tartozni. Megjelenik kapcsolatunkban a szeretet. Egymásért élünk. Amit Jézus így mondott: Jobban szeretem a másikat önmagamnál.

 

Két testvérünk ünnepli 50-dik házassági évfordulóját, ők ezt a titkot meg tudták valósítani. Megismerték egymást, egymásra csodálkoztak. Ebből a csodálatból lett összetartozás, amiből kibontakozott a szeretet. Minden szeretet sokba kerül, áldozatba kerül. A másikért még meghalni is kész. Jézus azt mondta, velünk van a világ végéig.

 

Mi keresztények érzünk-e magunkban annyi vallásosságot,

hogy visszahozzuk világunkba a krisztusi hitet?

 

Megmutatjuk a világnak,

mit jelent egymással összetartozni!

Egymás lelki erőit összeadjuk,

egymással szeretetben tartozunk össze,

minden áldozatot vállalva!

A mai szentmisén ennek az ünneplő házaspárnak

és övéinek jelenlétében ezt ünnepeljük!

Ez közös ünnep, mindegyikünk ünnepe!

Ez a jövő, az emberi jövő, a keresztény jövő,

a világ jövője!

+  A M E N  +

Könyörögjünk

Tested és Véred áldott tápláléka megújít minket Urunk, kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra és újra ünneplünk, megváltásunk kegyelméből el is érjük, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.                                                                                                          Amen

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Most az áldással befejeződik a szentmise. Ünnepélyes áldás keretében fogadjuk mindannyian Isten áldását. Kívánunk ennek a kedves házaspárnak még sok évet! Sajátos időszak ez az idős emberek életében. Újra megtörténik az a csoda, hogy a gyerekek már kirepültek és egymásnak lesznek kicsit fontosabbak, mint voltak a gyereknevelés idejében a mindennapi gondok és a napi feladatok végzése közepette.

 

Még egyszer fölloboghat az egymásért való aggódás, az egymásért érzett szeretet, az élet teljessége! Kedves Zsuzsa, László jöjjenek ide az oltár elé és gondoljunk László nagybátyjára, aki eskette Önöket. Én vendéglátó gazda voltam akkor, mint plébános. Velük az én kapcsolatom akkor a nagybácsi ünneplésével kezdődött.

 

+  FOGADJUK KÖZÖSEN AZ Ő ÉLETÜKET GAZDAGÍTÓ

ÜNNEPI ÁLDÁST!  +

 

AZ ÜNNEPI ÁLDÁS SZÖVEGE

Áldjon meg benneteket a fölséges Atyaisten. Őrizzen meg az irgalmas Jézus Krisztus. Világosítson meg a Szeretet Élő Lelke, a Szentlélekisten. Tekintsen rátok jóságosan az Úr és árasszon el irgalmas szeretetével. Forduljon felétek kegyesen és adjon nektek békességet életetek minden napján. Halmozzon el az ég minden áldásával. Adja meg bűneitek bocsánatát, hogy részetek legyen az örök boldogságban.

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten és egyesítse szíveteket a tiszta szeretet fölbonthatatlan kötelékével. Legyetek áldottak gyermekeitekben. Százszorosan viszonozzák azt a szeretetet, amelyben ti részesítettétek őket. Krisztus békéje lakozzék szívetekben és otthonotokban. Hű barátok osszák meg veletek az örömöt és a bánatot. A szűkölködő találjon nálatok vigaszt és segítséget. Árassza rátok Isten az irgalmasoknak és a jószívűeknek áldását.

 

Legyen áldott munkátok és maradandó a gyümölcse. Ne gyötörjön titeket a gond. Azokkal a kincsekkel törődjetek elsősorban, amelyek megmaradnak az örök életre is. Adjon nektek az Isten hosszú életet. Adja meg az élet aratását, miután hűségesen szolgáltatok Neki. Fogadjon örök boldogságába a mi Urunk, Jézus Krisztus, az Ő Fia által, aki Vele és a Szentlélekkel együtt mindeneknek élő igaz Istene mindenhol és mindörökké. Amen

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Am