Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

URUNK MENNYBEMENETELE B év 2018-05-13 00:00:00Olv.:  ApCsel 1,1-11 – Ef 1,17-23 – Mk 16,15-20

          Jézus mennybemenetele           

        

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL (internetről: http://www.kozmaimre.hu/)

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Ma nagyon nagy ünnep van, Urunk mennybemenetelének az ünnepe. Örömmel hallottam, amikor miniszterelnökünk esküt tett a parlamentben, akkor Szent István királyunk intelmeit említette, arról szólt:

 

Ami fölemel, az az alázat,

ami letaszít, az a gőg és a gyűlölet!

 

Így gondolunk a mai ünnep üzenetére: a mi fölemeltetésünk lehetőségeire. Most, amikor önmagunkba nézünk, önvizsgálatot tartunk, akkor a lehetőségeinket vizsgáljuk!

 

Fölemeltetésre vagyunk érdemesek, avagy…

Tartsunk bűnbánatot!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Kicsit izgulok, amikor Urunk mennybemenetelének meghirdetése történik: Vajon hogyan hallgatják ezt ma az emberek? Amikor látom itt azt a néhány fiatal egyetemistát, akik egyre több ismeretre, tudásra tesznek szert, vajon a hitnek ezt a sajátos üzenetét hogyan hallgatják? Azon a helyen, ahonnan Jézus elbúcsúzott ettől a világtól és az apostolaitól, ott még a sziklában Jézus lába nyomát is mutatják, hogy innen ment el, megmaradt a jele is.

Remélem itt maradt Jézus lábnyoma,

 ha nem is egy sziklába kirajzolódva!

 

Mi az üzenete a mai ünnepnek

Amikor ezt az eseményt leírták a szent írók, akkor az ő felfogásuk szerint tökéletesen fejezték ki az akkor élő embereknek az üzenetet, az igazságot! Hallgatva a mai szentírási részt és a hagyományt, hogy Jézus lábnyoma is itt maradt, megpróbálom az üzenetet valamiképpen átadni, hogy élni tudjunk belőle! Nem azért írták ezeket le, hogy ma akár csak kételkedjünk, vagy elkezdjünk különböző kritikus megjegyzéseket.

 

Isten azt akarja,

 hogy ezekből az igazságokból éljünk!

Lehet ezekből az igazságokból élni!

 

Az ember a Föld szülötte és az ég polgára

Nagyon fontos, hogy szembesüljünk ezzel az igazsággal! Az ember a Föld szülötte, mert teste van. Az ember az ég polgára, mert lelke van. A mai ünnep üzenetét a Szentírás szóról-szóra így írja le:

Jézus Krisztus azért lett értünk Emberré,

hogy fölemelje az elesett emberiséget!

A mai ünnep arról szól: Az ember ismerje föl az emberi élet isteni koordinátáit!

Az ember ismerje föl, hogy az Isten miképpen akar mentőövet adni az ember számára!

 

Az elesett emberiség a világ felől, a teste felől él

Az elesett emberiség sorsa, hogy a világ felől él! Mondhatom, az ember a teste felől él, nem az ég felől, nem a lelke felől, nem az Isten felől! Az ember az új isteni koordinátákat – amik mindig is voltak - félredobta, amikor elfordult az Istentől és úgy gondolta, hogy az élete formálásához, alakításához nincs szüksége Istenre! A Biblia azt mondja

 

A test az, ami nem számít, a Lélek az, ami a minden!

 

Az ember örök tévedése:

Amikor kihagyjuk a gondolataink világából, az életünk értelmezéséből a Lelket!

Az ember vagy a Lélek felől él, vagy kilátástalan lesz az élete, a jövője!

 

Néha gondoljunk arra, hogy az a sok-sok panasz, kiábrándulás, kételkedés, nyugtalanság onnan lehet, hogy az ember a világ felől él, a teste felől él, ami kevesebbet számít, mint a Lélek, mint az Isten! Mit mond a Biblia, ha eltévedünk? A mi eltévelyedésünk, amikor azt gondoljuk, hogy a világ felől értelmezhető az életünk, elegendő szempontjaink vannak. Micsoda rövidlátó gondolkodás!

 

Jézus innen akar kiemelni bennünket,

fölemelni, az élet távlatait akarja adni!

 

A Biblia szerint a világ felől való gondolkodás:

a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége

 

A test kívánsága

Az ösztönéletünk, a nemi ösztönünk, az ösztönös életszemléletünk. Amikor az lesz fontos, hogy ezeken a területeken úgy gondoljuk, az ember elérheti élete célját és boldogságát a nemi kapcsolataiban és abban, hogy mit eszik, mit iszik, mibe öltözködik.

 

A szemek kívánsága

A birtoklás, amikor az ember azt gondolja, hogy minden megoldás nyitja az, hogy mi az, amit birtokol. A Szentírás rögtön felel erre:

 

Nem a javakban való bővelkedéstől függ az ember élete!

 

Szinte mindenkinek legfőbb gondja, hogyan lehet egy harapással nagyobb kenyeret biztosítani, kicsit több pénzhez jutni, vagy sokkal több pénzhez jutni? Közben van előrehaladás, ha az én gyerekkoromra gondolok. Mennyivel szegényebben éltem én mint azok, akiknek ma szociális támogatást nyújtunk. Én boldog voltam, az emberek is általában megelégedettek voltak. Ma az emberek boldogtalanok és elégedetlenek. Tévedés, nem a javakban való bővelkedéstől függ az ember élete! Ezzel nem azt mondjuk, hogy ezek nem fontosak, de akinek ez a célja, az célt tévesztett!

 

Az élet kevélysége

A hatalom kérdése! Szinte senki nincs megelégedve a helyével, hogy éppen ott van, ahol, mert úgy gondolják, hogy akinek kezében van a hatalom, az határoz meg mindent. A hatalom rendkívül fontos! A szentmise bevezetőjében idéztem István király intelmeiből:

István király tudta, hogy a hatalom szolgálat!

A hatalom vagy szolgálat, vagy visszaélnek vele!

 

Ha valaki erről az oldalról értelmezi az életét, ez azt jelenti, hogy fölborította a rendszert! Amikor azt mondjuk, hogy Jézus azért jött, hogy kiemelje az embert, fölemelje az embert ebből a helyzetéből, akkor ez azt jelenti: Jézus azt akarja, hogy a Lélek felől éljünk, mert a Lélek a fontos! A lélek egészsége lelkiismereti kérdés. A lelkiismeretes embernek vannak értékei, van felelősségtudata! Ha a Lélek felől élünk, akkor ez konkrét döntés a részünkről!

 

Élettani egység

Az elmúlt hetekben beszéltem a jó Pásztor és a nyáj kapcsolatáról, a Szőlőtő és a szőlővessző kapcsolatáról. Ez a szervezeti egység és a biológiai egység. A múlt vasárnapi gondolat élettani egység a Lélek és az ember viszonylatában, élettani egység az Isten és az ember kapcsolatában. Nem egy nyájnak vagyok a tagja, amely nyájnak minden egyes tagja a pásztor gondoskodására szorul. Aki elcsatangol a nyájból, annak vége van. Nem biológiai egység, a szőlővessző csak addig él, ameddig ott van a szőlőtőn, ha levágják, vége van.

 

Élettani egység személyes döntés kérdése! A Lélek felől élek, ami azt jelenti, hogy meghozom a döntésemet, hogy az a másik ember nekem fontos. Sőt, a szeretet parancsa azt jelenti, ha igazi kapcsolat van közöttünk:

 

A másik ember nekem fontosabb, mint a saját életem!

Vagy ebben a döntésben születik meg az igazi emberi kapcsolat,

vagy nincs kapcsolat! Ne áltassuk magunkat!

 

Valójában a mai ünnep ezt az igazságot mondja ki: Jézus emelkedő életpályára állította az életünket! Nem a test felől, nem a világ értelmezése szerint tartozunk össze egymással, hanem a Lélek felől, az isteni értékek szerint! Úgy tartozunk össze egymással, hogy a másikért élek! Ez a szeretet parancsa! Egyedül a szeretet az, ami emel, az összes többi destruál, bomlaszt, zülleszt! A mai ünnep ezt hirdeti!

 

Jézus azért jött, hogy minket emelkedő életpályára állítson!

Rávegyen bennünket arra, hogy a Lélek felől éljünk!

 

Ne az ösztöneink felől éljünk! Oly sokszor mondjuk a mindennapjainkban, hogy van lelke, a lelki erő fontosabb, mint a testi erő, mint amit a testtel kapcsolatosan mondunk. Semmit sem érnek a testi vonatkozások, ha a Lélek nem hatja át az életkapcsolatainkat! Hazugság, önáltatás, egymás félrevezetése! Ebből a világból emel fel bennünket Jézus, mert ahogy imádkoztuk a mai szentmise könyörgésében:

 

Jézus felemelkedése a mi felemelkedésünk is!

Jézus ezt a világot hozta el nekünk!

Ez a megoldás! Ez a megváltás üzenete!

 

Úgy örültem, az idei évben az országgyűlés megalakulásakor a miniszterelnök úr azt mondta: jó a csillagok állása! Miért a csillagokat emlegeti? Igen, azok fönt vannak! Ne felejtsük el, ezer lépés előre egy lépést sem jelent fölfelé!

 

A világ felől élő ember azt hiszi, hogy a haladás, a fejlődés a megoldás. Haladás egy lépést sem jelent fölfelé! Fölfelé azt jelenti, hogy meg tudjuk őrizni emberi méltóságunkat, azt jelenti, hogy meg tudjuk őrizni az egymással való kapcsolatainkat és a szabadságot. Meg tudjuk jeleníteni világunkban és emberi kapcsolatainkban az isteni koordinációt, amit a szeretet parancsának mondunk, – amit itt Magyarországon, Európában külön is ki kell mondani – mert a keresztény értékek határozzák meg az életünket! Ha minderről lemondunk, akkor az van, amiket hallunk. Emberi méltóság értelmezéséről az Európai Unió üzenetét kell végiggondolni, mit jelent a férfi és a nő egyenjogúsága, - annyit emlegetik.

 

Milyen emberi világ az,

ahol a keresztény értékeknek nincs helye?

A mai ünnep azért nagyon fontos,

mert többet gondol rólunk az Isten,

mint mi saját magunk!

Isten úgy gondolja, hogy mi képesek vagyunk

a lelkünkre figyelni és a lelkünk felől élni

és nem megalkudni a világ javára!

Perspektívánkat nem arra

az 50, 60, 70, vagy 90 évre gondoljuk,

hanem valamiképpen mindezek fölött van

a mi emberi életünk igazsága!

 

+  AM E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Reménykedem abban, hogy egyre többen felismerik és vállalják azt az igazságot, hogy Jézus itt hagyta a nyomát ennek a világnak az arculatán! Sőt, Jézus azt mondja, hogy velünk marad a világ végezetéig! Jövő vasárnap, pünkösd ünnepén Jézus elküldi a Lelket, hogy akik a Lélek felől akarnak élni, azok tudják ezt az emelkedő életet megmutatni a világnak, amely világ süllyed a maga e világiasságában! Pünkösd ünnepén külön is gondoljanak majd erre, ahol éppen ünnepelnek Isten dicsőségére és dicsőítésére!

 

Mi Atyánk…

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek!

A mai nap üzenetével menjünk az utunkra és gondolkodjunk el azon, hogy az emberi együttélés keresztény értékek nélkül elképzelhetetlen! A keresztényég meg tudta mutatni, hogy mekkora érték ez! Ha elhagyjuk a keresztény igazságokat, akkor minden összeomlik!

 

A mai ünnep arról szól, hogy van-e bennünk elegendő lelki igény, hogy újra fölépítsünk egy igazi emberi közösséget! Érdekcsoportok vannak, a kérdés az, hogy ezek fölé tudunk-e emelkedni? Jövő vasárnap pünkösd ünnepe, Jézus elküldi a Lelket, hogy akik erre készek, azok bírják lelki erővel! Szilvia ágaskodva olvasott fel, láttuk, hogy a lába szépen meggyógyult! Két éve bottal alig tudott idejönni. Isten áldjon meg mindenkit!

 

+  Á L D Á S  +