Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ADVENT I. VASÁRNAPJA, A év2019-12-05 00:00:00Olv.: Iz 2,1-5 – Róm 13,11-14 – Mt 24,37-44, Virrasszatok!

Szentmise bevezetése

Nem csalatkoznak, akik az Úrra várnak!

Advent van, várakozási idő! Boldogok, akik Istenre várakoznak!

Kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy formálja, alakítsa a mi gondolkodásunkat!

Belássuk, Isten nélkül tehetetlen az ember!

Lehet okos, lehet képzett, lehet sikeres, Isten nélkül emberarcát veszti!

Az arcunkat keressük, azt az emberi arcunkat,

amelyen megismerjük Istent, Istent egymásban és egymást vállaljuk!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Ijesztő az a mondat, amit hallottunk: Az Emberfia akkor jön el, amikor nem is gondoljátok! Mi karácsonyra készülünk. Adventi időszak kezdődik a mai nappal. Advent magyarrá vált szó és fogalom. Adventus Domini = a mi Urunk eljövetele!

Mi várunk az Úr eljövetelére! Várakozunk arra, hogy eljöjjön az Úr

és ebben a világban helyreálljon a rend! Isteni ígéretről van szó!

A próféták jövendöltek – vigasztalásképpen – az embereknek, hogy eljön az Úr, szó sem volt ijesztgetésről. A mindennapok világáról volt szó, arról, hogy az emberek a mindennapokat Isten nélkül tervezték és Isten nélkül élték az emberi kapcsolataikat is. Ma Magyarországon, Európában is azt halljuk, hogy kereszténység utáni időben élünk.

Az elmúlt napokban nemzetközi konferencia volt itt Budapesten a keresztényüldözésről. Arról beszéltek, hogy Európa, Magyarország is missziós terület, olyan terület, ahova el kellene vinni az üzenetet, Isten üzenetét! Ide jutottunk! Mindezek ellenére mi összegyűltünk ebben a templomban, remélem más templomokban is egyre többen, mert advent van!

Mi az Urat várjuk! Karácsonyra készülünk!

Nem arra a fajta karácsonyra készülünk, amivel tele van a világ, aminek sajátos értelmet ad – majdnem azt mondhatnám – az emberek nyugtalansága, mert azt gondolják, hogy a szeretetet egyetlen napra lehet időzíteni, a szeretet ünnepére, karácsonyra. A világ már nem érti, hogy a karácsony sajátosan a keresztény családok ünnepe. Európában évszázadokon keresztül a keresztény családok családi ünnepe volt a karácsony, liturgiája is volt az otthonokban. Liturgiája volt az étkezésnek is, adventre gondolva a böjtölésnek is. A keresztény családok világához éppen úgy hozzátartozott a böjt, mint a finom falatok, mert mindennek volt értelme.

Az emberek gondolkodásának, megnyilatkozásainak értelmet adott

annak az ünnepnek várása, amely beteljesíti Isten ígéretét!

A napokban hallottam, a szállodaipar nagy megnyugvással és izgatottsággal tekint az ünnepek elé, mert karácsony megünneplése - a szállodák szerint - átköltözött a szállodákba. Sajátos családi ünnep lesz ez. Vajon kik és hányan ünnepelnek karácsonyt a szállodákban? Az ember gondja-baja nem az ünnepléssel van, inkább azzal van kétsége, hogy áthelyeződnek más helyszínekre az ünnepek, föl se fogjuk, mert olyan gyönyörű a körítés, hogy elvész a lényeg!

A kereszténység utáni időkről beszélnek, magyar polgártársaink közül sokan gúnyolódnak a karácsonyon. Gúnyolódnak rajtunk, keresztény gondolkodásunk idegen, elfogadhatatlan többeknek. Sajátos, de hát, kereszténység utáni korszakban vagyunk. Az ember megpróbált Isten nélkül élni, nem ment, nem megy, bárki bármit mond. Mindaz a gond, baj, nyugtalanság, ami körülvesz bennünket, vagy amiben élünk – ismerjük fel - az Isten nélküli ember világa.

Mindig volt, van és lesz gondja-baja az embernek, de egészen másképpen éli át ezeket az ember, ha van istenképe, ha vannak isteni értékei. Most elfogytak ezek, nincsenek. A mi felelősségünk, hogy vissza tudjuk-e hozni az emberi lelkek vágyakozását! Nekünk külön elhatározást kell tenni azért, hogy valahogy visszahozzuk az advent üzenetét egyéni életünkbe, a családjaink életébe! Aztán visszahozzuk a karácsony igazi üzenetét!

Nagyon halkan mondom: karácsony összetartozik húsvéttal. Visszahozzuk a húsvét üzeneteit! Karácsony, húsvét. Karácsony a kisebb ünnep, – ilyent nem lenne szabad mondani – húsvét a nagyobb. Minden hangsúly kérdése, ne is állítsuk szembe ezt a két legnagyobb eseményt, amikor Isten úgy nyúl bele az ember világába, hogy elhozza a megoldást!

Jézus Krisztus ezzel kezdte el küldetését:

Változtassátok meg gondolkodásotokat!

Minden kulcs a kezünkben van, mert Istenre az vár, aki a gondolatait szeretné átalakítani, igazítani az Istenhez! Az Isten nélküli világ - sajátos módon - a változtassátok meg gondolkodásotokat, átvitte a változtatásokra, radikálisabban átvitte a rendszerváltoztatásokra ezt a fogalmat. Akár van Istene az embernek, akár nincs Istene az embernek, az ember önmagát is alakítja, formálja, változik és a világ is változik, amelyben él. A világ éppen olyan arculatú, mint amilyen a mi arcunk. Az idei adventen ezen kellene elgondolkodni:

Képesek vagyunk-e

ezt a nagyon emberarcú világot

isteni értékekkel, isteni igazságokkal

Isten felé formálni, alakítani,

mert különben nem menekülünk meg!

Mit tud ígérni ez az Isten nélküli világ? Legjobb esetben a szabadság álmát. Mennyire belenyúl életünkbe a szabadság utáni vágy. Micsoda áldozatokat tudunk hozni azért, mert meghatározza egész életünket az, hogy szabadságban akarunk élni. És? Mit tud ígérni az embernek az Isten nélküli világ? A körülményeknek, életterünknek olyan átalakítását ígéri, amely állítólag megelégedetté, boldogabbá tesz bennünket, talán így mondanám: jólétet ígér.

Itt vége, nincs több ígérete az Isten nélküli világnak. A szabadság ígérete - mit jelent a szabadság, arról már nincs szó. A jólét ígérete - arról még kevésbé van szó. Kiknek sikerül jólétben élni? Tudjuk a jólét: gondtalan anyagi helyzet. A gond az, hogy ez az e világi rendszerváltoztatás gyarló módon azt hiszi, ha új és új kormányzati helyzeteket, lehetőségeket kínálgat, akkor… Adventre és a karácsonyra készüléskor egészen másról van szó!

Krisztus azt mondta: A gondolkodásotokat változtassátok meg!

Ti változzatok meg, mert olyan lesz a világ, amilyenek ti vagytok!

Krisztusi rendszerváltoztatás!

 

Kik értik ezt? Csak azok értik, akik két fogalmat értenek:

Az egyik fogalom: Az értünk! A másik fogalom: A velünk!

Isten beváltotta ígéretét! A zsidó nép vezetője, Mózes azt kérdezte Istentől: Ki vagy Te? Mit mondjak a népnek, akik várják az eligazítást? Aki Van értetek! Isten, aki eljön a világunkba, sorsközösséget vállal velünk! Istennek nincs sorsa, a Mindenhatónak, az Örökkévalónak nincs sorsa! Sorsa csak az embernek van! Hogyan hirdeti meg ezt a megváltó lehetőséget?

Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért Emberré lett!

Jézus értünk Emberré lett, embersorsunkat vállalta! Egy pillanatra húsvét titkára gondolunk, Jézus nemcsak Emberré lett, hanem közöttünk élt, tanítónk volt, példát mutatott, hogy miképpen él az Isten akarata szerinti ember. Jézusról azt írja a Szentírás: Mindenütt jót tett! Értünk! Jézus útja ebben az emberi világban egyenesen vezetett a Golgotára, mert emberi életet élt velünk, kapcsolatban volt velünk, a kereszten ezt végérvényesen kinyilatkoztatta.

Karácsony ünnepének beteljesítője húsvét!

Jézus nemcsak értünk lett Emberré,

– a mi utunkat járta, odajutattuk, ahova jutott –

hanem értünk az életét is odaadta!

Advent van.

A kérdés az: akarunk-e megváltott emberként élni?

Akinek számára az üzenet ezt jelenti, hogy értem!

Akinek számára az üzenet azt jelenti, hogy veled!

Jézus Krisztus Emberré született!

Jézus Krisztus elhozta nekünk az új lehetőséget!

Akik Isten nélkül próbálkoztunk, mostanra egészen sajátos történelmi tapasztalat: megérett a gyümölcs! Az ember mindennapi magatartásával bizonyítja, hogy nem tud mit kezdeni a szabadsággal Az ember mindennapi magatartásával bizonyítja, hogy nem tud mit kezdeni azzal, hogy egymással csak áldozatos szeretetben tartozhatunk össze!

Az idei adventben nekünk ezzel a nagy igazsággal kell szembesülnünk: Az Úrra várakozunk, aki már eljött, de aki azt akarja, hogy mi találkozzunk vele! Értünk Emberré lett! Fölemelt bennünket, méltónak talált arra, hogy Emberré legyen értünk, olyan, mint akármelyikünk! Amikor a közös utunkon odajuttattuk, ahova jutott, akkor kifejezte:

Nagyobb szeretete senkinek nincs annál,

mint Aki áldozatos lélekkel tartozik össze az emberekkel!

Nincs más út!

Ez az istenes út, ez az az út, amit Isten fölkínál nekünk! Sokan vágyakoznak erre az útra, vagy kevesen? Ma azt látjuk, hogy nem túl sokan. Ugyanakkor tudatában vagyunk, - történelmi tapasztalat, vágyaink is igazolják - hogy csak akkor van értelme emberi életünknek:

Ha valaki azt mondja: érted vagyok!

Ha valaki azt mondja: érted minden áldozatra kész vagyok!

Ugyanez a gondolat szülessen meg a szívünkben

és így forduljunk egymás felé!

Ez az Isten akarta emberi jövő!

Az ember más lesz, ha így gondolkodik, így cselekszik!

A világ is olyan lesz, amilyen világban élni szeretnénk!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Most az Úr imádságát

mindannyian a magunk megújulásáért imádkozzunk!

Kedves Testvérek! Valószínűleg hátrányban vagyunk, mert az ember emberré válik, ennek az önismeret, önnevelés és közösségi gondolkodás az alapja! Ez a világ ezt az alapot egyszerűen kihúzta a lába alól! Ezen alapgondolkodás esetében van csak remény arra:

Az ember felfogja, élete értelme az, hogy nem magának él!

Megérti azt, hogy egymásért vagyunk, egymás életét menthetjük meg!

Fölépülhet egy igazi emberi társadalom, ahol egymásnak társai vagyunk!

 

Ez a megújulásunk – mondhatom így – programja!

Ehhez isteni segítség kell!

Mi Atyánk…

Könyörögjünk

Kérünk Istenünk, szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat, amellyel már mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük és az örökkévalókhoz ragaszkodjunk Krisztus, a mi urunk által!                                               Amen

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Az áldással induljunk el adventi utunkra! Adventi útja csak annak van, aki Istenre várakozik. Ne engedjük, hogy ez a várakozás e világi gondok-bajok, örömszerzések áldozatává legyen. Rólunk van szó, külön-külön mindegyikünkről, mert azt nem nehéz belátni, az Isten nélküli világ sok olyan problémát, gondot jelenít meg, ami nem teszik az embernek. Az istenes világot nem könnyű megvalósítani! Isten a bátrakat hívja az ő útjaira!

Adventben minden héten legalább egyszer lesz – úgynevezett - adventi szentmise szombaton reggel 7 órakor. Hol van ez az 50-100 évvel ezelőtti falusi adventi szentmiséktől. Azért, ami fontos az az első helyre kerül, a többi jön utána! Minden héten csak egyszer, szombaton lesz ez a szentmise, amikor szabadnap van, reggel 7 órakor, aki akar, el tud jönni! Szeretnék mindenkit hívni erre a szentmisére, hogy ki tudjuk fejezni: mi itt istenvárók vagyunk!

+  Á L D Á S  +