Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE, C év2019-11-24 00:00:00Olv.: 2Sám 5,1-3 – Kol 1,12-20 – Lk 23,35-43

         Jézust keresztre feszítik

                 

Szentmise bevezetése

 

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE VAN!

A keresztények nagy ünnepe!

 

Isten hozta a Testvéreket! A királyok szinte csak a gyerekek meséiben szerepelnek ma már. A keresztények Királyt emlegetnek: Krisztus Királyt! Ez anakronizmus! Krisztus Király országáról van szó, amikor a földi országok határait úgy változtatják, ahogy kedvük tartja.

 

A KERESZT KRISZTUS KIRÁLY TRÓNUSA!

 

Krisztus a kereszten dicsőíti meg az Istent,

magasztalja föl az embert, emeli föl a süllyedő világot!

Komolyan lehet venni ezeket a kijelentéseket?

 

Ezt a szentmisét a magyar nép megújulásáért ajánljuk föl! Azoknak az értékeknek elfogadásáról van szó, amelyek az életet szolgálják! Nincs más lehetőség a megújulásra! Az elmúlt napok egyikén nagyon messze Dél-Magyarországon, az egykori Szörény vármegyében jártam, ahol egy körülbelül 3000 lelkes településen vitt át az utam. Tizenegy templomot, imaházat számoltam meg attól kezdve, hogy erre fölfigyeltem. Több is lehet. Elgondolkodtató! Komoly üzenet volt ez számomra! Ez valamit jelez! Miközben Európában lebontják a templomokat, használatuk megszűnik, ha meg is maradnak, elnéptelenednek.

 

Krisztus király ünnepén

országának jelenéről, jövőjéről van szó!

Tartsunk önvizsgálatot!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! A mai ünnepen az isteni műnek - amit mi megváltásnak, az emberi élet újjászületésének, a világ megújulásának mondunk - a beteljesedését ünnepeljük, függetlenül attól, hogy miképpen vélekedik a világ! Nagyon sajátos, hogy akik tagadják az Istent, általában azt gondolják és hirdetik is, hogy az ember a maga nyomorúságában találta ki magának Istent. Maga fölé emelt Valakit, akihez odafordulhat a nyomorúságában!

 

Sajátos, hogy az ember mégis a csodát emlegeti. Arról nem is beszélve, hogy a csodátlanság titkán, szimbólumán, a kereszten haldokló Krisztushoz fordul az istentagadó: tegyen csodát. Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről, mentsd meg magad és minket is.

 

Hallgat az ég! Miért hallgat az ég?

Úgy gondolom: ez az Isten válasza az istentagadó embernek!

Válaszra sem méltatja az Isten, miközben szereti! Szeretetünk nem azon múlik, - egyébként sem – hogy miket tudunk mondani, hanem miként tudjuk kifejezni!

 

A mai vasárnapon vissza kell gondolnunk az első találkozásra, amikor Jézus a világ elé állt: Elérkezett az Isten országa! Változtassátok meg gondolkodásotokat! Térjetek meg! Eltelik Jézus tanító időszaka és még nem nyilvánvaló az Őt hallgatók számára, hogy mit jelent az:

 

Elérkezett az Isten országa?

 

A mai vasárnap, Krisztus Király ünnepe erre ad választ, mert ez a Király – ahogy a Szentírás tanít bennünket, Jézus példája is alátámasztja ezt – a szenvedésből tanult engedelmességet! Krisztus a kereszten haldokolva nyilatkoztatja ki:

 

Mit jelent az embert megmentő szeretet!

 

Krisztus tanított erről, hogy mindennél fontosabb az Isten akarata, Ő maga a szenvedésből tanult engedelmességet, mert tudta, hogy az Isten akarata mindennél fontosabb még akkor is, amikor az ember szenved. Akkor is az Isten akarata teljesedik be, mert az Isten csak jót akarhat az embernek. Emberi akarattól: jaj! Az emberi akaratok világába tévelyedve rádöbbenhetünk arra, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk.

 

Istennek akkor sem vagyunk kiszolgáltatottjai,

ha szenvedünk,

mert az Isten csak jót tud akarni az embernek!

 

Hányszor mondjuk ezt ki ilyen mindennapi módon: Minden a javamra vált! Jó, hogy úgy történt! Ehhez már szükség van belső bölcsességre, hogy az ember tudjon olvasni a történések világából, világában. Ki merné cáfolni, hogy az élet szolgálata csak a szeretet által valósulhat meg. Az egész kereszténység alapüzenete erről szól.

 

Isten szeretetével váltott meg bennünket!

 

Nagyobb szeretete senkinek nincs annál,

mint aki a saját életét is kockáztatja a másik emberért,

legalább azokért, akikről úgy gondolja, hogy szereti őket!

 

Jézus mindenkiért meghozta ezt az áldozatot és arra tanít bennünket:

Egymás szeretete azt jelenti, hogy a másikat jobban szeretem magamnál!

Fejtse meg ezt külön-külön mindegyikünk, az emberi kapcsolataiban derítse föl,

mit jelent ez, mennyi életet hoz annak a másik embernek, akit állítólag szeretünk.

Ne játsszunk szemfényvesztést! Nincs más út! Ez az út hoz kapcsolatba bennünket!

 

A mai evangéliumot ennek fényében nézzük és szeretnénk megfejteni a titkot:

Mit jelent az Isten országa? Mit jelent az, hogy mi Isten országának a tagjai vagyunk? Mit jelent az: - amit hallottunk - kiragadott bennünket a sötétségből

és országának világosságába vezetett el bennünket? Jaj de sötét az a világ,

ahol az önző ember szerkeszti gondolatait, szövögeti a maga terveit. Sötét ez a világ!

 

Isten országába eljutni azt jelenti, hogy ebből az önző, kicsinyes világból,

kiragad az Isten és áthelyez olyan emberi világba, amely Isten titkát ki tudja fejezni!

Ez a világosság világa,

amelyben Istennek engedelmeskedünk

és amelyben egymás életét szolgáljuk szeretetben!

 

Az evangéliumra figyelve elgondolkodtató, hogy Lukács evangélista,

aki az apostolok cselekedeteit is leírta tanulságul nekünk, az első antropológus!

Evangéliumát úgy szervezi, hogy kiderüljön: az evangélium antropológia! /embertan!/

 

Miről szól ez az Isten országi tagság?

Arról szól, hogy az etikai, erkölcsi magatartás miben áll:

Ez az evangéliumi magatartás!

Ez a keresztény ember magatartása!

 

Eszterházy János életútja

Gyönyörű példát említek. Holnap nagy ünnepség lesz Dunaszerdahelyen, Eszterházy János életének mozzanataival szembesülhetünk egy nagyon szép filmben, hallhatunk az ő titkáról, az evangéliumi ember élettitkáról. Ő volt egyedül az egész prágai parlamentben, később a szlovák parlamentben, aki keresztényként viselkedett. Hol voltak a többi keresztények? János megjárta az oroszok, aztán a csehek, szlovákok legszörnyűbb börtöneit, ahol egyik ember a másikat igyekszik elirtani. János ijesztő megpróbáltatások közepette egy választ adott:

 

A MI JELÜNK: A KERESZT!

 

A kereszttel érdemes szembesülni, mert azt fejezi ki, ami igazol bennünket!

Ahogy mondtam a szentmise bevezetőjében: Jézus megdicsőíti Istent a kereszthalálával, fölmagasztalja az embert, bennünket, mert ez azt fejezi ki, hogy értünk érdemes meghalni is! Egyszer próbáljuk megérteni ezt a csodálatos igazságot! Jézus kereszthalálával emeli föl ezt a süllyedő világot! Nem tudom, lehet-e még mélyebbre süllyedni? Most annyira mélyen vagyunk, hogy magzatokat darabolnak, aztán emberi méltóságról már szó sincs.

 

Honnan jutottunk idáig?

A XVIII. század elpusztította az Egyházat, akkor kezdődött!

A XIX. század megtagadta az Istent és megölte!

Meghalt az Isten, mi öltük meg, hallatta büszkén az ember.

A XX. század az ember elpusztítása!

Ijesztő üzenetek érkeznek hozzánk ebben az egész kérdésben!

 

Megnyilatkozások a kereszt alatt

Most végleg jöjjünk a kereszt alá, itt sajátosan megnyilatkozik a különböző emberi gondolkodás. Mit hallottunk? A nép nézett, bámult, az ember csak néz, mi van körülötte, mi történik? Ott voltak a tanult emberek, a főpapok, az írástudók, gúnyolódtak és csodát emlegettek. Jaj, az iskolázott emberekkel vigyázzunk! Az iskolázott emberek nagy lehetőség birtokában vannak, de leginkább meg tudják zavarni az emberek gondolkodását, mert valamilyen öncsodálattól elragadtatva nagyon nehéz önmagukat kontrolálni.

 

Ott vannak a katonák, szintén gúnyolódnak, Krisztus Istenfiúságát emlegetik. Úgy gondolják, akinek fegyver van a kezében, az mindent elér ebben a világban. Ott van a lator, a bűnöző: Ha Isten Fia vagy, mentsd meg magad és engem is, mert minden bűnöző ártatlannak gondolja önmagát. Hányan vannak, akik az ártatlansággal játszadoznak, hazudoznak. Be akarják bizonyítani, hogy semmi se igaz a gonoszságaikból.

Ott van a másik lator, aki őszintén bevallja, ő gonosz és rosszat tett. Ebben a helyzetében ártatlanságát hangoztatni… Uram, emlékezz meg rólam! Ő már tudta, hogy ebben a világban neki vége. Uram, ha Isten Fia vagy, emlékezz meg rólam. Lehet sorakoztatni a különböző emberi megnyilatkozásokat. Higgyék el, Krisztust ma is megfeszítenék úgy, mint akkor. Hiába az, hogy hol volt Krisztus Auschwitzban, hol volt Krisztus a Gulágon? Vagy hol van Krisztus, amikor a keresztények vérét ontják? Egyszerű a válasz, erre válaszoltak akkor is: Krisztus ott volt Auschwitzban, Gulágon azokban az emberekben.

 

Mi van ebben a világban

Az igazság az, a nép ma is néz, a nép kiszolgáltatott! Ma is itt vannak a tanult emberek, mi mindenre képesek, mi mindent tesznek, miközben áldott értékeik vannak, áldott értékeket hordoznak a fejükben. Néha még a kezükbe is veszik és mi mindent tesznek… A katonák ma is úgy gondolják, hogy ebben a világban, akiknek fegyverük van, azok azt tehetnek, amit akarnak. Azért néha-néha az is kiderül, hogy a fegyvereknél is van nagyobb erő. Az írástudók - az Egyház ügyeiben, az isteni ügyekben járatosak - hallgatnak?

 

A latrok világából mindegyikünknek van takargatnivalója.

Mindenki mentegeti magát, nála nagyobb latrok is vannak.

A latrok világából kivezető út csak egy van. Isten felé tudunk-e fordulni?

Hajlandók vagyunk-e Istennel találkozni? Hol van az Isten országa?

Isten országa bennetek van! Nem a latrokkal, főpapokkal, stb. kell foglalkozni!

 

Egyetlen kérdés a döntő: megjelenik-e ebben a világban az Isten jósága,

az Isten hatalma és ez a szeretet birodalma, vagy nem?

 

Krisztus meghirdette az Isten országát! Krisztus ezért az igazságért életét adta!

Az a kevéske jó, ami van a világunkban, az ennek a gyümölcse!

A mi emberi életünkben fel-felvillanó kedvesség, jóság, maradandó érték

az Isten akaratát kereső szívünkből és az emberekért meghozott áldozatokból

születik meg ezen a Földön!

 

Legyünk Isten országának polgárai!

Krisztus Király alattvalói!

Hadd mondjam ezt így!

 

+  A M E N  +

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Isten áldása segítsen bennünket! Legyen bátorságunk ezt az egyszerű mondatot kimondani: Az isteni Királyt, Krisztus Királyt akarjuk szolgálni! Aki erről lemond, az az embert se szolgálja! Nézzünk körül: az embertelenségen pusztult el a világ, akár mit mond! Nincs más út! Sajnos más utat hiába próbálgat az ember!

 

Istenhez fordulunk és tőle az emberekhez!

Legyen ehhez bátorságunk!

 

+  Á L D Á S  +