Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA A év (2020.)2020-03-25 00:00:00Olv.: 1Sám 16,1b.6-7 10-13b – Ef 5,8-14 – Jn 9,1-41

          A vakon született meggyógyítása

 

Szentmise bevezetése

 

Vigadozzál Jeruzsálem…

 

Kedves Testvérek! Nagyböjt IV. vasárnapja van. Ennek a vasárnapnak megszólító éneke örvendezésre hívja a híveket. Sok okunk nincs az örvendezésre, mert egy világjárvánnyal tusakodunk.

 

Annál inkább

szükségünk van az Isten vigasztalására!

 

Csoda folytán ezen a vasárnapon különböző csatornák elhozzák otthonainkba az Isten üzenetét. Most őszinte önvizsgálattal ünnepi szentmisénk bemutatására készülünk!

 

Köszönjük meg a fiatalok és a javakorabeliek áldozatkészségét!

Köszönjük meg az egészségünkért dolgozók emberfeletti munkáját!

Köszönjük meg a határainkat őrzők és a mindennapok rendjét szolgálók munkáját!

 

Kérjük Isten segítségét, általa fölismerjük azt,

hogy egymásra kell vigyáznunk Isten szerető oltalma alatt!

 

Bánjuk meg bűneinket!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek!

Az embert vonzza a magasság és a mélység, - mert látni szeretné. Látni szeretné a lényegest, ami a szemnek láthatatlan, csak lelki látással és a hit látásával érhető el!

 

Egyik nagy költőnk így fohászkodik: „Emelj fel Istenem a magasba, mint gyermekét az apja, a mosdatott magasba, hogy lássam a lényeget és akkor látok! Ne csak nézzek!”

Az ember nem szerezheti meg magának a látást, ez ajándék, a kegyelem ajándéka!

 

A kegyelem ajándékára van szükség ahhoz, hogy az ember akarata a dolgok mélységébe merítsen, ahol a bűn és a szeretet feszül egymásnak, ebből a szemszögből nincs mentség. Ennek a mai történetnek szereplője a vakon született ember. Föltesszük a kérdést: Miért gyógyította meg Jézus, miért gyógyította meg testi vakságát? Megsajnálta? Megesett rajta a szíve? Ha így lenne, akkor Jézus miért nem gyógyított meg minden vakot?

 

Ez a vakon született ember hitt Jézusnak

és engedelmeskedett neki!

Hallottuk a történetet, a döntő,

hogy Jézus lelki látással ajándékozta meg ezt az embert,

nem csupán a szeme világát adta vissza!

Hallottuk a párbeszédet is.

Jézus tette fel a kérdést:

Hiszel-e az Emberfiában? Ki az Uram?

Az, Aki veled beszél!

Szinte felujjongott:

Hiszek Uram és leborult előtte!

 

Nagyon fontos ennek a evangéliumnak az üzenete mindegyikünk számára.

Jézus azért jött, hogy megszüntesse a vakságunkat

és elvezessen mindnyájunkat a lelki látásra!

 

Jézus igazságot szolgáltatni jött erre a világra, nem abban az értelemben, ahogy gondolunk erre, használjuk és halljuk: igazság. Jézus egyszerűen engedi, hogy a tettek megszólaljanak!

 

Vannak, akik látnak, de lelki látásra nem vágyakoznak!

Vannak, akik látnak, de nekik nem elegendő ez a látás,

amit emberi szemükkel látnak,

hanem lelki látásra vágyakoznak!

 

Ezt a jézusi kijelentést kell rendbe tenni magunk számára

Jézus megjegyzi: „Azért jöttem a világra, hogy ítéletet tartsak: akik nem látnak, lássanak és akik látnak, elvakuljanak.” /Meglévő lelki világosságukat is elveszítik./ Meghallotta néhány farizeus és megkérdezték Jézust: Csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt: Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok: Látunk. Ezért megmarad bűnötök!

 

Vannak, akik látnak, de „ne lássanak!”

Akik a lelki látásra nem vágyódnak. /A gőg., elzárkóznak Jézustól./

 

Vannak, akik nem látnak és mégis „lássanak!”

Akik vágyódnak a lelki látásra! /Az alázat/

 

Két kérdéskörrel szembesülünk

Az egyik kör, akik úgy gondolják, hogy amit emberi szemükkel látnak, az nekik elegendő, lelki látásra nem vágyakoznak. Jézus valamiképpen azt fejezi ki, hogy akikből ez a fajta vágy, ez az igény a lelki látásra hiányzik, azoknak a látása sem értelmes. Látnak, de a lelki látás távol van tőlük. Kik ezek? Ezek azok, akiknek nincs Istenük, akik úgy gondolják, hogy Isten nélkül lehet élni, földi életüket Istentől távol szervezik, formálják és alakítják mindenben.

 

Ezek azok, akik másképpen látják a világot, mint a hívő emberek, azt a világot, ami az Isten teremtménye, amit az Isten adott nekik. Ezek az emberek úgy gondolják, hogy ez a világ az övék, – azt is mondhatnám - elrabolják a világot az Isten kezéből és kényük-kedve szerint szervezik ezen a Földön az életüket, a Föld törvényeivel semmit se törődve.

 

Ezek az emberek azok, akik nem az embert akarják, hanem valamit akarnak az embertől. Ezek azok, akik kihasználják a másik embert. Ezek az emberek azok, akik sajátosan értelmezik a maguk életét. Úgy gondolják, hogy függetlenek, azt tehetnek, amit akarnak. Valójában a maguk útját járják, látnak, de a lelki látás távol van tőlük.

A másik kör, akik látnak a szemükkel, de fölismerték azt, hogy ez a látás nem elegendő az embernek. Az ember vágyakozik a lelki látásra. Ez az ember az, aki fölismeri az Istent, aki értékeli Isten ajándékát, azt, hogy Isten szeret bennünket. Akik belátják azt, hogy az embernek szüksége van arra, hogy az Isten szeretete igazolja. Akik az Isten szeretetét magukévá teszik és tovább adják embertársaik felé. Elfogadják a szeretet kockázatát.

 

Ezek az emberek azok, akiknek a lelki látása, a hit szerinti látása a Lélek világosságát jelenti, akár így is mondhatnám: erkölcsös emberek. Az erkölcs a lélek egészsége, az egészséges lélek közösséget vállal Istennel, emberrel. Az egészséges lélek normákhoz igazodik, normák szerint, értékek szerint él, azokhoz igazodik és felelősséget vállal önmagáért – amennyire lehetséges – és felelősséget vállal a másik emberért abban a hitben, hogy adósai vagyunk egymásnak, egymással közösségben, egymásért áldozatban éljük a mindennapjainkat.

 

A járvány legyőzése

Éppen most ezekben a napokban, amikor ezzel a világjárvánnyal harcolunk, akkor döbbenünk arra rá, hogy mennyire összetartozunk, mennyire szükségünk van egymásra és ezek a lelki értékek mennyire rendezik, szervezik a mindennapjainkat és hozzák nekünk a reményt, hogy folytatódhat az élet! Egyesek szerint vagy legyőzzük ezt az ellenséget, ezt a járványt, vagy egyszerűen tovább áll és ígérhetjük új tapasztalatokkal, új fölismerésekkel, egymással közös életünket közösségben Istennel! Az emberi életünk Isten és ember közös története. Közösségben egymással, hiszen a világ emberi közösségek világa.

 

A lelki látás Isten ajándéka

A mai evangélium szerint Jézus meggyógyította ennek az embernek a testi vakságát, de ennél sokkal de sokkal többet adott neki, a lelki látást, a hittel való látást. Jézus nekünk is ezt kínálja. Isten jóságából a testi szemünkkel látunk. De az, amit ezzel a szemünkkel látunk, nem lehet elég az embernek. Isten a lelki látás, a hittel való látás ajándékát készíti nekünk!

 

Új látásmódot, lelki látás, ami azt jelenti:

az embernek van Istene és a másik ember a testvére!

 

Nagyon szeretném, ha a mai vasárnapon ezen elgondolkodnánk. Sötétben nem lehet élni. Lehetetlen, hogy elég legyen az ember számára a testi látása. Nagyon nagy igazság, hogy az ember nagy kalandja, kiutat keres a sötétségből. Aki ezt a kalandot vállalja, az Istennel találkozik, Isten megajándékozza a közelségével! Isten a lelki látás ajándékát készíti számára!

 

Az elmúlt napokban volt Istenes Szent János Atyánk ünnepe, akinek a titka valamiképpen abban fejeződik ki, amit az Isten a vele találkozó embernek ajándékoz!

 

Isten az ember szívébe helyezi az ember szemét,

mert az ember csak a szívével lát jól!

Valamiképpen ez a lelki látás világa!

Kívánom mindenkinek ezt az isteni ajándékot!

Isten helyezze mindegyikünk szemét a szívébe,

hogy aztán meglássuk elsősorban azt, hogy mire is születtünk!

Mit jelent az, hogy felelősek vagyunk egymásért!

Egymásra bízott bennünket az Isten!

Vigyázzunk egymásra!

 

+  A M E N  +

Könyörögjünk

 

Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik, kérünk, ragyogja be szívünket kegyelmed fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, fölségednek kedves és őszintén szeressünk téged, Krisztus a mi urunk által.                   Amen

 

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek!

Isten áldásáért esedezünk! Minden szentmise ezzel az áldással indít bennünket az utunkon tovább. Abban a hitben mutattam be ezt a szentmisét, imádkoztunk Isten előtt, hogy az ő áldása el ne fogyjon, kísérje utunkat, – talán inkább így mondanám - hordozzon bennünket!

 

Legyen folytatása nem csak az utunknak,

hanem magától értetődően az életünknek!

 

+  Á L D Á S  +