Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA B év (2021.)2021-02-28 00:00:00Olv.: Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18 – Róm 8,31b-34 –

         Mk 9,2-10  Urunk színeváltozása

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Európa alapító atyáikként gondolunk De Gasperire, Schumanra, Adenauerra. Schumannak volt egy nagyon fontos mondata, azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon, nagyböjt II. vasárnapján a szívünkön kopogtat:

 

Európa vagy keresztény lesz!

Vagy nem lesz!

 

Nagyböjtben vagyunk, megváltásunk titka fölött elmélkedünk és szeretnénk magunkévá tenni azt az utat, ami az üdvösség útja! Azért is nagyon aktuális, hogy Schuman jövendölésére figyeljünk, mert ma szekularizált Európában élünk. Nem keresztény Európa már a mi Európánk. A kérdés az, hogy össze tudjuk-e szedni az erőinket?

 

Tudunk-e a keresztény Európának kovásza lenni?

 

Kérjük a Jóisten segítségét ezen a mostani szentmisén, hogy megváltott emberként az üdvösségre vezető utat tudjuk járni! A szentmisét a papokért ajánljuk fel, hiszen szükségünk van arra a táplálékra, amely ennek az asztalnak tápláléka, az Élő Kenyérre, Krisztusra! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljünk.

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek!

Istennek fontos a világ sorsa! Istennek nem közömbös, hogy mi történik velünk. Milyenek a mindennapjaink? Van-e jövőnk? A nagyböjti szent idő ezt a kérdést teszi világossá számunkra: Az ember üdvössége azon múlik, hogy az ember kész-e Isten szövetségese lenni? Hiszen az üdvösség Isten és ember közös műve! Pontosan ettől szenvedünk oly sokat Európában, Magyarországon, elhagytuk az Istent.  Istennélküli világot épít Európa!

 

A kérdés az,

 hogy visszatalálunk-e az Istenhez?

 

Fölismerjük-e, hogy egyedül Istennel szövetkezve oldhatjuk meg a világ problémáit, egyéni életünk problémáit! Számomra felejthetetlen, hogy mekkora üzenete van annak, hogy ki is az ember Szövetségese! Ha csak ember az ember szövetségese, akkor csak egy emberi világról lehet szó. Jaj, ha kimarad az Isten ebből a kapcsolatrendszerből! A zsidók számára mindent meghatározott, hogy az Isten szövetséget kötött velük. Ez volt az Ószövetség!

 

Most arról ne beszéljünk, hogy mi volt ennek a szövetségnek a célja. Fájdalmas, hogy sokkal, de sokkal kevésbé volt fontos mindig is a számunkra. Pedig ez a világ megváltásának a műve, hogy Isten velünk új szövetséget kötött, új szövetséget ajánlott az embernek. Konkrét példáját éltem át 1992-ben, amikor a szerb hadsereg körgyűrűt húzott Vukovár köré. Ott volt a szétrombolt városban négyezer idős ember. Amikor a Raseta generálisnál az ő érdekükben közbenjártam, azt igyekeztem elérni, hogy engedje el ezeket az embereket. Ne legyenek a halál áldozatai egy utolsó ütközet során.

 

Amikor úgy tűnt, hogy a tárgyalások sora nem tud továbbmenni, akkor isteni sugallat volt talán, azt a kérdést tettem fel ennek a generálisnak: Tudja-e, hogy ki a szövetségesem? Rám nézett! Így folytattam, nekem olyan szövetségesem van, akit még senki nem tudott legyőzni! Erre nagyra tágult a szeme ennek a katonának. Ki az? Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus! Rám nézett ez a kemény ember, szürke farkasnak mondták. Megjelent egy könnycsepp a szemében.

 

Megszületett a Generális válasza:

Igen! Elengedem őket!

 

Nagyböjt II vasárnapján ezen a kérdésen kell elgondolkodnunk: Szövetségben az Istennel fel tudjuk-e építeni a Lélek birodalmát? Az emberi élet a hit és az ígéretek feszültségében telik el. Talán így is mondhatnám, a hit erejében és az ígéretek teljesülésében várjuk azt, hogy megerősödjön a lelkünk! Végeredményben Schuman is erről beszélt.

 

Az egész világnak erre van szüksége:

Fölépíteni a Lélekre hivatkozó világot!

 

Ezt Isten országának mondjuk a Biblia nyelvén. Hogyan lehet ezt fölépíteni? Hitre hivatkozva, Isten ígéretében bizakodva, reménykedve és ebben az esetben a lelki értékek kerülnek előtérbe. Jézus Krisztus üdvözítő műve pontosan erről szól. Talán így is mondhatnám kicsit drámai képekkel kifejezve, hogy Jézus életének – az üdvösség szempontjából – a kezdete és a vége között történtek jelenítik meg a világ üdvösségét!

 

Mi volt a kezdet? A megkeresztelkedése: „Ez az Én szeretett Fiam, - szólt az égi szózat – Őt hallgassátok!” Aztán a pusztába megy, ahol megerősödik Benne a Lélekre hivatkozó küldetése. A Lélek vitte a pusztába, ahol a sátánnal kellett megharcolnia a Lélek uralmáért!

 

A vég: Beteljesedett!

Amit a pogány mondott: Valóban Isten Fia volt!

 

Emberi életünk a hit és az ígéretek közötti feszültségben éli mindennapjait. Jézus megmutatta példájával, mit jelent az, hogy az embernek ügye van, üdvösség ügye, akár így is mondhatnám. Ennek kimenetele azon múlik, hogy az Isten akarata meghatározó és eligazító a számunkra! Ez az üdvösség útja! Jézus beszélt az ő küldetéséről az apostolainak, de ők se értették. Ők is másfajta Messiást vártak, olyan zsidó gondolkodás szerinti Messiást: Szövetségesük az Isten, aki mindig velük van akármilyenek is ők. Diadalra viszi velük a művét az Isten! Ilyenfajta Messiásról gondolkodtak az apostolok is.

 

Jézus sok-sok tanítás után beszél a megváltásról velük, a szenvedéséről és a haláláról. Értetlenkednek. Történik ez a jelenség, amiről ma hallottunk az evangéliumban, Jézus fölmegy a hegyre és az égből szózat hallatszik, ami a megkeresztelkedésekor is elhangzott:

 

„Ez az Én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”

Ez üzenet volt a három kiválasztott apostolnak:

Ő az Isten Fia!

Ne azzal foglalkozzanak ők, hogy hogyan bontakozik ki az üdvösség műve. Milyen utat jár be Jézus Krisztus. Gondoljanak arra, hogy Ő az Isten Fia és ezt az utat az Isten jelölte ki Jézus számára és Ő erre az útra igent mondott. Ezért olvastatták fel velünk Ábrahám történetét is. Ábrahám áldozata és Izsák áldozata közös áldozat. Ábrahám áldozata a legkedvesebb! A fiát, a jövőjét volt képes Isten kérésére akár feláldozni! Közbelép az Isten! Az ember megváltása szempontjából döntő, hogy Istennek nem különböző áldozatok kellenek, hanem a Vele való emberi kapcsolat minősége, milyensége határoz meg mindent!

 

Talán valami fölvillant az apostolok számára abból, hogy mit is jelent a megváltás útja, Jézus életútja. Péter sátrakat akar építeni. A világ megváltása sokkal többről szól! Mi Jézus nyomában járunk, ez az Újszövetség útja. A mi utunk is a keresztséggel kezdődik és tart az életünk végéig. Fölmerül bennünk is, ilyen sokat kíván tőlünk az Isten? Ilyen nehéz ez az út?

 

Nehéz az élet útja! Nagyon sok áldozatot, a hit áldozatát kívánja tőlünk az Isten. Ehhez a mindvégig való hűséget kívánja az Isten. Avilai Nagy Szent Teréz perlekedett az Istennel! Ilyen nehéz az üdvösséges út, a lelkiek által meghatározott út Uram? A válasz neki: Hozzám tartozol, gyermekem vagy! Uram ezért van olyan kevés barátod, mert ilyen nehéz ez az út!

 

Csak egy válaszunk van:

Saját Fiát sem kímélte az Isten! - Hallottuk a szentleckéből!

 

Üdvösséges út csak ezen az úton lehetséges! Ez az üdvösség útja! Nincs más! A hitben, a hitbéli döntés által összetartozni Istennel és mindvégig hűségesnek maradni ahhoz, amit az Isten vár tőlünk. Ez az életünk kockázata! Nagy kockázat Istenhez kapcsolni az életünket!

 

Nagy áldozatokat kíván az embertől az, hogy az Isten akarata legyen a legfontosabb! Így ragyog föl a Lélek ereje ebben a világban! A mi emberi életünk is erről szól! Minden emberi találkozásunk az Istennel való találkozásunkkal hasonlítható össze! Amikor egymással találkozni akarunk, egymásra igent mondunk, azt se tudjuk, ki az a másik. Mekkora kockázat!

 

Azért a másik emberért minden áldozatra is készek vagyunk, hogy a vele való találkozás, a vele való összetartozás, egység legyen az életünk értelme. Mindenfajta más találkozás csak szövetkezés, általában az egyéni érdekeink világa. Ne is beszéljünk róla. Azok a találkozások számítanak, amikor a Lélek ragyog föl a találkozásunkban! A másik ember úgy értékeli, hogy érte kockáztatunk, érte áldozatot hozunk. Ez az, ami bennünket összetart, ez a lelki kapcsolat egymással! A keresztény ember útját ez határozza meg és ez bizony nagyon nehéz!

 

Nagyböjt II. vasárnapján ez a kérdés bontakozik ki számunkra, a megváltó Krisztus útja! Tudomásul kell vennünk, hogy a szeretet és a szenvedés összetartozó misztériumok! Ha valakit szeretünk, Isten a minta, istenkapcsolatunk a minta, akkor ez azt jelenti, hogy vele össze akarunk tartozni, kockáztatunk érte úgy, hogy azt se tudjuk, hogy mi lakozik benne. Minden áldozatot is meghozunk érte, hogy éljen ez a kapcsolat. Akkor fölragyog a Lélek!

 

Az élet a Lélek hatalmát nyilatkoztatja ki, vagy nem számít!

 

A megváltás, a nagyböjti idő ezt az igazságot jeleníti meg a számunkra. Bátorít Jézus példájára, hogy valóban Isten szövetségesei legyünk, ami a Lélek világa, ami az Isten birodalma ebben a világban! Ha ezt sikerül megjeleníteni emberi kapcsolatainkban, házasságunkban, családi életekben, szerzetesi közösségekben, az Egyház életében, akkor ezek az értékek egy lelki világ megjelenítői! A keresztény konzervatív értékek ezek.

A kérdés az, hogy mi újra fölismerjük-e azt, hogy Isten szövetségesei lehetünk! A hit döntéseiben Istennel összetartozunk, egymással összetartozunk, akkor az üdvösség útján járunk, ami nagyon nehéz, de azért születtünk, hogy értelmes életet éljünk!

 

Értelmes életet csak a Lélek felől élhet az ember!

Isten segítsen mindnyájunkat az üdvösségre!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Most az Úr imádságát imádkozzuk. Kérjük az Isten Szentlelkét, hogy a küldetésünket be tudjuk tölteni és megújuljon a kereszténységünk. Ez a világ, amelyben élünk, megtagadja azt az örökséget, az igazi keresztény örökséget: a keresztény közösséget, amely az önkorlátozó ember műve. Közösségben csak az önkorlátozó emberek tudnak élni!

 

Ez az Egyház ajándéka a világ számára:

A keresztény közösség, ami az önkorlátozó emberek műve!

Az a világ, amelyben élünk ez ellen harcol!

 

Isten segítsen bennünket, hogy a Lélek erejében helytálljunk!

 

Mi Atyánk…

 

Könyörögjünk

Dicsőséges Szent Testedet és Véredet magunkhoz véve hálát adunk Urunk, mert már itt a Földön mennyei ajándékaidban részesítesz minket, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.                                                                                                                                  

Amen

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Nagyböjtben éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyek lelki érzékenységünket mélyíthetik. Egyik ilyen pénteki napon a keresztútjárás, ami nagyon alkalmas arra, hogy az ember elgondolkodjon az életúton. A mi életutunk a krisztusi út képe! Most az áldással befejeződik a szentmise, külön is gondoljunk beteg Testvéreinkre! Elég sokan ebből a mi közösségünkből is ezzel a világjárvánnyal küzdenek! Ezzel az áldással küldjük nekik a szeretetünket és Isten segítségét!

 

Megkülönböztetetten szeretném ezzel az áldással az örömünket is kifejezni közösségünk egyik kedves Tagjának, aki a ministránsok körében oly sokszor szolgált, Jocikának! Nagyon megpróbálta a Jóisten! Pár hét alatt hat műtéten esett át ez a húszéves Fiú. Most egy korrekciós műtéttel a kivezetős állapotot megszüntették. Túl van azon a nagyon nehéz időszakon! Ő mindig azt kérte tőlem és általam, hogy imádkozzunk érte! Most Isten áldásával küldjük a szeretetünket neki is! Az összetartozásunk is erősítse őt!

 

Március 8-án Istenes Szent János ünnepe lesz, aki a Betegápoló Irgalmas Rend megálmodója, akkor majd ünnepelünk! Erről jövő vasárnap még szólok!

 

+  Á L D Á S  +