Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

VIRÁGVASÁRNAP B év (2021.)2021-03-28 00:00:00Olv.: Iz 50,4-7 – Fil 2,6-11 – Mk 11,1-10

         Jézus bevonul Jeruzsálembe

 

Szentmise bevezetése

 

Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük ma,

amely a világ legnagyobb drámájának nyitánya!

 

Kedves Testvérek! Krisztus misztériumát értelmezi ez az ünnep és húsvét misztériumát ismerhetjük meg. Miben áll Krisztus titka? Értünk szenved, meghal, feltámad! Miben áll húsvét misztériuma? A szenvedés és a halál a feltámadásban nyer értelmet! Jézus Krisztus értünk lett Emberré, vállalta emberi sorsunkat! A szenvedés, a halál az embersorshoz tartozik.

 

Jézus helyettünk és értünk halt meg, bizonyos értelemben helyettesítő szenvedés ez! Nyilvánvaló, nem helyettünk szenvedett és helyettünk halt meg, de értelmet adott a szenvedésnek és a halálnak! Akiért szenvedni képes az ember, akiért szenvedni kész, annak az embernek az élete fontos a számára. A mai ünnep ezt a nagy igazságot fejezi ki, hogy a kereszténységhez hozzátartozik a szenvedés és a halál értelmezése.

 

A mag képére gondoljunk, ha el nem hal, egyedül marad! Ha az ember nem kész szenvedni, akár az életét is kockáztatni a másik emberért, akkor az emberi élet elszegényedik! Mi lenne, ha Krisztus jeruzsálemi bevonulásával fejeződne be az ő élettörténete? A megváltás társadalmi, politikai mítosz lenne. Mit ér az a vallás, amelynek az ember legnagyobb problémájára, szenvedésére, halálára nincs válasza, nem képes vigasztalást nyújtani.

 

Ezért sajnálhatjuk a pogányokat, a hitetleneket, mert az ő számukra az emberi szenvedésre, megpróbáltatásokra, halálra nincs válasz. A mai ünnepen, amikor Jézus Krisztus nyomába szegődünk, akkor ez a titok bontakozik ki számunkra, amely nem magától értetődő.

 

Ez a titok hosszú idők során teljesedik ki az életünkben,

amikor fölismerjük, mekkora ajándék egymásért élni!

Mekkora ajándék egymásért áldozatot hozni!

Mekkora értelme van annak a szenvedésnek,

amit azért vállalunk, mert szeretjük egymást!

 

Gondoljunk azokra az apostolokra is, akik Jézus bevonulásakor nem értették az üzenetet! Jézus szenvedése, halála és feltámadása után nyílik meg számukra az üzenet. Akkor fogták fel, hogy az emberi élet értelme bontakozik ki Jézus útjából, a mi emberhez méltó utunkból is.

 

Vegyük a bátorságot és lépjünk Krisztus nyomába!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! A mai ünnep virágvasárnap, Jézus jeruzsálemi bevonulása Jézus életének két legellentétesebb pólusát, a dicsőséget és a megaláztatást, a dicsőséget és a szenvedést, a kiszolgáltatottságot kapcsolja össze! Virágvasárnapján Jézus elfogadja a nép dicsőítését. Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulása - a szentmise bevezetőjében említettem - a világ drámájának a nyitánya. Ez azt is jelenti, hogy dicsőség és szenvedés keresztény világunkban értelmezhetők. Jézus sohasem fogadta el a néptől a dicsőítést. Hányszor akarták királlyá tenni.

 

Gondoljunk arra a jelenetre, amikor Jézus ezreket etetett. A népnek a kenyérmessiás nagyon közeli volt, gondolataikat is betöltötte, Jézus elutasította a dicsőítést. Most pedig fogadja a nép köszöntését. Voltak, akik értetlenkedtek: hogy-hogy, valami történt? Jézus ebben az esetben magától értetődően fogadja a dicsőítést, az értékelést, a megbecsülést?

 

Jézus maga mondja: „Ha ők elhallgatnak, akkor a kövek fognak megszólalni!” A mostani időszakban majdnem ott tartunk, hogy a köveket kell tanúnak hívni, mert mintha elhallgattak volna azok, akik Jézusnak köszönhetik az új élet lehetőségét. Az istenellenes világ nem hallgatott el, éppen ellenkezőleg az ő igazságaikkal állnak elő, amelyek nem az élet igazságai.

 

Most viszont Jézus elfogadja, hogy királynak választják! Az emberiség megmentő Királyát köszöntjük virágvasárnapján, Jézus jeruzsálemi bevonulásakor. Jézus mondta: „Az Én országom nem ebből a világból való!” Az Ő Királysága magától értetődő a születése okán, a szerint, hogy a jövendölések beteljesedtek az Ő életében. Legfőképpen Ö a Szeretet Királya!

 

Ilyen kicsi kápolnában, ahol ez a hatalmas kereszt uralja a légkört, könnyű talán arra gondolni, hogy Jézus Krisztus a szeretet által valóban győzedelmes király! Nincs még egy akkora erő a mi emberi világunkban, mint amekkora a szeretet ereje. A szeretet ereje legyőzhetetlen! A szeretetet lehet kigúnyolni, a szeretetet lehet semmibe venni.

 

Élni viszont csak a szeretetből lehet!

Egymást éltetni

csak az egymás iránti szeretet által,

az egymásért hozott áldozatok árán lehetséges!

 

Az idei virágvasárnap ezzel a kérdéssel szembesít bennünket: Mit jelent számunkra, hogy Jézus a szeretet királya? Mit jelent számunkra, hogy Jézus Krisztus megjeleníti ebben a világban az emberi erővel, hatalommal szemben az isteni szeretetet? Arra akar bennünket rávenni, hogy válasszuk az életnek – mondhatom így – ezt a rendező elvét, ezt az éltető elvét!

 

A Jóisten segítsen bennünket abban, hogy az isteni szeretetet és legyen bennünk elegendő elhivatottság arra, hogy az egymással való kapcsolatunkat ez a krisztusi példa, ez a keresztény értékrend határozza meg! Nagyon sajátos életpéldára szeretnék hivatkozni, ami 1496-ban történt. Savonarola – ismerős a név számunkra – nagy szónok, nagy előadóművész. Firenzében virágvasárnap ünnepén a firenzei dómban prédikált.

 

Egy adott pillanatban megragadta az oltáron lévő keresztet és fölemelte: Firenzeiek, akarjátok-e királyotoknak a Mindenség Királyát? Csoda történt! A tömeg fölujjongott és zengett a hatalmas székesegyház: Akarjuk! A mai napig jegyzik Firenzében, a szenátus épületében azt a tanúságot, amit 1496-ban a firenzeiek vallomásszerűen megjegyeztek! Őrzik a mai napig: Jézus Krisztus a firenzei népnek és a szenátusnak királya! A mai ünnepen ez a kérdés felénk is szól: Akarjátok-e a Mindenség Királyát királyotoknak?

 

Magyarok, akarjátok-e Krisztus Királyt,

a Szeretet Királyát királyotoknak?

Kis Hazánkban, a nagy Európában, a még nagyobb világban

egyre többen eljutnak-e erre a felismerésre,

hogy a Krisztustól tanult áldozatban fogant szeretet

az egyetlen elv, amely az életet szolgálja?

 

Legyen bátorságunk ehhez a döntéshez!

 

+  A M E N  +

 

 

Jézus Krisztus szenvedéstörténete következik, ami a mi történetünk, minden értünk történik. Jézus szenvedése helyettesítő szenvedés, de nem helyettünk szenved. Egyetlen lehetőségünk van, hogy ebből a szenvedésből tanuljunk! Kérjünk Istentől elegendő lelki erőt ahhoz, hogy boldog életet élhessünk! Néhány vasárnappal ezelőtti evangélium kapcsán említettem:

 

Az ember számára az a fontos ember, akit magánál jobban szeret!

Ez a jobban határoz meg mindent! Ennél alább nem adhatjuk!

Isten adjon nekünk halló fület, értő szívet, hogy eljusson hozzánk ez az üzenet!

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedéstörténetének

előadása következik

 

 

 

Könyörögjünk

Mennyei Eledellel tápláltál minket Istenünk, könyörögve kérünk, hogy akik Szent Fiad halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahová törekszünk Krisztus, a mi Urunk által.                                                             Amen

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! A mai virágvasárnappal elkezdődik a szent nagyhét, amely üdvösségünk titka szempontjából a legfontosabb hét. Az üdvösség üdvrendi kérdés, Isten és ember kapcsolatáról szól. Ez a hét abban akar nekünk segíteni és megerősíteni, hogy a mi életünk közös történet Istennel, aki minket szeret, aki értünk van, aki velünk van!

 

Következésképpen a mi közös történetünk egymással innen forrásozik. Egymásért vagyunk, egymással közösségben vagyunk. Ez úgy tűnik, hogy Isten segítsége nélkül elképzelhetetlen! Ez a kereszténység ajándéka a világ számára. Ez az isteni titok, amit ha megsejtünk, akkor van remény arra, hogy a mindennapjaink valóban közös történetté válnak egymással is.

 

Jóisten segítsen mindegyikünket abban, hogy ez ne csak tudás, vagy álmodozás legyen, hanem valóban lássuk be, az egyetlen helyes emberi magatartás, hogy egymásért, egymással közösségben vagyunk. Nem könnyű, de az élet megéri, hogy ez által boldogok legyünk!

 

Nagyhét során nagycsütörtökön este ½ 6 órakor lesz a szentmise. Nagypénteken az úgynevezett csonkamise szintén este ½ 6 órakor lesz. Nagyszombaton este 5 órakor lesz a szertartások kezdete.

 

+  Á L D Á S  +