Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP A év2017-08-04 00:00:00Szentmise bevezetése

Minden vasárnap az Istenhez szeretnénk közelebb kerülni, vele akarunk találkozni!
Abban hiszünk, ha Istennel összetartozunk, akkor az egymással való kapcsolatunk is minőségileg változik!

Kedves Testvérek! Szeretettel köszöntjük közösségünkben Gyula Atyát, aki kórházunkban keresi gyógyulását. Hála Istennek hosszú életet él. A gyulafehérvári szemináriumban nagyon fontos feladata volt, mint professzornak, tanárnak. Aztán ide jött, hogy segítsen a különböző gondokkal küzdő magyar Egyháznak, szerzetes közösségeknek. Egy női szerzetesrendben a lelki szolgálatokat végzi évek óta. Ervin Atyát – akit mindenki ismer – ő is tanította.

Ezt a szentmisét azokért ajánljuk fel, akik különböző megpróbáltatásokkal szembesülnek, legyen ez betegség, családi probléma, természeti csapás. Mindegyik lelkileg próbál meg bennünket, ezért lelki erőért imádkozunk! Kérjük azok számára, akik ezekkel küzdenek, hogy el ne fogyjon a lelki erejük!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek!
A régi igazság és az új igazság nagyon közel van egymáshoz! A régit mindenkinek egyszer végig kell gondolni! Az ő számára a régi ilyenkor egyedülálló, egyszeri! A régi igazság kerül elénk, - így is mondhatnám - az egyetlen igazság! Ez olyan fontos, hogy ezt mindenkinek legalább egyszer bölcs szívvel meg kell hallgatni! Salamon kért Istentől bölcs szívet a maga számára, hogy tudjon jól gondolkodni, tudjon különbséget tenni a jó és a rossz között!

A mai vasárnapon Jézus
kereszténységünk alapigazságát osztja meg velünk!

Ez Jézus küldetésének lényege!
Ezért lett Emberré, ezért élt közöttünk példát adva, ezért adta oda az életét! Ez a megváltásunkat jelenti!

A keresztény küldetésről van szó! Aki kereszténynek tartja magát, vagy keresztény szeretne lenni, annak mindenképpen szembesülni kell ezzel az igazsággal, amit Jézus nagyon egyszerűen fejezett ki. Amikor elkezdte munkálkodását a harminc éves csend után ott a kafarnaumi zsinagógában ez az igazság így hangzott:

Elérkezett hozzátok az Isten országa!
Ez a lényeg, ezzel kell nekünk szembesülni!
Mit jelent számunkra ez a fogalom: Isten országa
Az egész életszemléletünk ezen fordul meg! Néha így szerepel a Szentírásban, hogy mennyek országa. Ugyanazt jelenti, mint az Isten országa, csak a zsidók Isten nevét nem ejtették ki, ezért egy másik evangélista így mondja: Elérkezett hozzátok a mennyek országa! Azért fontos ezt végiggondolni, mert mindegyikünket utolér az a kísértés, ami a zsidóknak is nagy kísértést jelentett, akik úgy gondolták, hogy Isten országa emberi, földi, e világi ország.

Amikor Jézus ezt kimondja, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa, akkor ez örömhír, jó hír, evangélium és ez azt jelenti, hogy minden megváltozhat! A szent írók ezt a fogalmat: az evangéliumot - a mi nyelvünk szerint örömhírt – a civil világból hozták a Szentírásba. Amikor a császár, a legfőbb e világi uralkodó - akihez a pogány világban istenként fordultak az emberek – kihirdetett egy igazságot, azt így írta le a császári dokumentum, hogy evangélium! Ez mindig azt jelentette, hogy a megoldást hozza azok számára, akikhez eljut ez a császári üzenet! Innen kell megközelíteni nekünk is ezt a fogalmat, hogy helyesen értelmezzük: Elérkezett hozzátok az Isten országa!

Ez Jézus evangéliuma, örömhíre, üzenete nekünk, abban az értelemben, hogy ez elhozza nekünk a megoldást, az életünk megoldását!

Isten országa bennetek van

Jézus világosan és egyértelműen kijelentette, hogy ennek az ország fogalomnak semmi köze nincs a zsidók elvárásához! A zsidók földi értelemben gondoltak az országra, amely majd elhozza nekik az e világi életükben a megoldást. Jézus egyértelműen kijelenti:

Az Én országom nem ebből a világból való!

Ez sejteti azt, hogy másra kell gondolnunk, amikor az ország fogalmát halljuk. Helytelen az is, ha az ember arra gondol, hogyan lehet bejutni az Isten országába. Sehogy! Nem erről van szó! Egészen mást jelent! Isten országába nem bejutni lehet, az Isten országát befogadni lehet!

Jézus maga mondja: Isten országa bennetek van!
Isten országa köztetek van!

Nem egyszerű ezt megérteni!

Jézus ezért azt mondja: – hallottuk – Isten országa kincs!
Kincs, amire ha valaki rátalál, akkor mindenét odaadja érte!
Mindenét, mert mindent ígér és ez a döntő!
A Szentírás kijelentése, eligazítása azt mondja: Ahol a kincsetek, ott a szívetek is!

Összegezzük a szempontokat. Isten országa nem e világból való, nem olyan értelemben ország, mint a földi országok. Isten országa nem olyan, amibe be lehet költözni, hanem Isten országa bennünk van, mint olyan kincs, amiért mindent odaadtatok! Ha az ember erre rátalál, akkor ez mindent megér! Ha nem, akkor elvétettünk valamit! Az ember nagy kísértése, hogy alkudozik! Szeretnénk valamit, de olcsón! Nehezen fogadjuk el, hogy mindennek ára van!

Ennek a kincsnek, amit Isten országának mond Jézus, olyan nagy az ára, hogy ezért mindent oda kell adni!
Az apostolok, amikor még nem voltak apostolok és találkoztak Jézussal, akkor elhagyták mindenüket és követték őt! Ezek az igazságok, ezek a kijelentések szépen kijelölik az irányt!

Mit jelent ez a kincs

Jézus meghirdeti az ember életének megoldását, az ember üdvösségét, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mindenképpen ragaszkodjon, hanem elhagyta azt a helyzetét és értünk Emberré lett! A Szentírás szerint Jézus kiüresítette Önmagát! Mindent levetett, ami ijesztő, félelmetes, vagy lehetetlennek tűnik nekünk embereknek. Egy lett közülünk, olyan, mint akármelyikünk, a bűnt kivéve! Jézus bemutatja az életét, tanít bennünket, értünk szenved és meghal, hogy megváltson bennünket!

Innen már értjük, hogy mi ez a kincs!
A kincs az, hogy Jézus számára mi mindennél fontosabbak vagyunk!

Isten országa

Tehát nagyon lényeges, hogy ez az ország, Isten országa azt jelenti, hogy Jézussal eljött hozzánk az Isten!
Isten országa nem más, mint az Isten jelenléte a mi világunkban!
Isten országa nem más, mint Jézus jelenléte a mi világunkban!
Isten országa nem más, mint Jézus magatartása, gondolkodása, tanítása, életvitele a mi világunkban!

A Kincs

Jézus azt akarja, hogy mi szembesüljünk ezzel az igazsággal és fölismerjük:
A mi számunkra Isten ismerete Isten szeretetét jelenti!
A mi számunkra Jézus jelenléte Jézus közelségét jelenti!
Ez a kincs!

Isten azáltal ment meg bennünket, hogy szeret minket!
Akit szeretnek, annak az életét megmentették!
Akit nem szeretnek, az elveszett ember!
Csak annak az élete megmentett, akit szeretnek!
Csak annak az élete megmentett, akiért áldozatot hoznak!

Jézus megajándékozott bennünket a jelenlétével, értünk áldozza az életét! Értünk van! Akiért Valaki van, aki jelen van annak a másik embernek az életében, annak az embernek az élete megmentett! Aki egyedül van, az elveszett!

Isten országa: Jézus értünk!  Jézus velünk!
Akiért Jézus az életét adja, annak az embernek az élete megmentett!  Ez a kincs!

Isten országa bennetek van! Nem a földi ország lesz Isten országává! A földi országban benne van az Isten országa, mint a földbe rejtett kincs! A földi országban benne van az Isten országa Jézus jelenléte által, tanítása, áldozatai, cselekedetei által!

Isten országa benne van ebben a földi országban: általunk!
Isten országa bennetek van úgy, mint a földbe rejtett kincs!

Az ember meghal önmagának

Bennünk azért van a kincs, ha bennünk van, mert mi fölismertük ezt a kincset! Mit jelent? Fölismeri valaki Isten ismeretében, Isten hitében, Jézus szeretetében, hogy az ő élete ebben a földi országban akkor lesz Isten által ajándékozott kincs, ha az ember meghal önmagának!

Akkor van bennünk az Isten országa, ha mi magunk meghalunk önmagunknak
és egymásért élünk úgy, ahogy ezt Isten szeretete kinyilatkoztatja, úgy, ahogy ezt Jézus emberré levése kinyilatkoztatja!

Ki, vagy mi a Margitsziget legnagyobb kincse? Árpád-házi Szent Margit a Margitsziget legnagyobb kincse, aki meghalt önmagának, hogy a társaiért éljen és a nemzetéért áldozza fel az életét! Ő a sziget kincse! Ha mi igazán Isten országára találnánk, akkor mutogatnának bennünket: itt a kincstár! Ez volt az őskeresztények idején: Nézzétek, hogy szeretik egymást! Kincs! Az ember életformájában kell megnyilatkozni annak, hogy bennünk van az Isten országa! Keresztények vagyunk!

Két életforma van, az egyik a házasság. Mi bibliai alapon gondolkodunk, egy férfi és egy nő alkot házaspárt. A másik az, hogy valaki lemond erről az életformáról és pap lesz, szerzetes, szerzetesnő lesz. Miért lesz valaki házas? Ha igazán hívők vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy amikor az ember házasságot köt, akkor meghal önmagának azért, hogy a feleségéért éljen, hogy a férjéért éljen, aztán a családjáért éljen! Különben nincs szó házasságról! Azért van egyre kevesebb pap, szerzetes, szerzetesnő, mert ha valaki ezt választja, akkor meghal önmagának, hogy az emberekért éljen, embereket szolgáljon, ne önmagát helyezze előtérbe!

Mindez abban az ijesztő fölismerésben rejtőzködik, hogy az emberek nem akarnak dönteni! Egyetlen oka van, nem akar senki önmagának meghalni! Nehezen szánjuk el magunkat arra, hogy a másik emberért éljünk! Különben nincs értelme az életünknek! Alkudozunk, egy kicsit akarjuk, meg egy kicsit mást is! Ahol a kincsed, ott a szíved!

Elérkezett hozzátok az Isten országa! Egyszer ezt mindenkinek végig kell gondolni!
Mindenkinek el kell dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz! Számára mi az, amiért mindent kész odaadni, különben bizonytalankodva éljük a mindennapjainkat!

Ha ebbe igazán belegondolnánk, akkor az egész életünk megváltozna!
Egymás számára ajándékká lennénk!
De jó lenne!

+  A M E N  +
Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Isten áldása erősítsen bennünket, hogy tudjuk vinni az emberek számára ezt az ajándékot, Isten országának ajándékát, ami bennünk van! Kérjük magunk számára is az áldás erejét, hogy valóban belássuk, hogy ennek ára van, igen nagy ára van! Való igaz! Mindenki boldog akar lenni!

Keresztény értékrendünk szerint boldog csak ezen az áron lehet az ember!

+  Á L D Á S  +