Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Húsvét 4. vasárnapja2017-05-07 00:00:00Szentmise bevezetése

A jó Pásztor életét adja juhaiért! E nélkül az áldozat nélkül nincs élet!

Kedves Testvérek! Ma jó Pásztor vasárnapja van és az édesanyák napja! Az édesanyák az életük árán szolgálják az életet! Az édesanyai szolgálat és az édesanyai áldozatok nélkül nincs élet! Így van ez, erről tanúskodik Európa mai helyzete!

Ebben a szentmisében imádkozzunk a pásztorokért,hogy a nyájnak legyenek áldozatos vezetői! Imádkozzunk az édesanyákért, hogy Európa és Magyarország el ne néptelenedjen! Ezt a szentmisét ajánljuk fel egy nagyon idős nagymamáért! A nagymamák szolgálata szorosan összetartozik az élet szolgálatával!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Majdnem minden vasárnap – amikor halljuk az evangélium üzenetét – azzal lehetne kezdeni az igehirdetést, hogy a modern ember kritizálja mindezt!

Ma jó Pásztor vasárnapja van!

A modern ember fanyalog, mintha fogalma sem lenne ennek a pásztorképnek az üzenetéről! Az ókorban, Krisztus korában ismertebb volt ez a kép, hiszen a régi ember sajátos életformájáról van szó: a pásztor és a nyáj kapcsolatáról. A modern emberek arról beszélnek, hogy nem vagyunk birkák, nem vagyunk nyájemberek, - ennél még durvábbakat is mondanak a mi kortársaink - amikor hallják ezeket a szavakat!

Akkor te ki vagy?

Az elcsatangolt bárány
A mi világunkban nagy hangsúlyt kapnak az egyénre szabott kijelentések, az egyénnel kapcsolatos igazságok. Nehogy bárki is arról beszéljen, hogy az egyén a közösségen kívül is élni tud! Ezt a pásztorképet használva:

az elcsatangolt bárány biztos, hogy elpusztul!

Lehet arra is gondolni, hogy túl sokan kilépnek az emberi közösségből, mert nem akarnak alkalmazkodni a másik emberhez, mert úgy gondolják, hogy mindenkinek a maga útját kell járni. Természetes. Csakhogy ez nem azt jelenti, hogy a közösség nélkül, a többi ember nélkül járhatja és képes járni valaki a maga útját!

A modern, individualista embernekel kell gondolkodnia azon, hogy az ember közösségi lény is! Azért, mert ma az individuumot hangsúlyozzák, ez nem jelenti azt, hogy közösségen kívül képes élni az ember! Lehet, hogy ezek a kritikák azért vannak, mert nem akarunk alkalmazkodni, mert az együttélés nem könnyű! Talán még azt is lehetne mondani, hogy alkalmatlanná váltunk a közös életre!

Modern korunk keresztje, drámája abból származik, hogy az emberek nem nőttek föl, - mint egyének - a közösségi életformára!

Életemet adom értük
Másik kifogás ezzel az evangéliummal kapcsolatosan, hogy a kereszténység életidegen! A kereszténység életellenes, mert állandóan az áldozatról beszél, az áldozatot hangsúlyozza! Itt is azt halljuk, Jézus azt mondja: Az életemet is odaadom értük!

Nem szívesen halljuk ezeket a szavakat ma, miközben arra vágyunk, hogy úgy tartozzunk össze a másik emberrel, - bárkivel és mindenkivel - hogy annak az áldozatkészsége, az áldozatos megnyilatkozásai szolgálják, segítsék az életünket! Ezek nélkül nincs élet!

Ez az élet igazsága! Vagy áldozatokból lesz élet, vagy nincs élet! Jézus nem véletlenül szenvedésével és halálával váltotta meg a világot! Egyszerűen ez életforma! Az egymásért hozott áldozatok teremtik meg az együttélést!

A mai problémáink is az áldozatkészség hiányával magyarázhatók, hogy elfogyunk, hogy Európa elfogy! A normális, természetes emberi gondolkodásban, amikor valaki nagy áldozatot hoz, mondjuk az életét is odaadja valamiért, - nem önző céllal – vagy egy eszményt akar megvalósítani, egy eszmény szolgálatában áll, akkor a világ hősöknek mondja ezeket az embereket! Micsoda ellentmondások!

Amikor a mai vasárnapon
ezt a nagy igazságot a középpontba állítjuk, akkor ezeket is látnunk kell! Ha ezeket igazán számba vesszük, akkor van remény, hogy megújuljunk!

Én vagyok az Ajtó
Van még egy kép, ami más szempontból nagyon fontos. Jézus azt mondja: Én vagyok az ajtó! Aki ezen az Ajtón bemegy, az életet talál! A modern ember igazi problémája talán az, hogy bezárt ajtók előtt toporog, a megoldatlan kérdései előtt toporog! Az élet igazi kérdéseit nem tudjuk megoldani, mert zárva van az Ajtó! Jézus azt mondja, ő az ajtó, aki ezen az ajtón belép, az életet talál, az élet kérdéseire választ talál! A modern ember azt mondja: neki erre nincs szüksége!

Az embert közben megoldatlan kérdések gyötrik
Mit tudunk kezdeni a békével? Állandóan erről beszélnek! Mit tudunk kezdeni a szociális problémákkal? Egyfolytában ezek aggasztanak bennünket! Az egyenlőtlenségek, a felmerülő hatalmas gondok! Mit tudunk kezdeni az egyéni problémáinkkal? A megoldatlan kérdéseinkkel?

Hogyan lesz béke
Jézus azt mondja: Az Én békémet adom nektek! A világ nem tud békét adni! Az Én békém hogyan valósul meg? A rosszat nem viszonozzuk rosszal! Nincs más út! Különben verekedés támad és háború!

A szociális kérdések
A város, az egész világ tele van plakátokkal ezek miatt! A szociális kérdések egyetlen módon oldhatók meg: meg kell osztani a javakat! Ez Jézus üzenete! E nélkül lehet ilyen - olyan háborúkat vívni eszmei, elvi szinten! Tüntetni is lehet, és? Megvan a készség bennünk arra, hogy megosszuk a javainkat?

Az egyéni problémáink
Belül feszítenek bennünket! Miből származnak ezek? Egyszerűen abból származnak, hogy csak a magunk problémáival foglalkozunk! Ahhoz, hogy ezek eltörpüljenek, egyáltalán a megoldás felé tudjunk menni, ehhez nyitva kell lenni mások problémáira, mások gondjára és bajára! Azokban kell osztozni! Kiderül, hogy az egyéni problémáink mind-mind abból származnak, hogy zártak vagyunk, a magunk világába bezártak vagyunk, a magunk feje után megyünk és mindenkinél, még az Istennél is jobban tudjuk a megoldásokat! Közben a lelki betegségek özöne zúdul az egyes emberekre!

A mai üzenet ezeket a problémákat veti fel! Talán már a hozzá fűzött szempontok is kiutat mutatnak, ha gondolkodunk!

Én vagyok
Most egyetlen szempontra figyeljünk: Én vagyok az ajtó! Bezárt ajtók előtt nem lehet élni! Ha nem nyílnak ki az ajtók, ha nem nyitjuk ki az életünket egymás számára, akkor már valójában lemondtunk az életről! Egzisztálunk, vegetálunk, de… A biblikusok, a szentírásmagyarázók komolyan foglalkoznak Jézusnak ezekkel a mondásaival: Én vagyok! Én vagyok az ajtó! Én vagyok az út, az igazság és az élet! Én vagyok az élet kenyere és számtalan ilyen jézusi mondás! Mit nyilatkoztat ki ez nekünk?

Az Ószövetség Istenének fenségneve: Én vagyok, aki vagyok! Én vagyok, aki vagyok értetek! Ez az Ószövetség Istenének üzenete népének! Jézus a nagy igazságokat mondja: Én vagyok! Ebben a jézusi kijelentésben valamiképpen az Ószövetség Istenének a fenségneve jelenik meg! Jézus neve: Messiás, Megváltó, Én vagyok, aki értetek vagyok a Megváltótok! Azt hallottuk, hogy akik előttem jöttek, azok rablók, gyilkosok, hamis próféták!

Jézus azt mondja: Értetek hajlandó vagyok áldozatra is, mert az életetekről van szó! Jézus azt mondja: Aki életet akar, az ezen a Kapun jár ki-be! Vagyis: Jézus ismerete, Jézus elfogadása, Jézus igazságai a válasz! Nincs más válasz!

Hány ember akarja nyitogatni az ajtót
Ígérik azt, hogy itt a válasz nektek – mondjam ilyen csúnyán – birka emberek, mert ők annak gondolnak bennünket. Jézus nem! Jézus azt mondja: A nyáj és a Pásztor összetartozik! A nyáj csak akkor érthető, ha van Ppásztora! A Pásztorra akkor van szükség, ha van nyáj! Ez összetartozás! Ismerem enyéimet és enyéim ismernek Engem! Ez nem csupán azt jelenti, hogy új ismeret szerzése! Ez nem olyan, mint az egyetemistáknál, akik új ismereteket szereznek és ezek által gazdagodnak.

Jézus nem új ismeretet akar adni, hanem életközösségről van szó! Az életközösségben megjelenő igazságokról van szó!

A Biblia, amikor azt a fogalmat használja, hogy megismerte, akkor az azt jelenti, hogy életközösségbe, olyan kapcsolatba kerül egyik ember a másikkal, amely kapcsolatban egymásért élnek! Amely kapcsolatban egymás életét szolgálják!

Ismerem enyéimet és enyéim ismernek Engem! Ez az élet útja! Megismerni Jézust, aki értünk van, aki értünk az életét is kész odaadni!
Válaszolni ugyanebben az értelemben: Érte élünk!

Ezt a kaput kell kinyitni, amely kapun beléphetünk Jézus világába és ki-be járhatunk! Ez lesz számunkra az élet Kapuja, annak az életnek a Kapuja, amire mindegyikünk vágyakozik, hogy úgy ismerjük egymást, ahogy a Pásztor ismeri a nyájat és ahogy a nyáj ismeri a Pásztort!

Bizony, nagyon oda kellene figyelni erre a hallható, látható kapcsolatra: Ismerik a hangomat és követnek! Nyissuk ki ezt a Kaput! Még inkább nyissuk ki a Bibliát, mert ott tudhatjuk meg Jézus igazságait! A Bibliából hallhatjuk ki az élet igazságait! Kérjük Isten segítségét,
hogy életre találjunk a Pásztorral való kapcsolatban!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Ebben az imádságban gondoljunk az édesanyákra. Gondoljon mindenki a saját édesanyjára, akár él még, akár már meghalt. A Szentírás arra szólít fel bennünket: Apádat és anyádat tiszteld! A Szentírás nem arra szólít fel, hogy minden tettéért, minden megnyilatkozásáért szeretettel légy iránta.

Tiszteld! Ez új kapcsolatot épít ki! Van, amit meg kell köszönni édesanyánknak! A legtöbbet! Van, amit el kell felejteni, meg kell bocsátani!
Imádkozzunk!

Mi Atyánk…

Szentmise befejezése

Bársony Réka köszöntötte Imre Atyát a jó Pásztor vasárnapja alkalmából!
Kedves Imre Atya! A mai nap azért különleges, – mondta Réka – mert ma a jó Pásztorokra és az édesanyákra gondolunk. Mi az, amiben róluk igazán példát vehetünk?

Az jutott eszembe, hogy a jó Isten iránti hűség, amikor nehéz, akkor is kitartani szertettel! A szentleckében volt az a mondat: Jót tesz és ugyanakkor türelemmel szenved! Készültünk néhány szál tulipánnal, illetve rajzokkal. Ezeket a tulipánokat levágták a tőről, de ha a kertész gondosan elülteti és utána egész évben vigyáz rá, akkor ha a jó Isten esőt ad, akkor a tulipán kellő időben újra kinyílik!

Ehhez szeretnénk sok erőt kívánni Imre Atyának! Az összes édesanyának! Bár nem egész évben virít a tulipán, ha a jó Isten esőt ad, áldást ad, akkor kellő időben ki fog nyílni! Isten éltesse sokáig Imre Atyát!

Sok kis gyerek is köszönti Imre Atyát egy szál tulipánnal és rajzokkal!
Anna testvér is köszönti Imre Atyát!
A felnőttek nevében megköszönte a szentbeszédeket, amit leírhat. Ez segít bennünket az úton, hogy a szentbeszédet olvashatjuk is, mert a szó elhangzik, de az írás az megmarad!

Imre Atya válasza
Kedves Testvérek! Az igazság az, hogy az emberek kritikusak a papokkal. Ez az Önök joga! Arra is gondoljanak, hogy ezeken az ünnepeken a pásztorok tegyék a dolgukat! Higgyék el, nehéz teher ez nekünk! Ezt a terhet nem Önök rakják ránk, hanem Isten! Visszagondolok arra, hogy már lassan 60 éve minden vasárnap átgondolni azt, amit itt felolvasunk úgy, hogy az a mai embereknek szóljon, ez nem egyszerű! Ez nagyon nehéz teher!

Van itt egy üzenet, ami azt mondja, hogy a nyáj legyen engedelmes Istennek és a pásztoroknak! Ó, de nehéz! Igen, a szentbeszéd azért hangzik el, hogy Önök muníciót szerezzenek, hogy tudjanak az Isten engedelmes fiai, lányai lenni! Azt hiszem, hogy ez a nehezebb, - nekem is ez a nehezebb, - Istennek engedelmeskedni! Önöknek is ez a nehezebb, de ha erre jobban odafigyelünk, akkor valahogy kiegyensúlyozódnak a dolgok! Ezt az egyensúlyt kívánom mindenkinek! A mai üzenet jegyében gondoljunk arra:

Az áldozatkészség hozzátartozik az életünkhöz! E nélkül nincs élet!

Tegnap négy Szír pappal találkoztam Esztergomban. Arról beszéltek, hogy Európában föl se fogják, mit jelentett nekünk 1600 éven át, állandóan áldozathozatal közepette élni! Ezért vagyunk még ma is meg! Ezen el lehet gondolkodni!

Úgy látszik Európában elfogyott az áldozatkészség, ezért nem kötünk házasságot, ezért nem szülünk gyerekeket, ezért nincsenek papok, szerzetesek, ezért fogynak el az emberek a templomokból, az Isten közeléből!

Néha arra is kell gondolni: Isten nem hagy magából gúnyt űzni!

Tegnap hallottam, – közvetítéssel mondom – Görögországban egy muszlim nő szült. Bevitték a kórházba. A férjének első szava az volt, - a görögök ortodoxok, ott a falakon sokkal több kereszt van, mint Európában – hogy közölte ott a szülészeten dolgozókkal: azokat a kereszteket leszedni. Mi nem nézzük ezeket a kereszteket, Mária képeket és e féléket. Megszületett a gyerek, aztán a szülész mondta: ne nyugtalankodjon apuka! Az ön gyerekének nem kell ezeket a kereszteket – szörnyűségeket - néznie, mert vakon született!

Az ember néha ilyen módon is kapja a pofont, nemcsak direktben!

Addig, amíg látunk, lássunk! Addig, amíg van szívünk, tanuljunk meg együttélni!

+  Á L D Á S  +