Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Évközi 6. vasárnap2017-02-12 00:00:00Szentmise bevezetése

Az Úr az én fényem!

Kedves Testvérek! Szép ez az ének! Isten fénye az életünkbe akar bevilágítani, a sötétségeinkbe, át akarja világítani azokat a rejtett mélységeket, ahonnan minden származik!

Az ember szívéből származik minden jó és minden rossz!

Minden szentmisét ezzel az átvilágítással kezdünk! Isten fénye elé állunk, ahogy az ember a röntgen elé áll! Isten lelkünk mélységeit pásztázza! Kérjük, hogy jócselekedetek fakadjanak bennünk isteni késztetésre! Ezt a szentmisét élő József testvérünkért ajánljuk fel!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Azért vagyok szomorú, mert ilyen hézagosan vagyunk a szentmisén, amikor Isten az ő titkait akarja nekünk fölfedni. Az ember vagy az Isten titkaiból él, vagy teljesen e világi lesz és a világ törvényei agyonnyomják. Isten titkai segítenek úgy élni ebben a világban, hogy a Lélek emberei tudjunk lenni! Ma nagy lépést kell tennünk - mégpedig lefelé - azért, hogy kiemelkedhessünk! Jézus tanításával fölkészít bennünket a keresztény életre. Vasárnapról-vasárnapra egy lépést teszünk előre, a mai lépés a mélység felé fordítja figyelmünket!

Elmúlt vasárnap a gyümölcsökről volt szó. Ismerős krisztusi mondat: Gyümölcseikről ismeritek meg őket! Ti vagytok a föld sója! Ti vagytok a világ világossága! Hegyre épült város vagytok! Ezek a gondolatok igazak emberi életünkre, keresztény életünkre fokozottan igazak! Életünk nem az önkéntesség világa, hanem tényszerű, lelkiismereti háttérrel! Ez a tényszerű emberi élet: ti vagytok! Nem azt mondja, hogy legyetek, jó lenne, ha lennétek, szeretném, ha így történne. Ti vagytok! Tényszerű kijelentés! A lelkiismereti háttér biztosítja ezt az életfelfogást, életvitelt!

Ma a lelkiismereti háttérről van szó
A lelkiismeret a felelősség kérdését hangsúlyozza, az ember felelősségét! Ennek bibliai megfelelője a szívnek a titka! Arról szól, hogy az Isten szabadnak teremtett bennünket, tudunk jót és tudunk rosszat, tehetünk jót is, rosszat is. Ez a szabadság adománya! 

A szabadság fölveti a felelősség kérdését, mert felelősek vagyunk minden cselekedetünkért! Isten azt a mélységet akarja megértetni velünk, ahonnan származik az ember minden cselekedete! Mi általában a jót és a rosszat látjuk, amit egyik-másik ember, vagy mi magunk teszünk. De a lelkiismeretünk világából származik minden jó és minden rossz! A gyökerek fontosságáról van szó! Vizsgáljátok a gyökereket! Vizsgáljátok azt a mélységet, ahol megszületnek a gondolatok, a gondolatokból a cselekedetek!

Emlékezzünk  biológiaóráinkra
Csodálatosan él bennem a biológiatanárunk magyarázata, aki arról beszélt, hogy a fának akkora a gyökérrendszere, mint a lombja. Ezáltal van egyensúly, ezáltal élő a növény. A gyökerek világáról van szó. Visszaemlékezem arra is, amikor édesanyám virágos kertjében és a konyhakertjében sajátos jelenségekkel találkoztunk. Gyönyörűen virágoztak a növények, ragyogóan éltek a paradicsomok, paprikák és a különböző haszonnövények. Egyik, vagy másik egyszer csak hervadozott, aztán ki is dőlt. Édesanyám csak ennyit mondott: Tudod édes Fiam a pajor, a féreg! Nekem ennyi nem volt elég, kiástam a növényt és fölfedeztem a férget, amelyik rágta a növény gyökerét, ott volt.

Orvosoktól hányszor hallja az ember: Hiába a technika, hiába a műszerek, a tragédia az, hogy amikor észreveszik a rákos sejteket, igen sokszor már késő, mert már a kórokozók elindították a maguk pusztítását a sejtrendszerekben. Jézus az ember világának ezt a sejtrendszerét világítja meg. Így olvassuk a Szentírásban: Jézus tudta, mi lakik az emberben!

Gondolkodjunk el azon, hogy az ember milyen ragyogóan tudja becsapni önmagát, hogy tudja félrevezetni a környezetét. Ezért nem szeretem a krimit, mert az avval foglalkozik, hogy az ember hogyan tudja becsapni a másikat, ahhoz milyen ötleteik vannak. Az emberek ezt csodálják! Jézus arra akar bennünket figyelmeztetni, hogy ne csapjuk be önmagunkat és ne csapjuk be egymást! A látszatok mögött annyi mindent lehet eltakarni!

Jézus azt mondja: Nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, vagy a prófétákat, hanem azért, hogy beteljesítsem! A törvény az Isten ajándéka! A törvényben az Isten szeretete rejtőzködik! Isten félt bennünket! Isten meg akar menteni bennünket! Isten meg akarja menteni a mi emberi kapcsolatainkat!

A törvény lényege, hogy az ember megismerje önmagát a törvény fényénél és a törvény világosságánál szervezze, rendezze a kapcsolatait a másik emberrel! Nem megszüntetni jött Jézus a törvényt, hanem beteljesíteni, - így is mondhatnám - hogy megmutassa nekünk a szeretet világát! Ha nem múlja felül igazságotok az írástudók és farizeusok igazságát, akkor elárultátok Istent, az ügyet, az emberi életet!

Az írástudók és farizeusok igazsága a törvény pontos betartása! Ez a rabszolgák világa! Jézus nem azt akarja, hogy félelemből, megalkuvásból, vagy bármilyen szempontból tegyük meg, tartsuk be a törvényt. Jézus azt akarja: azért tartsuk be a törvényt, mert szeretjük egymást! A közlekedési szabályokat nem azért tartjuk be, hogy ne legyen karambol. Ez kevés! Ha felelőtlen vagyok, akkor a saját életemet kockáztatom, a másik ember életét is kockáztatom, persze, hogy nem szabad! De nem erről van szó csupán, hanem arról van szó:

A törvények azért fontosak, azért tartom be mindazt, mert szeretem a másikat! Micsoda különbség! Nem azért, hogy bajom ne essen, nem azért, hogy a másiknak baja ne legyen, hanem azért, mert ez az odaadás, ez a szeretet gesztusa! Ez hatja át és ez szövi át az egymással való kapcsolatunkat! Ez a törvény beteljesítése!

A lelkiismereti háttér
A felelősség kérdése! A szívünk kérdése, ahonnan minden jó és minden rossz származik! Azt jelenti, hogy az ember, aki individuum, az ember, aki egyetlen, megismételhetetlen, ez az ember ugyanakkor egy közösségnek is a tagja, nem egyedül él a világban.

A törvény beteljesítése azt jelenti, hogy az ember normális életet él! A normális az, amikor az ember normákhoz igazodik! Vannak törvények, amik neki meghatározók minden helyzetben, minden esetben, minden körülmények között! Normák szerint él! Normális életet él! Ha valaki ezzel nem foglalkozik, nem törődik, akkor a normák fölé emeli magát! Abnormális életet él! Öntörvényű!

Sokat hallunk a világban, a mindennapjainkban a közösséggel, a mindennapi együttéléssel kapcsolatos gondokról! Igen sokszor arra gondolok, hogy talán a hitehagyásnak, az istentelenségnek, a vallástalanságnak következménye ez!

Az istenes ember, a vallásos ember normális, normák szerint él! Az istentelen, a vallástalan, az Istennel ellenséges ember törvényen kívül él! Törvények fölöttinek gondolja magát! Abnormális életet él! Egyre képes, állandóan hangoztatni a jogait! Abnormális!

Jézus, amikor ma minket tanítani akar, akkor ezt a lelkiismereti hátteret világítja át! A felelősségünkre utal és a gyökerek fontosságát hangsúlyozza, ahonnan minden származik! Be kell látnunk, hogy a jónak is vannak törvényei és a bűnnek is vannak törvényei.

A bűn törvénye a széles út, ami a pusztulásba visz! A bűn törvénye a lejtő! Aki egyszer a lejtőre áll, - tegyünk a lejtőre egy golyót és indítsuk el -
egyre gyorsulóan rohan! Ez a bűnnek a törvénye, a lejtőnek törvénye! A jónak a törvénye a szűk út, a hegyre vivő út! A jónak törvénye az, hogy az ember állandóan erőlködik, megfeszíti magát és kapaszkodik fölfelé!

Nem megszüntetni jöttem a törvényt és a prófétákat, hanem betejesíteni! Ha nem múlja felül igazságotok a farizeusok igazságát, akkor elárultátok Istent, az ügyet, az emberi életet! Isten nem azt akarja, hogy rabszolgaként engedelmeskedjünk az előírásoknak. Mondják azt, a törvények azért vannak, hogy legyen mit áthágni. Rabszolga gondolkodás! A törvények azért vannak, hogy az ember fölismerje azt, hogy a szeretet révén egymás életét gazdaggá tehetjük!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Tegnap volt a betegek világnapja, tegnap már miséztem a betegekért! Holnap ünnepelünk itt a kórházunkban és a többi kórházunkban is köszöntjük és megajándékozzuk a betegeket. Ma is gondoljunk rájuk. Itt is többen vannak…..

Viktor ministráns fiúcskát ajánlom figyelmükbe, akinek ma van a tizedik születésnapja! Azt kívánjuk, hogy mindig Viktor legyen, mindig le tudja győzni azt, amit le kell győzni és mindig tudjon együtt örvendezni azzal a jóval, amire az Isten hív bennünket! Isten éltessen!   

Mi Atyánk…

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Isten áldása segítsen bennünket az úton, csak be ne csapjuk magunkat. Mi általában a tetteket látjuk. Jézus figyelmeztet is erre: Úgy világítson a ti világosságotok, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják a Mennyei Atyát! Látják a rossz tetteinket is. Jézus ezektől óv bennünket! Csak nehogy áldozatai legyünk a tetteknek, mert a gyökerek a fontosak!

A gyökerek a fontosak, ahonnan motiválja az ember a megnyilatkozásait, a cselekedeteit! Erről könnyen megfeledkezünk, aztán áltatjuk magunkat is, egymást is! Ragyogóan tudjuk eltakarni azt, amit szeretnénk, hogy ne lássanak mások. A mai üzenet kapcsán oly sokszor gondolok arra, hogy mi a különbség a hívő és a hitetlen között? Egyre inkább az a tapasztalatom, hogy a hitetlen az, aki látja a feladatot, megkapja, aztán problémát lát benne, hogyan nem lehet megvalósítani!

A hívő az, aki látja a problémát és azzal foglalkozik, hogy miképpen lehet megoldani!

+  Á L D Á S  +