Alapításának harmincadik évfordulója alkalmából indította útjára a Máltai Tanulmányok című társadalomtudományi szakfolyóiratot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az évente négy alkalommal elektronikusan, az esztendő végén nyomtatásban megjelenő kiadványt Solymári Dániel főszerkesztő, a Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatainak vezetője, valamint Győri-Dani Lajos, a szervezet ügyvezető alelnöke mutatta be október 11-én pénteken, a Szeretetszolgálat Bem rakparti központjában.A lap egyik kulcsszerepe, hogy a harminc év során felhalmozódott tudásról, a munkánkhoz kapcsolódó szakterületekről, illetve tevékenységünk részleteiről tudományos igénnyel gondolkodjunk, önmagunkat is továbbfejlesztve – mondta Győri-Dani Lajos. A folyóirat célja kettős: a szociális-karitatív munka magas színvonalon történő megjelenítése mellett olyan célközönséget kíván megszólítani, amelyet eddig nem sikerült. Az októberben debütált, két szakember tanulmányát közlő dupla szám a „máltai” identitás gyökerét, a Szuverén Máltai Lovagrend történetét járja körül, a decemberben megjelenő, több szerző közreműködésével készült lapszám pedig a szegénység témájában közöl cikkeket. A két első szám tartalma tehát a rend jelmondata, „A hit védelme és a szegények istápolása” nyomán állt össze.
A lap első számáról szólva Győri-Dani Lajos kiemelte: az ispotályos rend történetével foglalkozó tanulmányok is arról tanúskodnak, hogy a máltai gondolat, amely mentén a Szeretetszolgálat immár 30 éve cselekszik, nem újkori jelenség, és nem is unikum, hiszen már a középkorban voltak fontos gyökerei. „Ahogy a jeruzsálemi ispotályban, úgy a Máltai Szeretetszolgálat által Szíriában működtetett aleppói kórházban sem az a kérdés, hogy ki milyen vallású, hanem az, hogy ki szorul segítségre” – vont párhuzamot múlt és jelen között az ügyvezető alelnök.A folyóiratbemutató ezt követő részében dr. Hunyadi Zsolt történész, a Szegedi Tudományegyetem docense, a Máltai Tanulmányok első lapszámának egyik szerzője tartott előadást „Szent János ispotályos testvérei: A johanniták Magyarországon a 12. század közepétől” címmel. A referátum olyan izgalmas témákat érintett, mint többek között a rendtörténet-írást meghatározó legfontosabb források, a számos johannita praeceptoriumban működő stefanita rend szerepe, a johanniták és a keresztes lovagok gyakori összetévesztése, az Árpád-ház királynéinak és királylányainak a renddel való kapcsolata, vagy épp a johannitáknak az 1241. évi muhi ütközetet követően IV. Béla király menekítésében vállalt szerepe.A rendezvény végén Solymári Dániel és Győri-Dani Lajos a Máltai Rend patrónáját, a Filermói Boldogasszonyt ábrázoló máltai emlékérmet adták át dr. Hunyadi Zsoltnak, megköszönve ezzel a rend történetének kutatása terén végzett kiemelkedő munkásságát.