Mons. Laffitte üzenetét és az ünnepélyes felajánlását a Szuverén Máltai Lovagrend oldalán tették közzé, alább a magyar fordítást közöljük.

Kedves testvéreim, lovagok és dámák, 

Kedves káplán testvéreim,

Kedves barátaink, önkénteseink és fiatal tagjaink,

Örömmel fordulok hozzátok.  Áldott és boldog Húsvétot! A koronavírussal kapcsolatos helyzet nem engedi, hogy az Úr feltámadását templomainkban, a hivő közösségekben ünnepeljük, ahogyan azt általában tesszük.

Kihirdetem azt az imádságot, amellyel Rendünket felajánljuk Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének. Ez egy történelmi esemény, egyszeri cselekedet, amelyet nyolcvanadik Nagymesterünk, Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto kifejezett kívánságára és felügyelete alatt hajtottunk végre: Ő az egyetlen személy, aki jogosult erre a döntésre. A Rend minden tagjának tudnia kell, hogy ettől a naptól kezdve a Szuverén Máltai Lovagrend Jézus és Mária Szívének van fölajánlva. Ez az esemény történelmünknek e konkrét pillanatában, a Rendet szellemiségének elmélyítésére kötelezi.

Egyénileg mindannyian felhívást kaptok arra, hogy Jézus Krisztus szellemében álljatok Isten elé bizalommal és elszántsággal testvéreitek szeretetére és szolgálatára, hogy lépjetek be Szent Szíve iskolájába, követve magának, az Úrnak szavait. Aki úgy dönt, hogy ezt az utat választja, bízza lépését Mária anyai gondoskodására: Ő a kiváltságos út, amely a Fiához vezet.

                                 *       *       *

Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének

Őfensége és Őeminenciája, a Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrend 80. uralkodó Nagymestere, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto nevében: elmondom az imádságot, amely Rendünket Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének szenteli.

Ó Jézus Szent Szíve,

Ó Mária Szeplőtelen Szíve,

A Szentlélek élő vizének és Isten szeretetének bőséges forrása,

Felajánljuk Nektek teljes odaadással és szeretettel a Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrendjét.

Felajánljuk Nektek lelkeinket és testeinket, belső és külső javainkat, mindazt, ami vagyunk, és mindent, amink van.

Rátok bízzuk mindazokat, akiket szolgálni hívattunk, urainkat, a betegeket és a szegényeket. Arra kérünk, hogy mindig ismerjük fel bennük Krisztus Urunk arcát. Rátok bízzuk mindazokat is, akik segítenek nekik. Arra kérünk, vegyetek körül mindannyiunkat szent védelmetekkel, különösen a megpróbáltatások idején.

Kérjük, hogy mindannyiunkat, fogadalmasokat, engedelmességeseket, lovagokat és dámákat, káplánokat, önkénteseket és fiatalokat, az isteni szeretet alázatos és bőséges eszközeivé, valamint a rászoruló testvéreink szerető szolgáivá tegyétek.

Tegyetek minket hiteles közvetítőivé azoknak a kegyelmeknek, amelyeket családunk a történelme során kapott patrónusunk, Keresztelő Szent János, és alapítónk, Boldog Gellért közbenjárása révén. Hagyományainkat tiszteletben tartva, erősítsétek bennünk az elkötelezettséget rászorult testvéreink szolgálatára, és a rendületlen hűséget a Szent Egyházhoz és Főpásztorához, Péter utódjához.

Jézus Szent Szíve, Benned bízunk!

Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk!